Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
24.2 MB
2010-12-15 14:06:49
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
344
4333
Rövid leírás | Teljes leírás (585.79 KB)

Huszonhetedik évfolyam 63. szám.
Ii«rku>t6it|: Viraihi*-*pöl«t Flaekal Falóp ktayif-iMtíakadfeibam
A •Mrk«ut(6v«l érUkMBi tehet u*pon-kint d. a. 4—6 óra kftmt.\'
lds iiitiiahdő k lap «»ait»*i risr.íns Tutim aiidu kiatanéur.
ViroihiitpUat: Fitrkd Fülöp könyv
* karaakadtaa.
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkiní kétszer: vasárnap s csütörtökön.
Egtai lm , , , , Ul
FfWrra 4 kinaa
...... I kar—a
Nyilttir patilaora V> ftlUr
KlMaatAaafc. vaUalat a i riiitot a voaatkoaék TímM Falap >t njrrkarat* MMk t -1 f .
Mraaatatlm laaatak caak la r t kaaak-Ml facadfcattak al.
Efjti hm u* a* fillér
Nagy-Kanizsa, jjffifi
F»I«H« warkaartg: Mani^r
Szarkeaztötar*: névén I-nJaa.
Csütörtök augusztus 9.
Egykor és most. egy-két évtized előtt. Es ha a háborúk A közraktárak egyenesen a vasútra vagy
Nem is olyan régen volT, a midőn.~még\'i színterének távolsága folytán nem is az | hajóra\' öntik a búzát és rövididő alatt szerte az országban h,»llani lehetett, hogY\'euróPai gabonatermő területek a hadsereg-«rengeteg mennyiseket képesek a világpiac
élelmezés beszerzési forrásai, az kétségte- bármely pontjara indítani.
Ily kö ülmények kőzött micsoda óriási
egyik-másik . gazda naiv n. ^p\'íí^3aér» >ázt
mondta j. bárnak lenne kis len« hog* 8 *?zeIebb # exótikua gabo- .
háború, hadd lenn, egy kis áraaSLnak, \'-nnak lekötve aszó-elfordulásnak kellene beáUam a >rmel*« — ! ban levő célokra, tehát az európai termelés & fogyasztási viszonyokban, hogy a gabo-
S iránt nagyobbnak kell te ni a keresletnek, naárakban enormis események, a normá-Az ily rendkívüti viszonyok, mint ajliwá lett nívótól jelentékeny eltérések
meg zabnak. ,... *•
Mert a magyar gazda sokszor ért ga-
g^Mgílp ™mcmk a ^onU^nsen. ^ ^ mnft Ki^u ^ffför^Melő. Erre bteony kevés a tranz-
™ g®* han^m mé« ~ » hlbuorus fejlődőben levők, a félénkebben illuszt- váU, meg . kínai háború, s talán tíz olyan htrek pálmával i»._Ey-egY háborjaJum „agyj változtak két év nagy háborút u el tudna látni a nyu^U \'
. álarra aiibon»R>^8aitoi visa5ÖByek. ^iközraktári hálózat, a nélkül, hogy ssük-
Ll ünlfír-^ * j^wT iiM} unnUr fjárik KHinifc !ri nlfin iri^\'
jWlw ti a fixliioi magU.«k«l. Ebből az értékesítésében *zon briilctaá jftrnak leg- kat-ftkótv-memár a gabonaforgalom JSE valók azok^ gubonakcrejkedOí hős- e1ült a helyeknél a fcrgalom erősen szer. rendezése, hogy a nagy versenyt egy-egy tettek, a midőn egyik a máwkat megelőzni mve ^ vagyi? jUttlyek leggyorsabban háborua világpiacon alig képes ellen-igyekezve a jó piacon, még a különvonatig iegplcsóbba« képesekjigabon*! . a vi- ^
költségeit sem sajnálta. Az a gazda Pedig,! ,ágIorga|omba vetek E tekintetben legeiül — De erősen megváltozott a hadseregek a kinek az ily mozgalmas időben teli volt, E3zak.Amenka jár, a mélynek óriási ele- ellátásának módja is. A hadseregek béke a magtára, nagyonJgjJárt.,—__ tTAtor-hátégfttftb&a sok már millió méter- idején is kevesebb nyers tisztet szükségel-
Az idők nagyot ^ változtak.__Most két m^, |.Anffnn i„,BY m„>tiwn yil-nek, mint efykftir h knmyrvgytraknnrtw-
fűlgi, imgit hátwm, *rhr- ^^ \\ világnak artk a pent/ÜFa őzö- tfaftWí boozcrgéyik kör&eCkqaBeknigy rmlTét ix «UrőpaK -Qfszágok Jnrlnnáinak. Sagftit, » hV ^»jiiviin>g mutat- tömegeit előállítani a liszt- és tészta-kon*
A gabonapiacon mégis semmt nyoma az kőzik. A legutóbbi években a nagy német zerveknek;___gabonavásárlásaik hoaszabb
árjavulásnak. a mo/.gösitott hadaefé- hlm^Hlnm, 0\'rT^7iSTnráe RomOnm. ia idOú atüló kéAzlcttkkLl űi kütCm.kkü~tmr~
gea mnwL még többet fogyasztanak, mint megkezdték kiépíteni közraktári hálózatukat, nak intézve s legalább egy óvre normális
TABCA.
Megházasodjam e?
Ettr aggodalom —Bántja a let kimet
&«w...