Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
48.79 MB
2010-12-15 14:51:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
976
6514
Rövid leírás | Teljes leírás (544.13 KB)

Nftgy-K&nixsa, vásárnap
Zala 76. sx*m (4 lap.)
ltOi iMpdflilNr M tf-4*
Még álai vágy, lábrs kap... Úgyis közel a bervadás, S Dél/ álom borul H^a Hadd legyen hát nép, mosolygó ás utolsó órájs....\' j Hioc« vig szüret, bár szeretné Parány í jl min iastrs/ B< oly tajoi lenne, miként á multb«n volt nem efjittr. Mart hát Bicbof iiUXt asflksn Csorgatja a begf levét Sjtedók.dais, víg zene helyt, á panasz SSáll IMftlMét
— Nagykanizsai ezabadelrü- * As ídegan írasasód aa.nat io«t n mtri ujabban szept. 20 án este seUkebb "
frM >/, ^ . ._/m; neveti, aI. rénataaince. mimmn
kőm érteked** tartott, melyen a további ^^ 7t4j| d,J#lt#ff lio ^ d4l« «*< W •
teendőket részletesen megállapította s iromány* éa esyéb ocm köakeMO mú
tal fölkérte Remete Gézát a szept 2 2-Oá pl. praetor, quaestor, circu>ii*, vitioeaa
p&lgyOtés vezetésére és tt pártelnöki túurt|forti»*tmo atbv A t. a) éa poa»ba
elfogadására, o&i eí ú fogadta.
Elkoplá\'ja francé t /£( Meri 6 rólak minden b|*en Kell égy egy dalt dalin® Oka ennek, hogy i gépoik Szíja gyakran elszakad* S nme* Ilyenkor kÖsaPávoT Fény sehol a* ég * at>.
Ha fxután inr^rpal>ál EWi\'eiö a tsnaes, Szemük elé a szerződés Egy .paragrafusát tartják : „Félóráig te*sék várni F«ltotom a w|Jj«ki\' !*\'.\' Vagy: ^leb bin ntcbf aO haúse l*4 T&téfo* ítyv?r ar-7t wj»; \' "
Egyaióval ok ugy éloekf arnt Kíkct bu. bej, gond nem báat; Ssidáa. panaas, sugolódás, Nekik bitony dehogy árt... I Mart Kaaitaan maguk vannak —á-esácdábaiL—- eyyedflt,
$ minden jámbor itt úgy lasooi, A koyy fr^mc* a $ekn hegedül.
" Jt ■ _
j
/
J
BIBIK.
Wl^aa
görög szavakat latlaotnn írjuk* de a c i*t| helyébe, mikor k-aa* ejtjük, JN teasönk, p. árkon, palastra, akropohfl aifc —ŰÜ——
8 as idegea lilíjdooaivak írásánál a latin belükkel író népek lul «fdon neveit \'neghagvjufc áál\'osstiaaal, egyéb népekét a k tej te* eacriat ifjúi la. A gő ög nevek közül azokat. taf ^k jl római iruda osibál irritiiak kniisnk, Uiim.*^ irjuk; de a tudományos irodalomban megtartjuk as eredeti görög betűket. A görög navak % latin betűs nyelvek nevei koatil ia magy»riNtea irjuk a*okat, amelyeknek magyarua kiejtés* a a kösbses<>áiat!»aa m-gáilapodot\'.
— Akik a silal péiyára kéasAlarii
•..Süiét gyáriban ail éa zokog
A „Stabadság nemtójs*\'.
Vele sir egy nagy, szabad nép,
Ravatalon elnöke...
Vére, a wlt—— gyáva gyiIkoa
Kefétől kiontatott,
Bosszúért ki-il\\ — s milljóknak
T«5r as egre jaj ^savuk... -
Anarúhu !Itt ta idö, Hnirr Mtmor^ Jják íejed Mi«)ött mes újra. vérbe Martanad gvíilms kfxed. Társadalmat (eiforgató * Eaameikért haljaaak» iül g rnjnrtffi Tábor jSv^áíminaa I
— Maaaséljl hlr Tóth Lá«aló a uagvka-aitaai kir. törvényszék elnöke aaabadsagábél. basa erk#avén, álvetle bivata(a veseteeérr
— Aiiielj«aé«. At igaieátf(lgymini«ateri Aayy Kár<4/ perlaki jaráabiróeági írnokot a j nagykaaissai történyssékbfs helyezte át. I
Klglml^akedléa m vélasstáara. A rendkivOl eiöny^a éa telj** kikapeatatael uyaror* varmegye Központi válás*(mánya a létenyeí \\aa ös^ses asinpadi aaakmára, (még as operetté választó kerületbe válaaztáai elnökal Hertelmdy j és operára te) a b ttóságiiag ia támogatott Bela, megyebisot^ági tagot kttldölta fei, aki a temeevari 98ainmQv *aaeti K \'pézdfiMru" m# y meibisatá>»t elfogadván# aá elöintesked^aak | intését 1H93 lián p «pUtalolt, s töoeljai»4k egyike megléfe^é céljából -asrp\'. 2S ikan d. c. 10 óra-jbugy * lMidape*4i drágasággal aaamban kor fog h letenyei lö^soígabirói bivaialbafi meg-r Váfott a kepte befb l"go osobb eletmódoi uyu|Y-jelenni éa ott a . föszu\'g ibirói által megbivandó haa^a. Wjig te hu • ddrg oaak $Háat^ k(Mui«ggel
biaa mt lyrliakkal áárgyaim--------------------htt\'batoti . valaki Lel^fis kéM<*tiaégsel jl. ^niu
■ —« á a...