Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
25.55 MB
2011-02-17 08:58:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
467
4512
Rövid leírás | Teljes leírás (719.52 KB)

Zala 1897 október

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

79 ofttt.
Ntgy-Kanizsa, 1897. október hó 3-án.
XXIV. évfolyam.
Ttiukii-iMlH IMil IWp
UhfvkiMkiélittN) l HIimWII) I M«l napM-
klat t *. 4-4 én ttct
lét lilli«H » lap ■hIIiwI rtiilri
ZALA
Politikai ós vegyes tartalma lap.
EUMinMi
Wirth : Urnán MUt
sLómtna áias:
Ma tm lt ksnm (S M - k» Nltm • kéhaa (• trt — If
IViUm Ikorm* (lirt»kx
------A Nagy-Kanizsai- 4a dél-zalai takarékpénztárak, a Bankegyesttlet, as Ipar- 4a karadka-UrMnk i.n,,,,,.
t*m Iratak Mk imm ka*< dalai bank, a Nagy-kanizsai segéfyegyfet-szövetkezet ás a lat anyai takarékpénztár. ___
Mi htrfvn" *i. > „nagy-kanizaai malátagyár éa serföződe í. t" a nagykanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, VyUttér yMtaera M te.
a zalamegyei gazdasági takarékpénztár réaz. Ura., a nkanizsai kartlati betegsegélyző —— iwnM MB minit riML pénztár, a ,.Zalamegyei Altalános Tanítótestület" hivatalt» Ha/luft. átláttak, nluiit » UiIHéi*» ---J-ít—■-• wiiturt hu nia* ksarv
J . I in Ifc■ ■ -"---
■•maVQWOT \'■•^waooa.
íffit uim éra: 10 krajcár.
IcKlelralk 5afyEaaÍMáa hateaklat k «t ■ s « r: -rasArzsap ém omü-törtSlcözu
A városi tisztviselők pótléka.
A szeptember akikén tartott várod közgyűlés elfogadta a pénzügyi bizottságnak a vároai tisztviselők fizetés-javítására, illetőleg ez idő szerint. csak fizetés-pótlékára vonatkozó javaslatát Ezt tudtuk előre, hogy igy fog történni. Ki if fejeztük már véleményünket, hogy ennek a millenniumi határozatnak foganatosítására tovább várni nem lehetett
A pénzügyi bizottság tagjai ezt be is látták és az 1898 ra szóló költségvetés keretébe már részint személyi, részint drá-sági pótlék cimen minden városi tisztviselő, sőt még a segéd-személyzet részére is vettekfÖl bizonyos Összeget
És a képviselő testület a pénzügyi bizottságnak álláspontját magiévá tette, elfogadta.
Nagyon helyesen tette. Föl kell tennünk, hogy a pénzügyi bizottság minden egyes tagja tisztában volt és van azzal, hogy a vároai költségvetés kerete az előttünk fekvő városfejlesztési követelményekkel szemben ■ meddig terjeszkodhetik. Föl kell tennünk, hogy a pénzügyi bizottság tagjainak mindegyikét a legőszintébb jóakarat, de egyúttal
minden irányban megnyugtató lelkiismeretesség is vezette, midőn a városi tisztviselőknek fizetési pótlékot javasolt Ellenben nem lehet, nem szabad föltennünk azt, hogy ebben a minden tekintetben őazintén jó-alcaratunak látszó készségben csak egy hajszálnyi is lett volna, a pénzügyi bizottság bármelyik tagja részéről is, az ajándékozó görög szdleméttl. Nem szabed, nem lehet föltennünk, hogy a pénzügyi bizottság kebelében dmk egyetlen olyan tag is volt volna, ( aki a költségvetési tervezet tárgyalásakor a\' markiba mosolyogva, igy gondolkozott volna: TtCsak előre, csak tovább ebben a reform-szellem ben! Megszavazok én nektek mindent; csakhogy annak idején majd nyíltan annál nagyobbat ka caghassak !< i
Ezt --.mondjuk >■\'*■ nem unfead, nenj lehet föltennünk;*, mert nem akarjuk hinni, hogy eféie görög ravaszságot, örmény politikát annyi okos ember dül a suba alá lehetne rejteni. Föitnacflk tehát mi is, — mint ahogy a képviselő-testület is föltette, hogy a pénzügyi bizottságnak megállapodásában benne van minden egyes tag részéről az őszinteség is, meg a lelkiismeretesség is.
Annál különösebbnek találjuk azt a jelenséget, hogy éppen arra a városi közgyf-lésre, mely a pénzügyi bizottságnak a jövő évi költségvetési tervezete és így a tisztviselők pótlékára is vonatkozó javadatát tárgyalta, a képviselők olyan kevesen jelentek meg, mintha csak valami kánikulai, egétaa érdekességtelen tárgysosozatu közgyűlés volt volna napirenden.
Mit jelentett ez a távolmaradás ép...