Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
23.33 MB
2010-06-03 15:13:55
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
411
3678
Rövid leírás | Teljes leírás (645.02 KB)

Zala 1891 augusztus

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Nwry-KamzHa, 1891. migUHZttiM 2-An.
g*i»Mi II -I -imrnr———I ' ' aM
XVM, évfolyam.
% iMfhtlllMli MtiyaMW* II- btowáai
ij» iittott^A i aeallwal tiiBiAr* teailkeee MMM kw Iparin 7
Z ALA
ViraiUlftlpIM VUMfbip kkrr
MflyitírtkM ARAK
6 ín — kr . . 1 *
Eg*m ÜJtfi fi U. PéléfN '
PwWi ' *
t - - ,, MJrd<té«*k jetáejroaes *«AwH'tiiin*lt(
^.uuum <«*k i»hi Politikai ént vmtym turtulmu hetilap. -
i*i í ti . w Vftlttér petitesre 10 kr.
^ A Nagy Ksnuam- in. Délsnlnl lukiirftkiritöztártdii, a tiunkí?i|yöaülét, a* Ipir- én kore*ke- - ~ - '
— (iuimi Imuk, » s Ntigy-kuni^ui Megrilyegyloi-sztívotkejsiH hivatalos kdzlötrye. ^wtí^k' fSmAu^iS^
—— ■ ■ ■ ■ ■■■ '• 1 tárnkadiaéba taUa«aéflk
Dlf||flfiilk Nmgy-lf n ni **Au hrienklnt : vnaárnap* ^ ^
lialntol iIím kMi klMHMk
A kurai bíráskodás.
Már szét von oastva Stildéwi elfő garsn eziális törvéfiyjnvt*üIhtn * képviaelőhás tagjai között, már olvasta mindenki e nagy míl-flti üily 17 iwiy nvnlwtlféi~li»pra vén
/ »—71
( ban oly jártaaaággal bjr, hogy tőle nem w # - lebetftt mást mini oorreot törvényjavaslatot várni éa SiU4tjtji Dezső, * hozzá fUfött
reményeket ttdjeeeu igazolta. ___
TMTtHt'^ig i tffrt^ftyiiTiilit, ti tálair 1'liffr1"11**"111 — M
De különbözik a fenyítő eljártától ie, mert r fenyítő eljárás célja: megállapítani a,, büntetendő cselekményt ezt a törvény TOfrfca büntetéssel ntijtani; mig a kúriai
tifook körül felmerülő yisasséléeek megtör*! jogossága, vagy jogtalanMga. felett nye?
nyomatva * ti^j^i^ ^ láeáti ndluia birii ~ úion: T áá.'IBI 4v»f*an4ő-bizonyt^ mérlegelése után,
T*ev foglal el ; mér elolvsaták a lapok Ír, * megkeadődött a jourualiettkai bírálat.
Ninea egyetlen lap sem, mely a törvény* Javaslatot áítalániiaeágbaii kilogáwdtté, pedig ugyanoeak eeigorri bonokén alá veezik, — (Slag aa ellenzéki lapok, melyek egy* némelyike vezéreik kében, a töbul pedig mellék cikkek ben foglalkozik a javaslattal, mk a# eHeaeii lég iikTiHél yenbb lzu|* kövtt*' r5eleimiiiy keeŐ eliemerő- -seevnkkel véseti be bárom Aa eljári haeábra terjedő dk két; ai tndokoláa
aéj* uUn le kiváló érdekeaséggel bír, mert a legnsgyobb részlet ezéeeel megysrázzji meg a« sgées törvény jsvsslatot, Á nagy
XXXIII t c. javítása, at 1848, évi V. a válaeatáa megerőfítte«aék, — vagy mag-t.*elkkben megálbipito(| alapelveken. flemmiaitteeeék.
£ moatani türvéiiy|*vaelatniik eljáritaf ba mé^ir minden áron egyik vagy Riabályiala ai, mely leginkább felkölti a mánik bírói nsakmábot akarjuk eorotni a lugáeavilág érdek léd éeét eljáráei ma*|kurjKt bfráakcxfáar, akkor kOlelébb ül as bályaat pedig kettői Irányú, egyik; mó! * Íetiyitő eljáráabot, mint a polgárihoz, aa eljáráa tárgyáról, máeik : annak céljárót mert. de caak le annyiban, amennyiben Aa eljárát lygIrtiéy^mnaán ; kttiingi; a váiiwtái kOrtíl lalmernlt viemMÓléeeknél
lép úgy mint a büntető ceelekménytknól, Ijáráe oélja pitiig: megállapiuni !a küeérdek aa, mely a bírói eljárást felvajon a panaeeaal megtámadott válaestáe a hívja aa igaeaágUgvmlniiiiter terjedelmen rvpp iorvényniMbta követelményeknek megteleUe! A javaelata válaestáa érvényee^ge, vagy
vagy nem, e történt e oly ONelekméuy, mely érvénytelenítse iránt megindítandó eljáraa a válaMtáai törvény hé Qtkösik ;meginditáei jogát kilárólagoaan a válaes-
____J Ebből,a maghatár^áeból önként folyik, tókra ruhássá s a kérdés elbírálására a
gonddal és Mkiísmereteeséggel nerkeaifett J hogy a kuríai biréskodis kösjogi birásko t kúriát jelöli ki. Én pedig igen helyeeen. Indnkolásnek • . . etb * dAni termésaetU s így efpi a'polgári, sémimért a .választók érdeke, a közérdek, a
Esek a seavak, b...