Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
28.68 MB
2010-12-15 14:43:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
421
6837
Rövid leírás | Teljes leírás (660.03 KB)

Huszonnyolcadik évfolyam 27.\' szám.
"tnrtimMi
Vimkás-tpllsi riMkri rilOp ko«r». iiwikIMIhi
tiai d. i.
-& tn kon
té«- tnlésasdfi 1 lap iscIIimi riaién TMttkoaó aiidH ktelsmésv. —V-KladéUvatal: Viru«há»ípílot Fiichtl tWfp Uujrr ftMtldU.
ZALA
Politikai lap. Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
r.i/triM/HW i*Ái
Egia* im......tl kuni
fUt\'rf ..,.,, t koroaa WJWIN ...... I korom
XfiltUr ptMtwn 10 flilir
EIMuUuk, nUalat > irdaMsak voottkoxók PImM rtlftp ni^bi kadiaib*. \'-\'—f
BírnonUtlen Itulak caak Un t kaask-, Ml \'f ^itut rf,
IfjM ma kn M tlilér
Nagy-Kanizsa, 1901.
felállít szsrksszti: Mxalay Nándor S.arkssztStárs: Hérát* timjom.
Csütörtök, április 4.
Lovagias elintézés.
— amint elObb mondták — az emberi vérmérséklet nagyon különböző.
Valamikor volt Mngyarontz gban is olyan boldog világ, mikor az emberi idegek minden érintésre nem reagáltak ; és
nélkül, békésen intéződnek -le. Es ilyen
ügyekben a lovagias elintézésnek két»égte-az ember, idegük izgékonyaága vagy;)enö|
ez a legszebb, legkorrektebb módja.
Az emberi idegek izgékonysági fokának i incs hamarjában biztosabb mérője, mint a politikai élet.
Csak figyelemmel kell kisérni a politikai
amikor már olyat rezdüllek, hogy a vért élet harcterét, a parlamentet] Mintha a s meghullámoztatták, akkor az é>intés szereplők minden idegszála egy egy dina-bizonyosan az ülés erejéig fokozódott v«lt. mo-gép ütközője volna. A legcsekélyebb Ma már az életviszonyok rendkívül; érintésre megtörténik a fölrobbanás — ma?8s fokra emelték az idegek izt?ékony-,Olyankur azután egyszerre csütörtököt ság/J. Nem mindenkinél, de legtöbb em-1 mond a legkiszámitottabb, komoly, méltó-bérnél. Ennek a szertelen ideg-izgékony-! »ágos pózolás. Egyszerre vége lesz minden rágnak következménye, hogy az emberek .uri" tempónak, „gavalléros" magatartás-(néha még a legjobb barátok is) nagyon nak. A tölrobbanó indulat hatalma a leg-könnyen ,összekülönböznek", s az ijry; méltóságo«abban pótoló uri gaval érokat támadt élea dtlfereiiciák rendesen lovagias > is tűzokádó sárkányokká torzítja. A harag elintézés tárgyaivá lesznek. j tajtékjával azután olyan szavak is siklanak
A lovagias elintézés azonban — hála kl " ajkakon, amik éppenséggel nincsenek az Égnek ! — nem követeli meg feltétlei ül i beígtatva a finom .uri* társalgás szótárjába, még gyarló emberi felfogás szerint sem a Ar. indulatnak igy kisiklott szóujiekjait — vért* megragadni, casus bellinek tekinteni és
A valóban lovagias érzésű és gondol-1 akár egyes politikai szereplő, akár egy kodásu egyének közölt támadt ós hasonló rgész politikai párt poz dójának megron-lelkületQ egyének elintézésére bizolt nem í\'á-ára, szétdulására felhasználni nem volna súlyos természetű xflérek rendesen fegyver valami nagy erkölcs diadal
Megtörtént legutóbb á magyar paria> j mentben is, hogy az idegizgékonyság szer-telenségében az indulat heve nagyon kinos helyzetbe sodort nébány kiváló politikai szereplőt és két politikai párt között is I olyan helyzetet teremtelt, mely nagyon alkalmas lehetett volna a parlamenti tárgyalások békés komolyságának megrontására, ha lovagiasan el nem intézik, és pedig az affér természetéhez és fokához mérten a békés elsimítás helyes, korrekt módjával.
Talán azok között, kik az affér izgalmának közvetetten hatását érezték, lehetnek olyanok, kik a kezdetben még u Adriánál is nagyobb hullámokat vert Hegedüs-Rakovazky ügynek ilyetén sima elintézéséi nem tartják kielégítőnek; de mi itt a vidéken, tehát adolog tárgyilagos megbirálásának álláspontjához közelebb, a parlamenti nyugalom, a pártok közötti viszony békéje érdekében egyedül est a megoldási fogadhatjuk el leghelyesebből.
Azt már volt alkalmunk látni, tapasztalni, hogy Lova vezetett a pártközi viszony teljes megbomlása- Abb...