Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
52.32 MB
2010-12-15 14:48:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
821
4319
Rövid leírás | Teljes leírás (638.42 KB)

Huszonnyolcadik évfolyam 44. szam,
Z
kirfciatéiéf
feroekie-kptlet Fieckel Filöp k&ey v-uruMMbH
A ÉiiilMUllffl érteiCini leket népéé liit d e 4-4 ore kéel
fde iutéeendfl e lej* «t«lleart rie»ér» ronetkoep auadan ktaleaéav
KUiMlvftel 7kroeká*tySlet: Fiséiul bül&f könjr kereekwiéee.
2ALA
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer; vasárnap s csütörtökön,
KLóraam iui
Kf^ee érre . . < . • II k.
......• hím
Egyedim. . . • ka*ne
Hfihtét f»umn M fltUr
Kiflié*-»eek. veitMíat e U iMM ▼eeetkesék Fieckel riiep HejHer keááithi Ufc\'nr!1
Bér»«ftt*ii«a ttvelek Mek Ne | M Wutwk
SffjrM náa árt miér
Xagv-Kanizsa. 1^01
vv ,
. Felelős szerkesztő. Nzalaty Sándor Szerkesztőtárs: RnVu Li^Joí*.
Vasárnap, junius 2
Egy másik mozgalom PáHin fejé gravitál, a Déli Vasul
kirdtv
életre- \\ Ögy tudjuk ugyanis, hogy
Kirándulóhelyeket! $ épitü Egyesület kedvéből, indult ki, — sajnáljuk, hogy már eddig is nem logana-!gy nyaranta mindig szőn}%gre keröl azt akar\'* a nugyrécse. tOMtotték ; mert ha
Nagy-Kanizsán a kirándulóhelyek kérdée, m\',teM ellerölő ^i erdön<* ^ l*mi™ ^rölbeliü ^
. , ^ ifI AmmmmtA 1 . 1 j . rtibb része alakittasi* k át kiránduló hely- mithalunk mar az idei kirándulások
mifeJ mi itt nagyon érezzük azoknak hia- . . . , .
lyé, hova 20—30 fillér vasúti költséggel megmuiitiakh *tua, hogy ennek a kirán-
" Azok ■ szerencsésebb v.gyom vis-o- |könnVen raindenkt. dutóMr„ek Hxmett* vntóban k.tUo*
BTortwmtflfl polgártársaink, akiknek aT Arl istnerjuk mi is, voll gondofc. voíl.
város halárában vagy közelségében fek^ialkalmunk n">8t-k"\'teni • * ¥»«b
szőlőhegyek valamelyikén, brrtokuk van. duló_helY!>\'é v*10 álíli,k,lásál ^"\'i .„ „:
ntm M>kal aggodnak, hogy
malidból)*
janak ki egy-két órai üdülésre, de azok. vasü,i *,lomásWl ** 5 P^cny.re tervezni, ha egy érdekeltség, kör tateai*
kiknek a sors ezt nem ,j»dla m g, azok!fHkssrik A át nagyon csekély kök t «er?eaém költségeket Ez a kirándul
bizony kénytelenek valamelyik közeli e*,ehet"e gyalogulat vezetni aíjMy t* nagyon beválna ; mert Nagyba-dörészt fölkeresni, oda ételi, italt maguk- Hóéiig. Az erdörés*b<n_m^^
kai cipelni, hogy pár órám kizökkentnek\\Mát« mel*d 9zintén kevé* Wltséggell«de ,s kirándulókat, a mindennapi verítékezés egyhanptm.igA■ M iehetDe ^^kitani menedékhelylyé. Készen Nem ajAi^tj^jLejéggc a MuiwU ból, El még nem vulna 1»|, ha aiokbani Oa«p>n egy^-pid^ hogy karo\'ják U
nz erdörészekben egy-egy váratlanul jött«,a,kozóvendég\'öarfll kellene még gondos-,melegen ezt a leivel , mert ha a puliim
vihar esetére volna valami menedékhely. kodn,« nki va8ár és ll,e»?ánó,ie,Y
De nincs.
Ujabban két irányban is indult # meg örvendetes mozgalom egy-»gy kellemesl815oko,t árért> Mi? udakvánduI0 közönséget.Jdtkeliek pedig az utUm
fölütné a ma*a lacíkonyhájái itallal ellátná (iertné^/.\' tesen :
rendé:
étellel [ már csak 15 ük függ — a ny«rt«*fc (öi ét lenül ök lesznek. Kjíek a legkóavetlenebhiU ér.
két nagy bír
kirándulóhely biztosítására-
Ilyen vállalkozót színién nagyon könnyen tokos, akiknek birtoka
iiuyállóbírlylyel
Az egyikről már röviden megemlókoz- lehetne kapni
A Szépítő Egyesületnek e<t a
nagyem sokai nyerne értékben ; töv bbá tervéi Ia* ottani vendég\'&i, akinek forgalmat sam>
tünk. Ez a mozgalom, mely Szommtr
Náthán postatelügyelö ingitványára a In gyón életrevalónak tartjuk és csak aztltén nagy mértükben növelné, Itt kocká**\'-
TÁRCA.
A kilencvenes évek lírája.
m ku, hogy a költ fik n**m al kitlmnzkodnaV n! leien, bu«y a po*niv éltHalfotát — aeljr Mlank korlii>/, megmarad nk berkeikben, régi, k*is köl-; önkéuylflcn...