Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
7.27 MB
2011-02-17 08:41:40
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
298
2350
Rövid leírás | Teljes leírás (521.8 KB)

Zala 1897 április

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

20. tfftm-
Nng.V-knnimn, 1897. Aprilii hó 1-éD.
XXIV. óvlülyim
1 Tf V i TKT ■t»«M»>m.
f . • a a 0*eM* * M A I ^^ m m >|Mit I n
M I m % .....
X > I > AA BLdraarM i«*ii .
Politikni ós vogyo* tartalmú lap. i n
A HHtttffI lniirmi ■AatttaMN* mi mwmiui A Nagv-Kanlaaal- éa dél-salai lakarékpénaflrak, i ItankesyéaOlál, u Ipar- «• kereeke.
- Unk. » Nagy.kanleeai lefélyegyM-uOvetkaaet ée a letenyat lakarékpéoaiér VyUMAr pettuet* M k».
imihmi M klltoHk w— • ..nagy-kanlaaal maléiaiyér éa wfösfltie r. I," a nagykanissai önkéntes (ásottó-egylet ——
.— * aalamafyel laadeaAgi lakarékpénatér résa. tára kinin!* MtUnyt. iiiimim, mI»m • méiiti*»
L J I \' _ . — \'> \' \' \'"\'i^\' Hl\'*11 \'"f
^ ««l ii M N«K|*l«nlk AInk.v-I4mmUnAm Urt«Nk|Hi Mu.fr: —
vauukraap 4m os\'CLtöx^OlKöa.
Innan-onnan.
N»((v Kantian, imAi\'dIiih 8U.
i\\ bécslaknok megvan \\\\ maguk Belcha-vnllijA. A megnylláia li megtöilént már mire e sorok megjelennek, Mlndöasxe c»ak flft párt larlja bevonuláaát abba a esép ej uleit*, melyben h exquiait népképvi wM fogja üléeeil larlani. Ai oaxtrák ml-nisxterelnöknek, ümlonlnok, valami irigylésre méltó poslllója nincsen. K pártok é-pértlöredékek öaexekötö kapcsát megtalálni vajmi neliéá dolog; mert mindegyik v Jutni kla tllkoa óhajt rajleget sxivében, a llulenit oeak akkor káaa követni, hogylm A 14 hajlandó valami ellensxolgálulot tenni. Könnyen nieglohul, hogy a nerosetiségek-kel igen nehés dolga leaa; mart eaeknek a m.ilítáaa, a mely re (olytou hivatkoxuak, «k Miniéit. Exek a pártok, vagy legalább is nagyobb réssők, a legönxőbb érdekpolitika cxolgálatAban állanak, ehhes Járul még aa, hogy nem valami nagy barátai a dua-lipmusimk, a Így Magyaroraxágnak üom ; in4h ei volt oka éa alapja annak a fékte-li n hajasának, melyet as előbbi Beicharath pmija ma|dnem kivétel uélkttl Magyuror* aaág ellen keademényeatek, a annak ai áláa gyűlöletnek, melynek annylaior n lexgyaláxatosabb módon kifejeaéat is adtak.
Sót lehetne álliliwi, hogy egyenea ellenségei a duallimuanak, melyet ók magukra néive károanak laftanak. Axért kell a birodalom másik foltU nemaetlaégelre erét tépni; aaér> a nagy gyűlölet németek éa c«ehek a a többi nemaetiaégek köxölt; axért abaolut hiánya | minden vexérlö eaant^nek, mely ext a xür-aavaroa aölélaéget egy kiaaé megvilágítaná, Eaxel a Hetcharathtal kell Uaden\'nek megcsinálni a Magyarorssá|gal való kiegyexéet. Némaokára ludnl fogjuk: hányadán vagyunk velők. A magyar képvieelflháx csütörtökön éa a fórendiháx április 9 án válaaxt|a meg a (|UÓIa-biiottáágot, ugyanért tewi aa oaatrák Beicharath la mindjárt megalaku-láaa utfh ; mindkét kttldöttaég 7—7 tagot delegál, kik a huavéti aaünetek alatt Buda* pestan a axóbelt tárgyalások céljából Öaue fognak jónni. Uudapaatról ait aürgónyxik egy bécai lapmik, hogy politikai körökben e tárgyaláaok poaitlv eredményeiben nem hlasnek. Est lógják mindakét parlammt elölt konstatálni; hogy ex által a kiegye-■éai javaslatok elólerjeutéaének lehetőségét eaakösöljék. A Junktlm iránt a tárgyalások még nincsenek belqjesve, de nagyon való-áxinü, hogy u kiegycxési javaslatok elöter-jeaxtése egy hónapi késést log ssenvedni.
Aa osxlrák képviselők ée lörendek e hó 29-én hallgatták ftifg ö felséje Irónbeasé-
A „ZALA" larcája.
Lámpilái. . -- ■■
(Vl| mmMI ) - A „X á I. A" wwMI lAnáJHi — lr<« i Bt. Jámmm.
Ki tuiy», hogy ml ai a lAinpaláxf
Sonktfl
A múltkor még én aem tadtam, de bexxeg tudom nraai I J«J I ba rágondolok, hogy milyen milyen rossx ax a lAmpaláx: bál bixony ynwgfa log eli Moat padig engedjék almondanf, «>IT hogyan jött lioxaám ri a kobold, axax, May miért volt nékem lámpaláaani.
KM műkedvelői ...