Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
27.75 MB
2010-12-15 13:59:53
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
395
4547
Rövid leírás | Teljes leírás (626.68 KB)

Huszonhetedik évfolyam 17. szám.
liirkNitMc: Viro»Hi*-"»püUt FUishal Fiii&p üBnyT -—- >Wlt»IHWH -;
Ji uubutlnl btokoii ltbitupu Eint d. m. Ara kSat
Ida hitiMnflfl » lajpl «««"—i rénfií vonatkozó mindpn k&aleatay.
ZÁLÁ
KLöFiKsrtn Aaii
Ma tm . . . . H
. 7~ fl W«m ...... | hmi
JíjtltUt jiUlwn 10 flllér
SIMaatéaqk, nliajil i liMiÉÉatn wuiWirt VimM F*»j> kflnj iton k*4ta*W laUMÜak
Kiadóhivatal:
relSp kBnyT-kereskedése.
Politikai lap.
Megjelenj -KANIZSÁN hetenkínl kétszer: vasárnap s csütörtökön.
B*rtt«nUUen l«T»lek étak laM Ml foyadtataak «l
KffM iua ara M fillér
Nagy-Kanizsa, 1^00.
Falaik* azarkatzti: Raalay N4nd*r SiarkoitStára: Hmmi
Csütörtök, március 1.
Suffrage universel.
—A divatós politikai doktrínák —■tudSteö*
lérá esküdtek s nem csak a bourgoisje! de mint magyar ember és gondolkodó pociién mennydöröglek, h\'nem az állameszme ! liüktis mégis kell ho*y igazat adjon Széli
Sága csak a korszerű üzleti szellem intér engedelmeskedik, midőn minél több b»lyen állit fel fiókokat és expoziturákat, melyek aztáir portékáik számára—eladási
j ellen is állást toglaltak, másrészt nagyhangú1 Kálmán miniszterelnöknek, aki erre vonat*
: „beszédeik" tenorja oly naiv, oly gyermekes j kozó rövid, de velős nézeteit általános fcet-
:VoH, oly politikai éretlenséget árult eí,js«és mellett az absolut fogalmak és a
jmely-folvton meg nem \'értett leiszavakon | gyakorlati politika s^mbeáitiiáaáhan fo|v
hogy szociálisainkat nem lehetett ! lattá össze.
ui\'^ílfl^dá^\'*^ w\'i^ndu |komoly tényezőnek tar\'ani.--j-Az általános, titkos szavazati jog . •«
propnga ^Spw ni. Most tehát a magyar radikálizmus más^llami fejlődésnek olyan aUdmroa, melytől
Az általános szavazati tog radiKána _______________J________— _4—_ ——:.... r , - . ,, , TC---T —
Lonmúio iioígtt ii^ nzerepeK a iaíiídenf 1 lreTes«tt. magának: számtalan ér- mi mfg nagyon sok tekintetben íg«
Igérö és semmire sei^ köteles l^lö^ W"*: ^róma,íf ^
MM kortes.uiain, de a közvélemény csak;riákb,>n_és kasztokba mmde^tre EfMgg , * g^gg^J
a^szTodí aspirációk piedesztálját láUa 8én ^ képv.selv, á détúokrácia s Urij^rtvéor^r
-b^nno, nawly<ikn8k bombatztja méltán-nem
végre egy valóban „szabadelvű demokrata" ; Széli kormányzási programmja tökéle-
MiHivwtoO. £áil u utekély UibUleteu. A klllh alak""» o|V eleven agilit4sal [ t^n mb^Wfl^Tkea^ébm nem fogja
m;>gvar politikusok sokkal fobban ismerik önkény-í mártírokká tenni Marx és| Lasalle haza,
az általános szaváét, jog előnyeit és hát>leutil ***** * pőzo-^hitványait; da jrtwm énrwl nem-Mafc
r-n\'ynit. fulwieirfiTWn-^CT^^V0^***™^ kormánytól kivágni, hogy büntetlenül bhW vehetnének valamely akciót ebben a hajléktalan;eszme a rokonság folytán átengedjen állam ellenes tendenciákat terjesz-
„szabadelvű demokraták*-i>ál fészkelte be tení s az állam alapjait aláásni.
az ügyben.
\' A külf\'Mr&l idegen szellemmel\'és ider gen eszmékkel szi\'oit szociálista munkásmozgalom konventikulumaiban sokát szónokoltak errój, de a szónoklat annál
kevésbbé találhatott figyelembe vételre, inert munkásaink egyrészt az internácioná<
magát a nélkül, hogy ezáltal nagyobb Az állam á társadalom megtestesülése népszerűségre szerzett -volna jogot. t^ s valóban nagy érdeme az államnak, hogy Mint a retrográd törekvések\'-ellensúlya, Magyarországon, a javíthatatlan arisztokra-melyek, miként a hydra, levágott fejeiket J ták hazájában, hol a 80 krajcáros, legkisebb kétszeres számban-elevenitik

dicséretes Visoritai
föl, nagyon diurnista is a vizitkártyájára nyomatja a képviselő ur beszéd?; | maga obligát alsó-, felső- és közép-predi-
TÁRCA.
mindén á legnagyobb kényelemmel éa eleijánUá-sötb ...