Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
17.74 MB
2011-02-17 08:25:32
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
362
3496
Rövid leírás | Teljes leírás (452.77 KB)

Zala 1896 szeptember

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

7l.t<
szara.
Nagy-Kanizsa, 1896. teeptember 3-ftn.
XXIII évfolyam.
ri..i<«» ou.r-w.kta.
I* |>M« a ■■»»•■\' MilMabta kM«tM*
HmMWtlM InW «ak IMMH k*Hk. Mi fepiutnk «L •
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú lap.
Kla4*k*re*alr Vifkáa hfUtl : rUMiTWÍt klmjikmmkiiém
KuJmsrtn Aaais
Ua tm II kw*M (I ftt — le.) TUém S Ura* VI tri — kf.) I^jtikm I bnu (1 tn M kr.)
glnUtiak jtttaTMi
______* Nagy-Kanizaai- éa dél-zalai takarékpénztárak. a Baakegyeaölet, u Ipar- éa kereake- __-,.,,. ~T~ .. h_
. \' k,|<ir.- ^ « Nigy-kanisaai aegHyegylrt-atóvetkeeat és * létenyei takarékpénztár,
__% » „Bagy-kanizsai malátagyár éa kerfósóde t. V hitataloi közlöny,. mi.iilir il i~" • Ll I Ij *
Sfftt uém áru: II krajcár.
Hegjelealk N^cy-KaalMáa hiteakli! k<tn«r: vaatrnap ém ordtörtölcözL.
■TCMUMék FtaU rw» k«i iikillilki >■!«■ ■!*
Tanév kezdetén.
Nigy-Kaniiaán, napi. 2.
minisztersége alatt látunk bizonyos céltudatos* eljárást az elvek és célok gyümölcsöző megegyeztetésére nézve, összes iskoláink
Az iskolai szünnapok véget értek. A vá-1 között eddigelé a középiskola (gymnasium, tos utcáit, az iskolák folyosóit benépesítik reáliskola) Pír bizonyod megállapodottsággal,
9 tanulók, kik két hónapon át az iskolai szünetet élvezve, szüleikkel sietnek a beiratkozásra. Egy pár nap és megnépesOlnek az iskolák termei is. A beiratások nem kis gonddal járnak a szülőkre nézve; s ez na-gyon természetes. Oktatás-ügyünkben még teljes megállapodottság nincs, s bizonyos
_tekintetbén nem is lehet, mert a kultura
alapját képező__tevékenyt, a sokirányú
ajapvetés, mely az ujabb korban a kfljön^ féle foglalkozásnemek szerint szükséges, folytonos hullámzásban tartják az iskolaügyet ; hiszen ennek fglyton fejlődnie kell, J hagy a folyton
nék megfelelhessen. Hiszen magában az iskolák belszervezetében, beléletében sincs még meg ima megállapodottság, az a szilárd állapot, mely éppen e téren a -yís?o= nyok végleges alakulására nézve oly fontos. Minden időben sok vak a reformokat ja- évről-évre nagyobbak lesznek,\' ugy hogy vasló szakács, kik sokszor nem annyira, valóban csak szellemileg tehetséges fin búr-a nemzetiét törzséből, gyökeréből fakadóIkózhatik meg sikeresen agymasiumi tanulszükséglet létesítését sürgették, mint inkább I mányokkal: évről-évre nagyobb lesz a egyéni, személyes hajlam kifolyásai voltak. \'tanulók száma, s mindenki oda iparkodik, Csak a legújabb időben, Wlasics Gyula nem törődvén azzal, hogy már az első két-
melynek azonban okvetlenül ujjá kell szer-veztetnje, ha nem it lényegére nézve. A polgári iskola véglms szervezése, mint Mohamed koporsója dg és föld között lebeg. Nem tudni még, négy osztályú lesz-e; hat osztályú marad-e vagy hét osztályúvá fejlesztik? De addig is elég alkalom kínálkozik a tanuló-ifjuságnak, hogy iskolát válasz-««», a- hoLJeendő pályájára előkészülhessen. De itt már a szülőknek a nehezebb rész jutott
Az ipari és kereskedelmi foglalkozásnak olyan átalakuló stadiumában, a minő ná-, a magyar szülő m£g min-dig a gymasíumbaní.Játja azt az intézetet, a melyben fiának boldogulását legjobban előmozdíthatja. D&ára annak, hogy az oktatás évről-évre .drágább lesz, s az iskolá-nak a liu szellemi tehetsége iránti igényei
három évben hajótörést szenved e törekvés, s az a pár esztendő némelykor teljesen veszendőbe is megy. A szülőknek e törekvését, hogy fiaiknak magasabb szakképzett-séget igénylő pályán biztosítsák a jövet,.nem is lehet rossz néven venni, de avval egy más baj jár, mely az iskolát tájjhadja iMf. Megszűkülnek az iskola falai, a termek nem képesek befogadni a tanulók nagy számát, s mivel még mindig kevés középiskola vas, az osztályo...