Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
22.18 MB
2010-06-10 09:11:24
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
411
5822
Rövid leírás | Teljes leírás (628.58 KB)

Zala 1898 július

Politikai lap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Huszonötödik évfolyam. 53. szám*
TkniU^rUitlkMIUrkkr\'
A ■■kwrtlitf li>i>—I lifcrtiijn ölt ii 4—1 én klaL
lám ém*mbm » u> w.h^i main
ZALA
Ua tm t> IM (I M — ML
« ÜMSnJ
KUiéUnml: V>n i>Illeti: M MM| tt^v
Politikai lap. : -
Megjelenik NAGY-KANIZSÁM hetenkint kétuer: vasárnap él ciitórtdfcfta.
fmérr%
Ih)I«IB I >HI»i (I trt m K,
^ IJfMMr niiw II ta^ér-UHiillirt, t<1mWiMMMn
fcaiitÉNiwanm 1—
y^h mmM.
ItMtAalMUalkMiM M kpéiM A
Ipmmm InlitaMite
Nagy-Kanizsa, 1898. | Felelős aerkaztt: SZALAT &ÍMK. -_. ^irtTDip, julÍ08 3.
Kapuzárás után.
■ (jV /.) Az iskolák kapóit rend re-rendre már mind bezárták. A tanulók és a tanárok, tanítók megkezdették a nyári pihenőt, amelyet már egyaránt vártak a fárasztó aranka mán. Mert ma a tanulás éppen olyan fárasztó munka, mint a tanítás. A modern pedagógia vívmányait\' alkalmazzák ugyan; de mit ér mind az, ha a tanulni valókat napra-oapra szaporítják, ha a tanuló-éLtet hovatovább nehezebbé teuik.
Ezzel aztán elértünk odáig, hogy kész az operett szöveg, csak a muzsikus hiányzik, aki a betét kuplikat megzenésítse.
Nincs Magyarországon egyetlenegy ember, aki a nőnevelés fontosságát el ne ismerné, nincs aki a nít a kenyérkeresetre
éppen olyan likaimasnak, esetleg rászorultnak ne ismerje^—mint a férfit. De viszont engedjék meg, ha a szülők nagy része, akik gondolkozni is szoktak, lányaik fejét
zíum éppen ugy maga alkotja \'a saját használatára a tantervet, mint akár a még meg sem r született bét osztályú polgári iskola. Ebből pedig világosan követhetik hogy az egyetem előkészítő iskolája sem lehet k&lűnben, mint a többi
És ha bármely iskola kimondja a régtett növendékéről, hogy érett, akkor enged* jék meg, hogy az érett ifjú testi és lefln erejének értékelését ne tűrje olyanoktól, akik öt soha sem látták, akik egyáltaübtt
- nem szívesen töltik tele a sok penészes auktorral és engedjék meg azt is, hogy ájnem ismerik. Ekkor aztáa e leányokat is
* A wMniá\'tp ht<l ítoa mit aifelin maía4abb nón®*^^*" » * sok pikáns|nuqglehetne kímélni a klasszikus svindliktö^
1. pül^ A unJI, tanítók az iskola i"*** P ** *****
bezárásTntán gyűlésekre mennek és ott ** "ükségesek, hanem a lélek Itudósitásoktól és ami fő, magát az iskolát
tanakodnak az iskola sorsáról, a tanítás ™gmételyt*é^ar amúgy is izgatott. az izeden, « émelygésig vitt reklám*
fantázia erősebp megzavarására valók, tar--
eredményéről, a sorsuk javításának módo-
zatairól, eszközeiről.. M tanulók egy nagy serege a pályaválasztás nehéz kérdése előtt
ha százszor ajeOemképrőbbnek* a latin nyelvet a szülők — mint első sor
.„ _.. P . _ ., - . ban érdekelt fefok — est csak akkor is-
áll, szülője és ő maga gyümölcsét akarná .... . ., . „
látni annyi fáradságos és kölfcéges eszten- * ift
dőnek; hová menjee, merre menjen? ezen T^mV^ * *
■ * -i más SkplábóE kihssBfi iwlisié —.
tanakodnak.
• /*
kürtölik isi B^P* tnnak u eCr«Uim
walamikor a v. b, U, uiflt^ágos és
nagyságos professzorok eiftl számot is ksl adni a tudományáról és ha es hiányos, ma is el kergetik, pedig a maiak gunnázisták voltak; és óppen így nem tebot dkergetai a töbSít is, ha készületlen ? Mindmki tudja, Némélyíkét a hivatal késsen várja, csak k^1* típusaikban ma S szülő eligazodni bizony hogy ellehet, de ime nálunk az el kell foglalnia, de a szegény, az sllúgya- nem tud- 016(1 ■bánjía« iskolánk van, az iskolai kérdésben a magas pedagógia tott, hová menjen ? annyi ötletnek a szüleménye. Célja mindé- nevében miiben érvelés fontos, csak a
« * , niknek más,\'a céifefé vezető utak szintén jgüRK érdeke m...