Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
27.48 MB
2010-12-16 12:58:00
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
360
5908
Rövid leírás | Teljes leírás (590.64 KB)

y*
Nag^-Kanizsa csütörtök
Zala 79. ssám (4 lap)
IMI. október hő 14*
Rigler Jó*aef Kde papirnemiigyár részvény-1 rekoek atb. nagyság*\', mérésit az egyöntetűig j gen islesesen volt dusítve, A terem Iár»aaág költ létrejött a^erzödést, butditván * kedvéért megallepitha\'ja ugyan, azonb*n. hogy j sarkakba volt a köaaégbáss, a hol a Mróa*g»t«|
exen Merek melyik köoyv kereskedő vagy papír igen kíméletesen aaabta ki Réváea l.ejaaae. * kereskedő üzletében vássrlandok, el naas ren- fe«a biróne. tarje aeeédletafel, ea egyeset* d«lbeti. liifirletbtli titkárival. Igen assp veit a pừor
As írófiizeteJkre nézve azonban a vallás- óa leányok bevonulási. mely bee az estély i«bbt közoktatásügyi .minieateriunl 1898. éti 8 ).6tf8J exerrplfii Is csatlakoztak. A raüwrteUa vele szám alélt kell rendeletével kiadott szabáiyaatj dásekór (elhangozott a páazoiofc dala, maid áru-1 iheive^megállapi o I minták az irányadók. \\L. W\'iss R«z*ö a aótártue faMvaaU a •tQrtu
Unitéi kart arra, mi«aerint bas anak oda, hogy a papirkereskedők mindenütt kes<l«*tbea tartsák a eevezet? cég alul kéazitet e a Tar>itók buta é Arm-alap lírára ftvedtflae\'ö Jelzéssel illáuit Iró- é* r»jz*toreket.
At Eötvöa-sUp a "nevetett céget a kötött—aiersedásban — fet|ugo»itotta, hogy
cikkeinek üzleti terjesztés* qeháfrót országszerte\' Hivatalos közlöny 1994- 9. a*.) pfasrafaeokat.
felblváaofcai bocsásson kif amelyeke\' ez Eöjtvöe- Ezen rendelk esésemet az ösazes állami, köz* I Paaatoil*an»ok a következők voltak : Barser 4 alap elnöksége is rlafr ; f 0<ele«tr továbbá magát ségi. társu atí és magán népoktatási intézetekre Mariska. HoCfer Margi\', Hoffer K elka, Kuc-tii as Eötvös alap elnöktége a céget vallalalában exennel kíterjea<\'em a felelőség mellett fölbi- Mariska, Magyar mari-ka, Maakaoai Mariska* támogatni. ívom a tanfWÜgyelőéget hogy a közvetlen veae- R*uss Anna Taecbaer Júlia, Trojkó Etelka, se
Az Eötvös-alap ezen eiJárá-vSVMl s*eioben a teee afatt aló öas/es népoktatási tanintézetek Wagner Anna. leghatározottabban hangsúlyozom, bogy mnhar I tanító nak egyes oések ugv ások készítménye* torok : tíodzay Imre, Föld Lajos, Dombi
őrömmel látom, ba a tanító? k»r a nmgysr ip.«i t fnek «z iskolahan vagy *zoo kívül való ajan* Keretic, Fl**gár tválmáo, Janu«iee János. Mayr támogatja- de »st xcmmi *sm alalt sem rnged*|láeat szigorúan tiltsa meg Ferenc, Mali JótaeC, Horvá h Gyula, Horvátb
betem, hogy egyes cegvk vagy azok ké»sitmé* Hxeouló eljárásra kirem (öl as ..egyhazine- Kilnmi, és Wmdl Jóss»f. A notáfiua és bakter nyei a* iskolákba»» ajánlassanak, mert az j g\\ei;főhatóságokat. i k«*ttöe e*erep« t igen űg>e«eo betöltötte Wetss
laeserék be*sértéséé*] a «zabad versenyt Budapest -ni 1901. évi jnlius 26. R*ssó J n lót nei»*e\'»éget Enuel Guettáv,
minden körülmények ^ö/öti i\'izto it.»ni ukarotit.i Ez a rend-let tökéletesen megnyugtat halja Jlj Wet«\'enaUrti Jakab és $tet>»«r Milss, képvitelék. Ai állami elemi t-kolak go: dm k ága saa | p -pirkereskedöket, a kiket — a jótékony in- — Ofenbeck Károly min* táuereudssö ***riett
teneió dacár* —^érzékenyen megkárosított volna { maginak érdemeket. A mulatság s*ép sikerét hs eayesmeny. | ne» kis mérvben mosdi>otta elö Ileffer Gyula
— Saüreti taatilal*^u;. A , nagykanizsai faradbatlsn tr ve konyaege. —\' A vigalom mintegy St»bómu"kaHMic én tunnkásnök Szakegyletének I 160 korona * tiszta jövedelemmel *e egy s*ep ezűreti mulatsága vasárnap esie igen vMf*a es kedélye** e-t a m le veivel záródott. —■ A folyt le. A terem az lk»lomnak megfelelő*eg | négyeseket minleuy 60 pár táncólta.
| Mulatságon felII(fizettek; Remete Gixa 18
t-—^ . .---, it .. —7-----T ,. ~ kor, 80 Miért N. N. 10 kor. Kperjeay Gábor,
FT-Kam^a árraazeke lö riivjn Nagy-Kamz^a város drvas*éks folhivia Tripámmer Oyu a, ufenbeck Károly, Kobn L.
az.
"7-
■Éht a f évi május hó tNkéw >1056,1 kelt...