Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
22.91 MB
2010-06-03 15:11:56
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
465
4605
Rövid leírás | Teljes leírás (581.61 KB)

Zala 1891 július

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


szám.
Nagy-Kanizsa, 1891. julius 5-én.
XVM. évíplyam
» kwkMrtMi: . Kipu4ia U kiinti ..
jdn laMtaM » líp mM ríiiéro VMalkoftó mindt-n köziemén/
Dinnta icllti Itnltk cfak |i»«l kuvk bdl fogidUlntk «l.
Z Alíft
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
UUMtM:
Vánmhii-ipaltt FUdM MUp kiajy KirtiMii.
ELŐFIZETÉSI ABAK K|rfl «ffi ( frt — fcr
ttUm . I „
Negjradávro . . , 1 -y 26 ,
tm i
flírdcíwwk jattajoMn eeíeitteteeJi. MjiltUt pstiUor* 1* kr.
Uiirttok vt*n »«■ kitértük.
A Nagy-Kanizsai- és" Délzalai takarékpénztirak, a HankegyesQlet, az Ipar- e* kereskedelmi bank; s a Nagy-kanizsai sí-aélveuvlet-szíivetkczel hivatalos közlönye; - miastissk. nlnint « klntrf-wkn
_ _ ' ■___vonatkozók Fia. Imi Palüp könyv-.
kimhte'V lutózímdnk.
Xeflclenik KanyKanlúái hrt«nkiat egyazer: tanárnap.
A béke biztosiléj
Amily igaz azon állitá Aljam talpköve a tiszta, ■rt -hogy t »Miad«tt Bfk ffiteltétele a béke<
nak főteltétefe * btke«\=5> h®é oftiad^tbéfef fefltartáaa űéfjátwJha hármas szövet- diplomatiai frázis.hsnem öaxínte nyTÍátko-i öléban fejlődikaz állam minden lrilljtwrfi|| , | liaenkét fr alatt. »«ri volt áfyáf. jaaf volt j Ausztria népei, m <wwtrák parla-í JL.c9ak aJbéke öléhen érheti azt a magas- ]en pere „m „m^jben a szövetségbeuj ment üdv kiáltásban törtek ki a nyiUtko-lat<* alj .melyre hflmWn -JuvatKflZltatikp^gUllámük áW^lvMa-li-l »t telet: éa h« nm Awztnában egy ki*
jpjndenkor. , . • ■ kétkedtek volná:de volt más két__ál)am jJ fractio, mely talán nem egészen ssája ize
.Államunk "MHja - tizenSít £v óla uíncs jM Oro»s ég francia, melyek nem hittek •: azerintinek tartja ezt * hárman szövetséget, megzavarva fr® tizenkét év haladása vetfr követség ŐBzrateHégébeií a a szélrózsa min-■ úgy az csak ia a fiatal cseh párt, mely kedik az állam ezelőtti életének félszáza-1 den irányában fel akarták kelteni a bizal-lhogy mily kevéssé jöhet számba Ausztria dával; éa e béke most iámét biztosítva van ■ matlanaágo'te szövetség ellen; de „minden I parlamentjével nemben, az évtizedeken át államunk réaaére, bjztwjtva van a hármas .háti* visszahatást ízül", így volt most (tett tapasztalat 'eléggé bizonyította; Ma-\dscz- és védszövetség által, mely Német- jP( minél jobban-jobban iparkodott (Jrosz- ■ gyarország parlamentjében pedig a pártok ország, illetve a Németbiredalom, Ausztria-1 ország éa Francziaország tlisqunlificálni a minden árnyalata egyenlő megelégedései Magyarország éa Olaszország között,, mint hármas szövetség Őszinteségét, annál hatá- j vette a tett nyilatkozatokat, m«ri azok art a németek--Császárja s n nlggi korx jroioUahb hangon - nyilatkozott -a német fozinteségin tizenkét é-i"'-pnataltit után mányelnök kijelentették, ismét meg van császár és az olasz, király—* az ő nyilat- kétkedni nincs jogosulva, s mert a mi par szilárdítva. kozataik megnyugtattak mindenkit, meg- lamentQnk úgy tekinti a hármas szövetsí-
Kitka eset sz. hogv a nagy férfiak kyr nyugtattak, mert mit ők uyilvánitottak, get, mint Avdrásaij grófnak hazája és nem' .szakot alkotó ténykedésüknek eredményét: tényleg tapasztaltuk, hogy a békét misem zeté részére tett hagyományát; Anglia sem mejcérjéki ritka eset. hogy élűikben örvend-! zavarja, annak teljes biztosítékot ád a i semleges. mert ő is Európa békéjét látja hessenek a nagy diplomaták, diplomatiai I hármas szövetség ;e szövetség álikl biztosítva * igy örftmmel
működésük által hazájukuak megteremtett | . E hármss szövetség van nmst ipegujítvs.'vette ■ tudomásul ■ német inászár é» 'Issz jólétén; így van ez nálunk is. Az a nagy! A németek fíataL császárit Hamburgban, j kormányelnök nyilatkozatát, hasonlM frvén diplomata, ki az Osztrák>Msgysr birodalom 1 az ...