Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
47.64 MB
2010-12-15 14:09:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
730
7173
Rövid leírás | Teljes leírás (561.28 KB)

Huszonhetedik évfolyam 87. szára
•lerkemtéség s VtraakiMptUt PImImI r«IS|*k9iyr kurnkndtatban
A ntrku«MIv<l ♦rtskoknl Itkal upii kiit tl. 0. 4—6 6rt Hit
JIJÍ ültixfndO • ln|i Ilim) rhtér* —waalkotd bíbJm kftiliainy---J
Kiaádklvata]: TilMUiipUtI -\\flKlnr mip könyv ■
ZALA
•rkifwrtifliáw.
Politikai lap.
Magjalwik MAGY-KAJI4-Z4ÁII- tweakint-kétezer: vasarnap r cwtsnökflri.
elöfízbtM ÍJUI
Egéni lm ....... U k aroma
Fktérr* -.- ..... Akor—1
KiljriÉiit.. , ; ; ; . "T táwüF
Hjlltrtr jMŰtan W fillér
KJtynttMfc, Ttltmiit i \'-VhrV Ttuikoatt Fi*cli«l Falún kiujrrfan MtrttrtlMdnr
BirmVhUtíío tovaUk euk i«*- t kinkből ío»»dutB»k «i.
Egjti ma ára *• tUlér
Nagy-Kanizsa, 1900. _
Felelős íztrkttzlf: Mzalajr Híndor SíirkMitótirs: Hrvrn I.mJok.
Csütörtök november 1.
kegptet.
Iés c-iük sérti a fncjenilökezésnek ezt. a jelesunk sljáleljésen át van adva a fele-
B--.—~ —• dékenysétmek • e [mulasztás mindenkit
, ... Ifeeyelet akár fénytK pompával, pazar feljogosít a mulasztással, szemben a kii-
kiválóan tt kegyelet-érüe met tartjuk olyan^fvv .,,.., r r~ . . . ...
.,,,,. \' .\'. , kivilágításai!, ukár egy szerény koszorúval, tikara.
Dák. amit b rálga ni nem is szép, nem is he= • , . , , . \' . .. .. ,, , .. \' . . ., _ ... ...
. . . ... . ! csendesen pislogó mécscsel nyilatkozzék Itt pihennek a nkanizsai temetőben hrtőst
—r—=———, ,t ,. ■ „., [fflegkaté eyász-iinnepségét. Az emberi bziv megnyilatkozásai között J ~r j
meg\' mindenképpen csak kegyelet, melyet Eugénia \'művésznő, TVrja/M3%Ferenc, őá^^í a nemesebb gondolkozású ós érzésű egyén Lajos, Mihály Endre írók. Valamikor,—amikor
lyes. A kegyeletnek végre is sablónt> szabni, azt határozott esztétikai keretekbe szorítani
nem lehet.\' E tekinteten mindenki jogosan n "Jjf májkban tíslteíetre\' ^oiélt^A^k ra^a t^T^M^Ü" Irc^lom-"
ama£a ,zléEÓnek\' | va«>°- tart, s elölte birálgatás nélkül, meghatott- pártoló Egyesület ólt és virágzott. - EtlUi
noybb ^Yén miqden^el^ . jg^ggT ttíipnia sírjához annak az egyeaülstnek
Ki iiTTiítjolria meg például tiszteletlel tagj-ii kivonuljak halottak estéje alkalmából tfőgymnázium ifjúságának, kegyeletes és megémlékeztek róla. Ma már ezt a sírt megemlékezés j előtt, midőn gyászlobogóval is csuka családi kegyelet keresi föl. vonul a kegyesrendiek ioldístilefl siibolt*. . Pediy igpgt Í3 van vároamüdan. _Ixd-
nvilvái ithatja- kegyeletét, mint a- szegény,] Síiiek talán keservesen kell küzdenie, ve-L reitékeznie a mindennapi kenyérért. Az . idealisán_ gondolkozó, emelkedőit lolküi
"ember azonban egyforma meghatottsággal ^ ?jjögy Itanint&elük Tolt taná^aV dalmi éT Művészeti Köre^ áll minden kegyeleti aktus előtt, akár fi- jránti ^ ^eletüket lerójják? j Miért nem emlékezik meg hát e jeles
_jiyfisen, akár szerényebb formában . mu-: § fogadná meghatottsággal muVésznörOÍ éa miárt adja ata feledésnek
iátktoik. • __________ mindazoknak az egyocülotctofenek és testű -*uia hArom iró sírját, kik közflf te egyik
T gondolátoknak aktualitást ad a|,etekcek nagy£)bb vagy szerényebb a]ak. (fiátorh Lájosj az „Irodalmi és Müvéazoti keresztény világnak a halottak emlékezetére, bad meKnyi|htkozö kegyeletét, amelyek, Kör" tulajdonképeni megteremtője volt; szentelt estéje. . _ — -yoK tevékeny, érdemes tagjaik nrja foiöttj flaert az ő meghívására gyűltek egybe
A temetőt benépesítik éxen az esté" ha wak néhúny pillangót is szentélnek a élaöben azok. akik a Kör. megalakítását qemcsak a kegyeletnek áldozók, hanem megemlékezésnek? . kezdeményezték.
olyanok is, kik ezt a kegyeleti aktust egy- Ezekkel szemben csak a meghatottság. Vagy mi már ebben a rémséges kötónyűnk-szeruen csak látványosságnak tektMtfc7-nak a tísztéteTEer\'VaTó-megM]Oiasna^w}i>CTr még a temetőt kegyetetet...