Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.35 MB
2017-03-14 11:04:00
 Zalai Hírlap 2017 03 14 062sz 05old - 1848-ban csoda történt Kanizsán.jpg
 

image/jpeg
Nyilvános Nyilvános
558
2615
Rövid leírás | Teljes leírás (7.34 KB)

Zalai Hírlap 2017. március 14. 62. szám 5. oldal

FEGYVERTÉNY A város lakói bosszút álltak a helyieket sarcoló horvát csapatokon
1848-ban csoda történt Kanizsán
Horváth-Balogh Attila
horvathbalogh.attila@zalaihirlap.hu
A bátor tettről és a kanizsai forradalmi eseményekről is beszámol Czupi Gyula a XIX. század Kanizsájáról szóló, Nagykanizsa az 1800-as évek első felében című legújabb könyve.
- A Könyvtárpártoló Alapítvány segítségével, az iskolák bevonásával idén gólyalábas évadot szervezünk, s a programnak van várostörténeti eleme is - mondta el a Ha-lis István Városi Könyvtár igazgatója, a zsebben elférő kis kötetecske kiadója és szerkesztője, nem mellesleg a Nagykanizsai Gólyalábasok vezetője. - Ennek jegyében elsősorban a gólyalábazásban részt vevő diákoknak készült a könyvecske. Olyan történeteket gyűjtöttem össze benne, amelyek bemutatják a gólya-lábazás kanizsai múltját, Deák Ferencet, a haza bölcsét, illetve Babochay Jánost, a város későbbi vezetőjét, akik itt voltak diákok, aztán Kovách Ernőt, aki \'48-as honvédtiszt lett és rajtuk keresztül a kanizsai forradalmi eseményeket. Mindehhez könyvtárunk névadója, Halis István helytörténész és várospolitikus, az előbb említett Kovách Ernő, Cser József, a 1 Kanizsáról indult tanító, aki gyermekként élte át a \'48-as történéseket, valamint a korszakot ma legjobban ismerő történész, Hermann Róbert írásait, tanulmányait hívtam segítségül -jelezte.
A forradalmi lelkület erősödését a kiválónak éppen nem nevezhető íráskészséggel megáldott Kovách Ernő nagyon szépen fogalmazta meg 1838 című írásában: „Sajátságos volt, ami az akkori tanulóifjúság érzelmeinek nyilvánulása. Az iskolákban História Regnum címen latin nyelven előadott Magyarország történelmében mindazon nemzeti mozgalmaink, melyek az uralkodóház ellenében támadtak, mint törvényt szegő rebellisek voltak nekünk a tanárok által előadva. Annak vezérei, Bethlen Gábor, Bocskay, Tököly s Rákóczyak mint elvetemedett rebellisek vagy pártütők voltak feltüntetve. Senki nekünk ha-zafiságról nem szólt, csak törvényes lojalitásról az uralkodó irányában. Ebben az irányban lettünk az iskolákban tanítva és nevelve. Se lapokban, se könyvekben, sem más nyomtatványokban mást nem olvasva, soha egy politikai agitátort nem hallva, s önkéntelenül, csak egy belső ösztöntől indíttatva, tankönyvek és a tanárok előadásai ellenében - egymástól nem biztatva - rokonszenveztünk azon nemzeti nagy mozgalmainkkal, és a fentebb említett rebellisek előttünk mint nagy emberek, mint eszményképeink kezdtek feltűnni!... Tehát ezen 1838 év volt életemben a hazafiúi érzésnek megkezdő időszaka, s olyan voltunk avval, mint az a leány, ki először érzi szívében a szerelmet, mint eddig egy ismeretlen érzést felgerjedni, amely őt akaratlanul magával ragadja egy eszményi körbe."
Czupi Gyula arra is rámutatott: ma már kevéssé köztudott, de Nagykanizsának komoly szerep jutott az 1848-49-es forradalmi eseményekben, mint ahogy az Hermann Róbert tanulmányából ki is derül. 1848. július elejétől a város lett a horvát fenyegetés miatt létrehozott Dráva-menti védelmi vonal legfontosabb központja, a haderő pénzügyi és egészségügyi ellátásának egyik bázisa, s a városban és annak térségében időről időre jelentős számú katonát és nemzetőrt szállásoltak el. Kanizsán a Zöldfa vendéglőben, a mai Bolyai-iskolában működött a védelmi vonal megszervezésével megbízott Csány László dél-dunántúli királyi biztos főhadiszállása, illetve a városban Volt a legnagyobb tábori kórház is. Kanizsa lakói 1848. október 3-án vettek részt lakóhelyük felszabadításában, erről Halis, Cser és Kovách is beszámolt. Jellasic serege 1848. szeptember 15-én vonult be a városba. A megszálló csapatok rengeteg kárt okoztak, emiatt a horvát megszállás során többször is sor került kisebb-nagyobb megmozdulásra. A horvátok Pákozd felé vonultak tovább, ám ezt követően a távozó csapattestek helyére újabbak érkeztek. Halis István így írt erről:
„Jellasic...