Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
48.71 MB
2010-06-10 09:09:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
945
6347
Rövid leírás | Teljes leírás (585.96 KB)

Zala 1898 június

Politikai lap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Huszonötödik évfolyam. 45. száyi.
yii ni i|iin rnkiim» *sar» lllllMWIil:
..............tmt, mr*
ZALA
Politikai lap.
IfaQdnft IA8T-KAIIZSÁ1 Mát kétatr: iaárii| é» csitértékís.
aMHia mi agtm tm IS tmmm M M — •», TUétm 1 i Urat 0 M — Ét. Ili I >— (> irt » 11
ajttfr jáaáaa m 111 a ■«*\' fi HnTtti^MwntüTl
Ml i III WÉMA.
^ M • nrii A
Magy-Ksnizea, 1898. A Magyar ipar pártolása.
A magyar ipsrnirág köréből szakadalfe« nul halljnk a panaszoa mókát, hogy non képesek megélni, hogy a kttlMdrŐl beözönlő gyári termékek óriási versenyében tönkre Mwk egymásután a hazai rpa-roaok.
A panasz jogosságát dviutai bob lehet Tény az, hogy a magyar iparosság nagy része nemcsak kogy megérzi a kfiüBMi gyári tennébk versenyét, hanem csakugyan • lét vagy nem-lét probtenájának szé» lén ál.
Ezen a dolgon így papírosra írva, nagyon könnyen lehetné segíteni Annak idején már ngyis keletkeztek (az igaz, hogy meg is szűntek) délé hazafias társaságok, amelyek nem képeztek külön Habokat, sem s mgfcPdteh BKgerősiiém ki ?áaó alapszabályokkai, hasem amdyaek tagjai egy-tserft iniadfo—I hflfchílifl magukat arra, hogy a Magyarországon megkapható ipari ithoon fogják baareia az eredeti fonásból, vagyis. hogy amíg csak lehet, kizárólag a magyar kén és gyáripart fog-
Mrartmzf: SZMAT MJDOt
Csütörtök, jnmoB 2.
ják támogatni. Most hát nem töltene m|átf tenni, mint arra keBene hoz- ! dítani édes hazánk telkes fiait, hogy tömörüljenek megint tud az elhatározással, dolgoztassanak itthon a nu mesterem-berankkd míg akkor is, ha kissé több pénzbe kerQJ, raint a külföldről importált ipari cikk
Ha 3yen irányban aztán az irányadó elemek át k, ott is kibontanák a hazafias iparpártolás lobogóját, nagyon valószínű, | hogy a zászlóbontás nem maradna ered-1 ményt^enöl.
De a -legkedvezőbb eredmény mefíett is wi$A keltem tartam megint ? Tartson kellet* attól, kogy ennek a hazahas bnzda-tatnak a vége is csak az leanc, a « t már LmhkeWé lett.
AJdk a katnaas évek elején már sünt éret-, tehh egyének ékek, emlékezhetnek rá, kogy nagy é, Imul-s lendileOel indák meg a kom ipar pártnmm. ■ »Hoot kalapíj iten szoknya*, »kom szövet* járta akkor inimUnfln, de — fájdalom! — csak kevés ideig járhatta.
Ét miért? Mert ezek a »koni« dolgok,
később olyan minőségüekké lenek, hagy a vásárid, megrendelő közönség erszénye nem háta már a hazaíasságot. Kénytelen volt szakítani a sovinizmusnak ezzd a megnyilatkozásával.
Ilyen formán történt az atóbb keletkezett ijr iránya mozgalmakkal szemben í& És — habár, a magyar ipar fwfladiss kft* tflatan a lefolyt kassosflt év ataoi időben ^tagadhatatlan — mégis alaposan lehetne tartam most is attól, hogy a közönség erősen fokozódott igényét fly módon kklégítm \' aere lehetne Hisz ha csak egyeseknek teáz is valaki szemrehányást, kogy awán asm | pártosa a magyar ipart, mért nem dolgen tat magyar iparosokkal: rendesen a> rá a felelet, kogy azért nem, mart drága pé»> zért silány m önkit molgákahmk és azt is keserves dolog tŐlQk megkapni.
Hát melyik rémnek van tmtejdonképpas ,igua? Az jpnrnsohsafc é, akik a msftflsli [miatt p—lkodnak f Vagy a vásárié kft. iflsségnek, amely a magyar ipari ákhsk drágaságával és silányságává mentege-tödzik.
Bizonyos ménéhbaa — agy vé^ftk —
TÁRCA.
mám aspdMk Uapjá és mrtam, kamngMm
THáfSwáy, na hftfjj alt b* lü> Mae. SsScBf^ok lrtii ■, Blkmétd s kaüks itda-lart a tmíkm, a fqbáa.
Oh Wmémámt Atjte, aa«T Whst néiM fiám. hafT^VTMamatfaa msn
Cjwskfcüiüi stMtvdl; lamilw s mMü mmsMM tjmm.Hm índow : aéért,át txMjú-héi ofj haa, off tíáeg, oíjjírtr ««|L mmúé 4m ham (ff jajjátorfó kahnéor lettan vofea és aaa
Ss5 ssMa áe taláa . B-d ttmktp+, agyvdlt M fsmknék .. Ok IsaStsiÉk! KMÉ...