Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
59.8 MB
2011-02-17 08:50:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
607
3154
Rövid leírás | Teljes leírás (752.38 KB)

Zala 1897 augusztus

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

g| t»m. Nagy-Kanizsa, 1897. augusztus hó 1-én. XXIV. óyfolyam
—^MBMBggMB———^———
% W^Ktf "T/T "^Éf XU4*kl<r»tel:
Ti„.bi..*f r ^ Jl I Jt ^MpW^flII,
ktarkMkrfwk« ^ m m ■ . m m
J^w-n*"*-- X , \' mmA I : M—m. —
kist i •• ^ r % ■ V B m ttöflMTM ARAI :
—----^^ JK^K— trn II korom (6 frt - kr
*.\'.iTLtLT Politikai és vegyes tartalmú lap. \'.S ÍSüÍÍ
vtBAlkWé BiiHi IIWWIJ ___
------A Nagy-Kanizsai- és dél-aki takarékpénztárak, a Bankegyesúlet, az Ipar- és kereske-ain),tt„t |lttl;M11
HraMMtUa )mUá mt í»»«rt ka«k- delmi bank, a Nagy-kanizsai segélvegylet-szövetkezet éa a letemet takarékpénztár. ___
Ml kpfan1! «L > -i nagy-kanizsai malátagyár éa serföződe r. t." a nagykanizsai önkén tea tűzoltó-egylet, gyuttér ystttsars 1* kr.
_—— a zalamegyei gazdasági takarékpénztár rész. Ura., a nkanizsaj kerületi betegsegélyző —-—
iiiirtisk m kil<Uta«k .iiw. -T pénztár hitatulot közMnt/e. UM»UMk, ,tlui>t > UrMtakt.
-—--TO.MkMdk Pbekal jritSp kftsyv.
Xexielralk H^Katlná* keteakint kétiier: ,au...á«k
uám drm: 10 krajcár. , , _
\' vasarnap és dUtÖrtölcön..
Mi, naiv vidékiek.
Az országgyűlés termében hatalmas beszédeket eresztenek meg a nagyságos hon* atyák és mi itthon muzulmáni jámborsággal olvassuk azokat Közben-közben, egy-egy, szivünk szerint szóló, szinte gyönyö-rüségesen dörgő szentenciánál nagyokat nyelünk is hozzá. Milyen aranyos szája van Ilogy beletalál az deyenbc minden gondo-latáva!, minden savával 1 Ez aztán a minta-ember! ilyennek kellene lenni minden képviselőnek.
Rabul ejti lelkünket Lessük minden tettét, minden fellépését Mikor fölbontjuk a hírlapot, mohón keressük, hogy ott van-é valahol vastag betűkkel egy-egy hatalmas szónoknak a neve. Ha megtaláljuk, táljuk, szívjuk minden szavát; emelkedünk, lelkesedünk; megszáll és elragad bennünket valami ellenállhatatlan lendület, együtt érezünk a szónokkal; gyűjtőszavainak szikrái gyorsan fognak lelkűnkön, lángra gyulunk majdnem a tombolásig. ^
Nem lehet ezt tölflnk rossz néven venni; nem szabad bennünket ezért kigúnyolni Nem veszedelmes dolog ez; csak egy kis ártatlan politikai exaltació.
Politizáló nemzet vagyunk. Nagy érdeklődéssel kiséri nálunk mindenki a politikái élet mozzanatait Olyan < érdeklődéssel, mintha csak kinek-kinek véleménye, Ítélete befolyással volna a,politika irányzására. A politikai élet mozgalmaitól meglehetősen elzárt egyének képesek naponkint három-négy politikai lapot is végigolvasni, hogy annál alaposabb körültekintéssel alkothassák meg-a maguk Ónálló véleményét,—
Azért ismerik nálunk sokkal jobban az országgyűlésen gyakrabban szereplő képviselők nevét, mint legjelesebb Íróinkét A politika láza, a politikai élet exahációja nagyon mindennapi, megszokott betegség, különösen nálunk vidékieknél, akik a politika terén szereplő egyénekkel szemben nem egyszer egész a bálványimádásig jutunk; mert hiányzik* nálunk az illúziót eloszlató közvetetlenség; nincs alkalmunk megízlelni a gonosz-tudás fájának gyümölcsét s igy valóságos naiv, paradicsomi ártatlansággal borulunk le a mi megszeretett politikai szereplőink nagysága előtt Azok a mi nagyságos honatyáink pedig igen jól ismerik ezt a, semmi mezetlenségen meg nem botránykozó paradicsomi ártatlanságot; azért ha beszélnek, nem is annyira
az fekszik lelkükön, hogy a tárgyaláshoz egy-egy gyakorlati értékű gondolattal járuljanak, hanem inkább arra törekszenek, hogy mirfjnBti s jflkalommal — amint mondani szoMa^l^-L^ .kibeszélittuk" és a naiv vidéki puklikum körében készítsék maguk számára a közvéleményt.
Mi aztán nagy gyönyörűséggel olvassuk azoknak az aianyszáju embereknek beszédeit ; elképzeljük őket makulátlan, önzetlen gyémánt...