Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
63.58 MB
2010-12-15 14:36:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
595
4572
Rövid leírás | Teljes leírás (661.11 KB)

HUUliZÍMMWTm Hiríap-Kiny vt»p H4v«\'JéiinBpio
huszonnyolcadik évfolyam z. szám.
^aM^qpaa^_ __ _
/\'íf^^MMfc^J-^^ .. • ■ . __. KLöruvrMi ARAB
^EZ: 7 AT
/K»f M A ■ > liáá.a***, *alaaia< . il riiiÉnÉ
^ JL J í JL
A witmUnl till Á.
[d« iiii»» •»•)\'> » 1>P
Touítkusó kOalai
Kiadóhivatal O TlruiiA»*r«l«\' AurAW FÓtlp k6n kemüadita.
Politikai lap.*1
Wíjjelenik HAGY-KAHIZSÁK hetenkint kétszer: vasarnap
IMmoUHn l«T»l»k enk la t tl M hp<Muk él.
csütörtökön.

Ara mié*
Nagy-Kanizsa. 901.
FiMh tzerkeiiti: »«»l»r MmNw Surfcautitáre: Krimi .
Csütörtök, január 3.
Hi gy mikor kezdődik és végződik az év-yft ad, avval sohasem volt mindenki tintában. Az efölötti vita\' a teóriába tar
Mekkora az iir az országáért ós annak felszabadításáért ölő Lajt* királyné ét Auguszta Viktória császárné között, a k eltűri, hogy egy tányérnyaló alattvalóinak
Az évszázad •fordulóján, vóssé. fognak érinteni, az az a hatalmas
változás, a mi száz esztendő alatt as ér zelmek világában beállott.
Mekkora lépés történt Roussau-lól, a 1 ermószet fői fedezőjétől, a verizmusig, a|f»Héreiböl mentse meg az Ö vagyonát egy tuz.k, a prakaziaban ez Mpeen közömbös. terméazet „Ipljijéíoek a tulzAsig menő csaló kegyenc manipu ációitól ? Mert hiszen az elmúlt vagy jövendő ««- LMretetélöl a természettől való blazírt el- M,lf «iöíy«égek váWztják el a stkz év Vn<tő sorából egy év ido vagy oda, mit fot{faiíásig ? í \' • j»l»Hi«t»nTAl«lni»te moalam átazentcak*
n^ín,"változtat az évazáz-d szignaturáján. j Minö távolság Werther szenvedéseitőí,]^f? . "7 ~J~Z ,A(| ■
p-> nuriitr <\\ná*t líníot iflnipi fpl »tflr» á .. . A mi száz esztendő előtt monumentális
fcz pedig oriasi lépest tüntet tel etore ajftltöl az időtől, a mikor az érzékiség el-
tudományok, az emberi érlelem minden
terén.
Az elmúlt évszázad a technika tudnmányok diadalát jelenti.
i kotródott á bensőségteqes érzelemvilág ] elől, — Sternberg Nikodemusig, a ki ér-J
| gsivtelensóg volt, Bonaparte Napoleon tevékenységé, az megismétlődik manapság és a; í"\' - — >az angolok ós a néinet császár monumen-
=^S-°iÜU« iivtótaságébea Xebit ki-
r«d„,>,«*.,<* mmsz* ké^ik. U, dolgF1i,rSrMnS »oirT„ento«.. a
g\\* k i»-zrrü lényt valamennyi orMág i^t ? r L_ * /
. . ... . ,. . v J .. ____. Itaemmt nyert az értelem, csaknem ugyan-
njtfpi »,ámU!,n c,,llogó frá(Z..ban hang-j Minö végt ,W8ég van Washington bar-; ^H,tett a ^ A tömeget lefegy-
sulyozni iá fogiák. Nekünk iU a V\'déken cai és az 0 ufódjainak « FQlöp-szigeUken Ye„0 altrowmus, a tömeget kizsákmányló
ibiöslegM arra törekednünk, hogy ezeket: [0iytatott háborúja közölt ?! egoiznraioak Jpfedett helyet, k világ tőkéi
a tudákos értekez\'eteket.megelőzztlk, [ A^.ly különbség van a trancia torrada- te^amTfdhatoezódUtk, ^énj^
Dt amtr az értelem diadalaira való te- (tom és a gyalásallvljes Hmueszt>a4ö vény sóg eddig--Kjha «em tnnert ^aiSenzTókal\'
kinteltel efiyá\'talán nem, va*f csak ke- által félig befejezett Dreyfusaffér között? öltött.
jflaptha MM. ^ j jRcptfM IS*C. A n. érá. kftifinUf Lfytlmfb* tinijük ( dúsan felszerelt raktárunkat bársony- és neuftk-katapokbót Fíjdiszri- h milftM
aasxonyok, fg*rm«k%k ^ Mipk nlaln.
StnM •z8rm •-árukban
aSk- éa |f«ni.k«kii.k
férfi, női- éa gyarmak
OLACE- ét TÉLI-KEZTíOKBEN. MM Ilik husci&l UUpMt. Sarm fa Mi pánt
mvmm A irfiiMii mtykczJctt Uul munkák- ■
■aétuiat kwjtlí tt kad isljait ti tur I. ZTcnyaaMxaayl\' koaavrwk ia fátyolok, oecxfAtyolok, mUrtingok. a«al«tfok <:■
molpktk. fckctv 6m malmom h&rsony o o « ft U H AD ISZEK. > « • fthlmtntDei, ffoflirvk it wakktntM iűl/SIJI fitlnjiH-
tfflmirabb lllmiomorok,pIporolárfymM.\' OiiArrMgok tm olUrtfiawk....