Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
4.31 MB
2006-08-30 11:16:19
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1046
7835
Rövid leírás | Teljes leírás (671.09 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1874. október - 79-87. szám

A következő honlapcím alatt egy hivatkozásgyűjteményt talál, amelyből megtudhatja, hogy mely honlapokon és milyen feldolgozással találhat még Zalai Közlönyt:
http://www.nagykar.hu/hivatkozasgyujtemeny/1/392.html

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.
NAG1-KAJÍIZ8A, 1874. október 1-én.

Tizenharmadik árfolyam.


A lap taellenu r«ax*i 'illeti kaalwnenyí i sserá-eaatóhea, —
uiTafi rétiéi :h*v< kösíeményefc t>*rits s tiadókoi berami.tr.. lu. Ámdik:
SAÖY-KANIZ.SA
WlualMia:. Mrmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Késiratok risiza nem küldetnek.
fél
, 6 kasáko. petiUorb I! 7 mücdMor 6 • •»»*•» ' torakbi sorért 6 kr
lorooaiftt 10 sr«n ** -.emec fal
Kincstári ilUtík rnindsn
' «,e. binUtesírt k«10nf
| 80 kr. dSg
ZALAI KÖZLÖNY
előbb:
LA-SOMOGYI KÖZLÖNY1
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalaaagysi gazdasági egyesület", a .^oy-kanizsai kereskedelmi s iparoank", a .nagykanizsai takarékpénztár" a .Zala-Sosugy* gizhajézási részvénytársuiat, agy a .zala-egarszegi torna-tűzoltó egylet* s több megyei es városi egyesület hivatalos értesítője.
Uetenklnt kétszer, vasárnap- s csútönökOii, megjelenő vegyes tartalmú

Előfizetési felhívás
„ZALAI KÖZLÖNY
folyó 1874. év oktoberdsCMmberiéraegyedére-Bizalommal felkérjük lapunk mindaion tisztelt pártolóit, kiknek sliiurtMk szeptember hó végével lejárt, azt mieióbb megajiUai Buvesked]enek, hogy a pontos szétküldésben fannakadás ne történjék.
Lapunk előfizetési ára:
Évnegyedre % frt.
Félévre * .
Egész évre 8 .
Otbdik közleménye
a leégett bvcsu-szent-lásM templom s zárda felépítési költségére gyűlt adomám/oknak.
( SártMkán koníg ríítíröl :
Hotrith Bolditsar 10 frt. — Ujj Boldisiar 10 írt - Sándor Antal 1 frt. — Saador V.nclel S írt
— D»rixi Bédi 10 frt. — Ör. Sándor Bódi 10 frt.
_ Ár. Jóu.f 10 frt. - Oal Bódi 6 frt. — Uasló Ká-
roljní 5 frt. — Foki ADU 6 frt — Lanlo Veodsl
2 f*t — Sándor Jiooi 10 frt. — Sándor Mesyoárd
10 .VL _ Ujj Uttsn 5 frt. - Tiki Mikiij 10 frt. —
Ujj Grfirgy •> frl. — Liítlai György 2 frt. — 8*epi
lítTin 5 frt. — Újriu Jóisef 5 frt. — T6th Jidi
1 Irt. — BsJ»i Teneialné 2 frt. — NsJJ Jánoi 8 frt.
— Kamin J»noi 8 frt — Bsfai Bódi 10 frt. — Kor
pici GyorjTní 3 frt. — Ki* Karolj 20 frt. — Egyed
Jónef 15 — frt Xadrai Jánoi 5 frt. — Fdka Jóasef 6
fit — Varc* Ábei 2 frt. — Beisi Játtól 5 frt. — Sándor
Menrnárdní :< frt. — Király Bódi 6 frt. — Ujj Pit«rné
2 frt- — Eafsi Jóuef 5 frt. — Safai OySrgy és Márkus
Treni 2U frt. — Lippica István 5 frt. — Király J6-
ítrf 5 frt. -Sebestjén Menjhárd 2 frt. — 8ándor fs-
reac-i fi frt. — Király Jánoi 20 frt. — Sándor György
10 frt. — Ujj J<Su«f 5 frt Lásslo Vendel linó 2
Irt — Bolla Vendel 5 frt. — Salamon János 5 frt.
— Héry Ilié, 5 frt. - Kadrai Bódi 3 frt. — Molnár
J«n.u 3 frt _ Kiss Menynárdn4 S frt. — Egyed
Mwirhardné 5 frt. — Nadrai József 3 frt. — Csássár
Jái.u» 5 frt — Királj Henyhárd 6 frt. — Varga Jó-
tiefci 2 írt _ Bets István 2 frt. — Palánji Józiefné
5 frt. — lútuna Károly 10 frt. — Fater Károly 10
frt. — Ohirski Joisef 5 frt. — Zttjgó Bódi 5 frt. —

Gál Istráa i bt. — Píka Bálint 5 frt. — Subo 1b-ssef í ...