Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
22.88 MB
2010-12-15 13:58:22
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
460
5119
Rövid leírás | Teljes leírás (533.73 KB)

Nagy-Kanina csütörtök " v>
mint egy h aszón táían pénztár létesítésé tel bib«» lödni. Ugy tudjak : skadut ott egyéb, okosabb tenji r»ió i».
f, Zala 9. szám. (4 lap.)
1100. február hó 1- án
-— KImvmAI
ebbeli eaándékát A kőagy illés Ziaalar Káluritn elévülhetetlen lérdemeinek elismerésiül örökös -tiszteletbeli eluökének választotta meg. Zrínyi Károty be egyesület titkára ugyncitlt tféiv^ faégi fkokból kénytelen toH tUzUéatrtl lemondani. A kisgyűlés sok\'éiribúagó *küköfté»áérl 01 >. EE 5 tisateletbeli titkárnak válasitotta meg. JJgy u> -4. király í*U*r Attkur elnöknek, mint • volt íiikÜroak egyúttal
HÍREK
zslá-egemegi tir.ügyéazt, Pécsre föögyé*zi be- 5rQk0a helyet\' biztosított á választmányban
jjret\'easé nevezte kfc
>" A c*. &Utg^jHab^ 4él> vaspálya tártaiig
^odápeatl Igazgatósága Seáirarcr Ferencet Csáktornyára vasúti gyakornokká ue»szte ki. ; — Kkj hAsna. blreb. Hűek György igali ádminia< (rátört ugyanexjn plébániára beigtattak. V&tr Vince Sít. "Re: ene .rendi &\'do«úp>p, \' n.-ksnizssi segédlelkész, 1tahdesy Pál szt.< Benedek randi tanár
A vásapréml egybagmegye kötélékébe»íépiek NitM Norbert a n.-kanízsat plébénm ideiglenes vezetésével bizatóu- meg.
— A «értékhlleleiiléa AllaaaoaHAa A rmStéKifelM® intéietfk mütfSdéséröl A Vrresitede em(Wyi lnl8ft«lérli®bi^.A} JSWWny-I javaslat készült, melyatVi legk8«eleMNa_ tninisiier (■benyújt a képviselőháznak s aa óiig * a* idén ! törványnyí válik. A mlniazter a mértékhitelesítő [-intézetek működéséi állami kt-\'aélén n á vesij a felmenti a tftrvéayha\'ó ágot jiz intézetek fentar-
i á!doiópi>p,*eiitai(Bárfl-Hodr.»g n».) ff>gym»r|rtój költségeinek f.deaiéeetől, ami ezideig leglöbli ir é« Ctvaaji Pál szatmar egyh. m. áldozépap[heiyeö Xnr«rta a költségvetést, egyeneulyat cs
indóköIttElan teher voltf
-r TAiellá tPali(JrÜ nagysknniiaai önk. tüznltó\'
kö>|t;dl«< teiftftíet Irbruár
A hó
14. délután 3 ór el or, aa\'át helyiségében tartja
rffidrá ért ktmtttéséhTérgyatirvaat: 1. Elnöki
ta (flparancmoH jelentét. _A zzámílzjgáid
5izoU*ágia]sofé<s áz tteW. éw Ttím«dáeökfőT7
3. tt 19ÖO: *8ri MPÜpff^ öiéplíífpitlál:—^
legidősebb tagja, id.-Jhi<i .J<ess/ bárt maghaH.1 t»j . kor fért meg a« *reg «r. A
IMUlhM n*m igtn atwptl\',~~iPtartttas*B a jfo ftaiuhrr nifiinlta ltil rt izuigaluizaau, p mely»
ébhflrlk
- tudc ___
meggátolta\' őrj^feé, i taely ölyaa^aülyoMn ac-, j>t,T%i. Indaványok iráabá\' foglalva a »kőzgyfl bexBtfett rá, bogf Betek éta nem hagyhart* f» jttt 14\' öriiainirgBlőzőlegaz vélniikkéi kfefendftky Agyai. Vfgelgytng.üléaben balt aeg ihtina-bná-. _ y^Hv A ,-kemkfdeleMIgyt m, -ktrr nyi Liiltkán. ■ -." ~ . . i nin**ttrr megengedte, begy- \'Aala*iSgtrtz$gtn a Tacnetéae jau. 29 ikra r®lt. Raratala a* tbá- jlli)1JS hó 22-re azeptember hó 9-öa-rés
TWí traptonbu »un fttáRitn * om au kWrttk • ,.kléí>er w fein wT^ömlgFa <faf lá 7étnieA a templom alatti ctaládi sírboltba, A aaertarláa kiTételeten juliua hö 93-án, azepiember 10.én kOrfiibelBI egy ótáig tartoU. A holtteatet Rn**r t) etre ^töbér 29-én tnrtasaék . v ■Wtttf atnjnkiptfhánna auntulla bt. ti vnlt, — a fcaairlaanAUt alwiAbb aa lakey eaalaí alaö udvari káplánja. Mel- —tü;;^--:-- —n-;^-- ■
lette Striner JótH/ ibaroai plébán&g, éa M(lk<y
bortSrTény ázigoru végreb:<jtftsn kflTetkeatében
— .. .----—,—I_, . , _- .. . á-ktl\'Bna^gnrf ayakran tan érdekében alorgalomba.
w* Ujhi-jalwtegi-mdva» kágláu^ ca«tádk»tek kpaifi fauruk kémiai megvixagáHatáfa, hogy . a
.A keieaittt Bí«h<«í —a mfavennl kívánt i)prnr ~ utave—magát lÖpMrl p;«ti.w Tltlf, >1 win tu udvrni k*y—-—-----H—
at Inkey caaládnál.
tájekoibaraa tűnitek m^gtSönyílSiö tétft a iOldmiveléaOgyj miniaiter aa állami vegyVirérléti
helyi érdektt vaaűlal iga...