Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.91 MB
2006-08-30 11:11:39
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
917
5963
Rövid leírás | Teljes leírás (584.28 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1874. augusztus - 62-70. szám

A következő honlapcím alatt egy hivatkozásgyűjteményt talál, amelyből megtudhatja, hogy mely honlapokon és milyen feldolgozással találhat még Zalai Közlönyt:
http://www.nagykar.hu/hivatkozasgyujtemeny/1/392.html

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.-?A>'1ZSA, 1874. augusztus 2-án.

Tizenharmadik1O *r.
Hlríettse*
6 hasábos petitaorbao
7, másodszor ?'• s n>in er
tuvábbi sorért 6 "r.
„roDkint 10 íren »-KinoMári illetik *•»*
30 kr.

ZALAI IOZLOIT
elóbb:
-SOMOGYI KÖZLÖNY'


Wiutluht?.
BermenteÜeD ]«T«l«k eaak ismert nQokatár-Mktól fopadutoak el.
Kéfiratok riassa nem küldetnek.

Maov Kanizsa mos helyhatóságának, nemkülönben a .^alamegyei gazdasági egyediét", a. .nagykanizsai kereskedelmi s iparbank'-, a „nagy-kanizsai takarékpénztár" a Zala-Somogy' gózhajózási részvénytársulat, ugy a zalaegerszegi torna-tűzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heienkini kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap,

A vasmegyei régészeti egylet
tevékeny működése /Mamegyít iskozelebh-rti érdekelvén, kötelességünket teljesiljnk, midin aJáradlxUlanbnzgalmn titkár LH,V Vilmos tanár urnák jelentését égés: terjedelmében közöljük: (Vége.)
Yasuiegye nyugati szélén Szent-Gott-hard Ujékán szintén a volt római élet többféle jelenségei mutatkoztak. Így Fel-sú-Rakson egy szép római követ ástak ki, melyet a gyanafalvi község régiségtáruuk-uak' ajándékozott. De hogy e szép, hazafias tettre elhatározta magát, az nagy részben Kéthelyi Sándor, a szent-gotthárdi járás erélyes szolgabirájinak, tagtársunknak érdeme, ki a gráczi múzeum ügynökeinek fáradozásait meghiúsította, kik e Keiért már jókora összeget Ígértek. Gyuna-lalviról északra Királyfalván pedig több sirhalmot bontotuk szét, meljek római tárgyakat és érmeket tartalmaztak. E tárgyak a királyfaWi plébános ur szívességéből szintén régiségtárunkba kebeleztettek, sí.t alapos reményünk van, hogy még ez ív folytán a hely sziuén, ott megyei or-vus útmutatása mellett, ki azon vidékről e»y egész adathalmazt szíveskedett a va-la°sztmáDynya] közölni, nagyobb ruénü kutatásokat fogunk eszközölhetni.
Megemlítendő még az is, hogy tavai let: Ígéretünk szerint a helyi viszonyainkra "vonatkozó fölirattárt összeállítottul;, és tisztelt tagtársaink számára a jelen évi jelentésben kinyomattuk. Csak azt sajnáljuk, hogy e tekintetben sem adhattunk már egészet, mert igen sok fülirat vagy nyomtalanul eltűnt, vagy más czélo.-ia használtatott. Így magunk tudunk három
TÁRCZA.
Hegyek között.
— Biraun —
Maean tetSkBu, a főli.3k felett, H..I » vis fíitket uk biEti.sliolvrn. — Mereng a sEem, s a táganlt litlKitár : Kfy r.silafrsátur csendes e«l*-krn —
S a wép nap kelte, a bájos korány, Iliborral festi a zordon tetői; — Ki-tót mélységek stCk ösvényein, Bámulva látják a virág mexfit.
A )iegy pataknak lágó habjai, Murmogra szórnak kristály cseppeket, — S 5rlilt rohammal, vad sziklák köEiítt, Dörögve liajtiiak sulyus köveket. —
Le haladva a liijtűn, l&asudan Kanyargnak ismét lenn a völgyeken, — S i-s»k a morajló cnhatag laja Kelt t.-mpa zajt, a néni tereken. -
A *z<lk ösvényen a, paSEtor 6u. Bátran halad föl kisded nyáj ut.-iii ; — 8 az alpi roEsa rongyon öltönyén Díszes palástnál néki több talán. —
A nagy tolóknak rseng«tyus nyakán, E síép úrifMl, függ a kosioru, — H a piazlur ifjú oly elégedett. Mosolygó arezán niucs soha...