Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.22 MB
2010-07-19 15:21:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
516
2698
Rövid leírás | Teljes leírás (268.97 KB)

Zala 1877 november

Közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Uaft kitalál ü„ rttf Djfámku Iku l|l ttim
(MtatM Srsk nm tm I M KMm • H tUffaé lm IHHti
imfil— fttUmr hjm t kr KhHi Uritlfaall • kr
Biljujdlj 90 kr NyMMr: falit tori U> kr
ZÁÉA
IWlkI* Irata s Béri * Ur nillaml iSaiat IttoU UMqtt HUaaétk
; 0J rtiMUi iku II] N BIisimImImi lanlalr akaV f»m./i bf^tatwk »l
Ifciratok riaaa* aaa HMmuI
IIMaMx Uwmé : Sllrlf Hmm ■-■ ■ i fn
tit II m.r- A- r. OMhatm Ssluin Müjj . údtiü — J, Opp«Hu 84m Stul i liail la. — VTatet Uit aa«a 11 Ufcar. míiMi II H Baliiwihh lak U Mi "-* 11II "rfr — 1— IT\'ti
■Mm
HMS II In. MMk tteíb li III* Sliiin Utt . «ÖL —II............ á Vagfcr Ma I Willtetfiaa:
MEGYEI É3BDEKÜ. KÖZMŰVELŐDÉSI, TÁRSADALM I|éh GA?DÁSZATI HETILAP
[j Zitia megyei Ghv daságiEgyeadlet\\ a n-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet és több máé egylet hivatalos közlönye
45. szám.
Nagy-Kanizsa, Szerdán 1877. november 7.
IV. évfolyam.
A sajtó bünel.
(Hmn.) Majdnem stereotyppá m azon pataaszj hogy a társadalom Irkölcsi érzülete ijesztő mérvben uü-jy«d; hogy az erkölcsi durvaság ffblytofl nagyobb tért foglal el s egyes lirssdaltni jelenségek á vadság leg-Ljnálatosabb képét tjlntetík elénk
, Igaz; hogy a nagyobb fény mel-■fitt az árnyékot is jobban mrg le-set különböztetni ; de kétségtelen i|ii\' az is, hogy a modern társadalmi bSveltBég sok kárhozatos elemet hó-Ltt magával, mely a/utáu a társa-feiluion magán szokta magát wegbo-
ptlBI.
Azt ma minden értelmes ember i Buamerj, hogy a társadalmi művelő tsciuek egyik igen hatalmas ténye-Ije — a sajtó.\'. Kuem fogja tagadni, ogy ez intézmény a legáldásosab-lak .közié tartozik, melyekkel az emieri társadalom saját ozéljainak leg-obb előmozdítására rendelkezik. Az ■agától értetődik, hogy itt a sza-td sajtóról van szó, mely a ren-ilkezésére álló eszközükkel saját b belátása azerlut élhet, mely füg |leíf i léh\'et Töl- és lefelé egyaránt, ily nem egyes társadalmi töredé-ik szolgálatában, okvetlenül csak jyoldalálag szolgálhat az általános irekvéaeknek. Olyan sajtét értünk, lely meggyőződésének minden irányúi szabad kifejezést adhat, melyik i közérzület rovására nem kell léinélyeknek hódolnia —. Az em-iri méltóságnak, az egyéni szabadinak kétségenkivül nincs szebb arolláriuuia, <niui a szólásszabadság, lír írásban akár elős/.oval, és eri-iíki llenkez<5je a legnagyobb rabszol-faiig. De a/, emberi gyarlóságnál »gva a legáldásosabb intézmény is ibákkal ék hiányokkal teljes így ívelt fel magával a sajtó bizonyos
A „gala" tárczája.
Aa orvoH
(Folyt, & viigu.j , IV.
Szegény siető Ilmay hii/a szabadko-bogy neki roppantul kell sietni, mart uak rá. Moll* — v.eíle enuie kellett csupa *ariasaágbél. Annyira sajnálkodott Be. , hogy már mért nem vacsorára volL isncsisjOk j ha tudták volna, bizony várj unnak. — Arról még tudui sem akart "Ikgyttr csáláti) bogy » aaiteaeu látott abban a asuroksötétaégbsn - elmen-i— Annyit beszéltük neki, hogy meny* »il jobb -r ha úgy siet t jókor haj-bán megindulni. — ftlost a lé is fáradt j ÍV is rosa; szegény legények is járnak Kb. Aoynyi minaen roasat elmondtak I kát mi tagadás benne a vendégszerető iyar r ísteli, ha -este jött vendégje reg-sMtt elmegy.
Cwk Hosszas azábádkozás, ujabb Iá-igéréaé mellett szabadulhatott meg •y a kedves esalád körébíl. — SsiveS téve, lovára pattant, • baboktól most lérwlgá oldalába mélyíti hegyek sarka n-«i mire sa vihamárayakon táht el as
I "tétjében, ..réláráoál elébb az X... várni ordé fért. Ou lora lépteit Isswtanl kssdi. <• /itllol egysaerrs a két rejtélyes " eié.
bttnOket, a melyek, as emberi társadalomra való rosz befolyásuknál fogva, a sajtó legártalmasabb kinövéseinek nev...