Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
24.58 MB
2011-02-17 08:19:32
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
400
5139
Rövid leírás | Teljes leírás (603.86 KB)

Zala 1896 április

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

27. utm.
Nagy-Kanizsa, 1896. április 2-án.
XX1IL évfolyam.
vMrtMMMlilif i « I • • » OU*HN* Ua.
lét I»MmM* » top iWn wasttsaé miatm IMwter
BÍ-SMMM ImMk «t Inft twi. Ml ItgaétalMk >L
ItainMk •♦» klMMuk ikm. Kffm mém ára:
ZALA
. Politikai és vegyes tartalmú lap.
KlaMklvatali
Vtmkte4t«Jrt : M fUSp ilajfkimMéH.
KLOmwrtn iui •
tm 11 ksraaa (• írt —krj ftükm , t úllii IIM -kg ladaMto I korou (I M M kri)
HirdaUMk Jaláaywaa ■laiiwiú
A Nagy-Kanizaai- és dél-ulti takarékpénztárak. a Bankegye«plet, u Ipar- és kereake- ;__________.
d«lmi bank, • Nagy-kanizsai segélyegyletezövetkeset éa a letenni takarékpénztár. *,utWr **°t*#r* n
a .,nagy-kanizsai maiéiagyár éa aérfötöde r. t." hivatal* IcMinye. nimink. i'mdn a llitmnki
■ * mitkMék' HMM IU( khp-
X<f|«t«ltk Nagj-KanliuáH ItrtMiklul kMaicr: trausAmap ém cmltörtölcön.
Nagy-Kanizsa, márc. 31 én.
(—n) Az alkotmányos életnek, az alkot' mányos szabadságnak kétségtelenül egyik kiváló feltétele a szabad gyülekezést 'jog, a vélemény szabad nyilvánítása — a sajtószabadság. Oly feltételei ezek a közszabadság* nák, hogy akár az egyiknek, akár a másiknak megnyirbálása magát a szabadságot sértené. Ámde, ki vonná kétségbe, hogy a
s. nem> mindegyik pártnak volna kötelessége, is bizonyltja — rövid idő alatt teljesen a nép, a haza és nemzet e len tartó elemé- j demoralizálja az egyes társadalmi osztályokat. > nek érdekeit a legnagyobb figyelemmel fa társadalom nagy, alig helyrepótolható kisérni, a legnagyobb jóakarattal istápolni, kárára.
Ámde a néppárt céljai, *progr<Anmpontjai Nem hiszem, hogy az intézők végcél-egy kissé homályosak; s eszközei nem a jaikkal tisztában lennének, nem hiszem pedig legválogatottabbak. "Fölösleges mondanunk, j azért, mert az ilyen politikai mozgalmak hogy sine in et stúdió beszélünk; tudjuk, végcélját előre kiszámítani teljesen lehetetlen, hogy a pdlitikai mozgalomnak az ngitátio s ha valamit el is érhetnének, legfeljebb a 11 bizonyos nemere van szükség ; e nélkQI I nemzetet kfnyszéfÜénék sájnálatraméltó slag-szabidságnak is vanflak korlátai, hogy ez [politikai mozgalmat teremteni s azt fejlesz-i nátióra; azután programmjuk oly bő, hogy sem terjedhet — akár a gyülekezési, akáríteni nem lehet; s éppen ez agitatióban annak kivitelére egy párt nem vállalkozhatok, a véleménynyilvánítási jog terén- odáig, a I tűnnek ki jól valamely pártnak céljai és -e.egy része pedig a jelenlegi körülmények hol egyrészről szabadossággá,másrészről iz-{célok elérésére felhasználni szándékolt esz-.között éppen kivihetetlen.
*-gató rágalmazássá válik Korláta^yan-a-kto■ Lközei. A*árt, bármilyeft üdvösnek is mondják j Ha gyümölcseiről kell megítélni egy
szabadságnak az erkölcsi érzetben, mely a néppártiad az ő mozgalmukat végcéljában, t pártot, tevékenységének eredményeiről: a fékező hatását gyakorolja ott, a hol koriá-jmLmár azért is kételkedünk benne, mert a { néppártról eddig még -keveset lehet mon tait túl akaija lépni; korláta van a kOzsza-! felekezeti gyűlölködés "szitását mi bármely dani s ez a kevés sem igen biztató. Sajtója badságnak ott, a hol más jogaiba ütközik, politikai mozgalomnál szerencsés ^s~meg- lázas sietséggel dolgozik; újságok-, foiyó-a hol esetleg egy töredék meg akaija szabni engedhető -eszköznek nem tartjuk. Igaz,} iratok-v röpiralokkal elárasztják a népet,' a másiknak a szabadság feltételeit. [hogy ezzel legjobban lehet izgalmat keltem, Jhogy a párt boldogító eszméivel megismer-
így fogva fel a dolgot, senkinek sem igaz, Tiógy — fiiint itvilágtörténelem példái tessék. Azért mert a szabadelvű kormány juthat eszébe a nálunk bécsi minta szerint j tanúsítják — ezzel az eszközzel legjobban i-híven fel...