Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
25.72 MB
2010-12-15 14:51:01
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
296
2985
Rövid leírás | Teljes leírás (595.95 KB)

Huszonnyolcadik évfolyam 67. szam.
■•Kkt
Támakta *p4>*t FlMk*l FttSp kAmj»• ni >MUMih<»
•wrlMllnl HUkaul tlM upu tiai i i. 4—* éra Mai
13* mim—» «. lip. waníl rtp*ft -imitirt iuUul»n—HttMqr-------
KiUtUntel.
f|rak*aéy«Ut: FUc)ut Ftltf kanj * \'_mmkMm_m_
Politikai lap. Megjelenik Káftl*&AJüX&Al heienKint kétszer: vasarnap 1 csutáTAöltfla.
mfrnoft—i tűi
tm ..... . It t
mut* ...... # £
. . . . 11
SyiltUí f .......... tU MMr
ttttsatÚMk^ MlMM ■ tMNMr nbU«M fMttl ClIM MHI|M — MHk UWadMC
Mni«Mii— ImM euüt MMtrt UM*-hü NMMait «
mm ti* It (MMr
Nairv-lvjiiuzsa. IHOL
Fstelit inrkiuM: Hűim; Ru|<*r\' Si»rk»»it4Ur»: Rrini I.^Joa.
Csütörtök, augusztus 22.
Csatornahálózat. tollúnk, KogV a csatornif á Balatonon át fkai, meri u.inJuuii vicinálisok » e«yébb
: * „-r . "—r~---—— meghosszabbítanák a Dráváig. I vasutak, melyek a csatorna falé vezetné-
Hyeroriimi Karoly a „Magyar Mérnök „ .. . „ . .... . .... i . .. . , - . .
_ , _,,.*. . 1. Pedig a még- 184X-ban Csányi László köz- nek, az összes áru éa személy torgalmat
és EpjJesz Egyletben az osztrák csatorna--1 j . .. .. ____ __ . , _ . ___L___,,,.■_ ____,_.. „__ . ..
^ ... lekedésügyi miniszter alul teffez«;t csatorna itrezüKbe riigaanáK, ami a o«atoma s a hálózattervezőiről »?s a kiépítendő ma*~
gyár csatornahálózatról tartott felolva ást. ,, e8óP\'tése va" olyan
fontos, kőt talán j b\'gtávo\'abbi hely-égek közölt keletkeznék;
uton szállíthatók lennének. j A Balatonpart sokkal keresettebb lenne,
A csatorna erős kapcsot teremtene, a mint edai8- Mindennap jönne Fiúméból és - ■■ —--.-■ — _- __ ■ , ..„._. I Budapestről egyogy kirándulókat hozó
^^^^ Nal^an^ T g^Stl***. «== vállalkoznának egy-
Bü^, „n-k. I^r a TBtnt M tHHUj^jLunul. ■ nUtmeíyik ulíÜKIi »«g»\'*M>
termeti al^íuin^ domb nem t^torna, mvrt n*mc*tk he* .hanem | ÖSSC a^^fc • akadály, egyszerL álvá^ák, a heayen or-^goB, »ót nemaetkőzi érdeket képez. ^
alagntat farnak, méhben ár töhfr * "ll^TZ Zf^T^ SSS
* . - ; . _AHrin Imm-rm n na flrnann nlcrrt-T/illitfipt1 Vlzzel és por liélkQI valóSágQa paradlCiQm
késxü\', a folyókon vashnlak épülnek! az Aűntt l, ng*r g\' 0 M °r0"00 0l»08*a""M\'!,--
" ősrégi, viziutakat még sem lehet mellőzni. \'*6\'1!10 án,k Budapnitre vizl-^^\'
A vilayforgalomban a fősxereget ma is
S tengeif visr. A aaira/töldön^ is kény-
a emberek csatornákat (vizit
kétwituni. inert vanuaft ö\'y áruk, melyek — , ,
o . . .\' i , * hérvárt Fiaméval oly szoros
aacara a vasút gyorsaságának, az oicsóbb- ■ . . -r - . .„ , ...f Vi.,mt> .< rsntornn Ilii kttcvttlen ííh-
i i.r ■».. , .. i összeköttetésbe hozna, hogy közelebbi rmme e csmorna «nai aozvtuen osz
^Ifekvéááhél fogva m ** ^.k mint a c^.orna mellet^
i^eff B^l,th»tók,T - 1 másik veTBenvczhetnen fövároasal, mely ugy Vidékkel te. » Iflváromal. larTAlominkat Is
Ktllönöseii - Aliöld mezőgazdaságát kereskeddrai mmt tkultárális tekinuHbe»ÖÍ-eme,né. ho«T e«v évttted aU,t "
virágoztatják föl a tervezett csatornák, .. , ... , ,. . , ___
. , . , ... „.\' kiszámíthatatlan előnyökkel jarna- •
nemcsak azért, hogy a gabonát ós egyebb . ,. a. , . . ... ^ .
- , , _ T , • , , A csatorna melicth -helységek központ-P HW ■-
mízőga daság. termékeit olcsón lehet jai ,ennének hZoknak a vidékeknek, hova az érdekelt köröknek^ á b«d*pe*l-fia-
szállítani, U-nem a ér. is, mert- a csator-! tölünk vaBut va(|y orszftguí Vezét IgJ CS-,0rna ^e3,tÓ3eért ™zogni.
nák vize öntözésre is íelhasználható. 1 Városunkat igazán cs .k ez a csatorna|^^í
Dunántul azonban nehezen, kap cvS\'^uuiagazistxiá ttÜ. g7ttg-ir yrnatBlos megyók; tüinftl Metn:éyen hn/ták hiriil a k
kereskedelmi |e«T kiránduli...