Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
459.67 KB
2018-12-18 16:27:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
578
2007
Rövid leírás | Teljes leírás (7.22 KB)

Béres Judit: Új utakon az olvasók felé. Hagyomány és innováció a nagykanizsai városi könyvtárban


Benke Dániel – Büki Pálné: Új utakon az olvasók felé: A nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár működéséről. Nagykanizsa, Czupi Kiadó, 2017. 134 p.
Elérhető: Magyar Elektronikus Könyvtár http://mek.oszk.hu/17600/17658/
A kötet megvásárolható a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtárban.Új utakon az olvasók felé
Hagyomány és innováció a nagykanizsai
városi könyvtárban
Az utóbbi évek tapasztalata azt mutatta, hogy akármilyen szakmai fórumon nyilvánuljanak is meg, a nagykanizsai könyvtáros kollégák innovatívak, kreatívak és mindenekelőtt olvasó- és felhasználóbarát megoldásokat találnak szolgáltatásaik fejlesztése során. Bizonyára a könyvtárvezetők lendületének, emberségének és vállalkozó szellemiségének is köszönhető, hogy hasonló filozófiával dolgozó kollégákat tudtak maguk köré gyűjteni, akik számára a könyvtárosság értelmes alkotómunkának tekinthető, és sosem azon sopánkodnak, hogy mit miért nem lehet megoldani. Ahogy a kötet beköszöntő-ajánló soraiban Dénes Sándor polgármester úr is kiemelte, a nagykanizsaiak méltán büszkék a könyvtárukra és a könyvtárosaikra, akikre bátor kísérletező kedv és modern szakmai megközelítés jellemző. A könyvtár munkatársaihoz köthető innovatív, kreatív munkásságból, olvasó- és értékközpontú szemléletből adott ízelítőt többek között Benke Dánielnek és Musztács Krisztiánnak az iskola és a könyvtár együttműködési lehetőségeit taglaló írása (lapunk 2017/8. számában), Kardos Ferenc igazgatóhelyettes tanulmánya a KSZR keretében megoldható, a helyi települések régi könyves és kéziratos kincseire vonatkozó értékőrzésről (lapunk 2018. szeptemberi számából), valamint Czupi Gyula, a könyvtár igazgatójának összefoglalója a városlakók jóllétének támogatására tett nyitvatartási és térszervezési újításokról (lapunk 2018. novemberi számában). Ahogy Czupi Gyula is utal rá bevezetőjében, egy sikeres könyvtár életében ehhez járul hozzá meghatározó momentumként a könyvtár munkáját segítő-támogató sokszínű kapcsolatrendszer és a városlakók könyvtárhasználói kedve, kezdeményező és véleményalkotó készsége. Egyik sem létezhet a másik nélkül.
A Nagykanizsa helytörténetének, kultúrájának szempontjából több fontos kötetet is jegyző Büki Pálné kezdeményezésére készült el a kötet, amelynek készítése során a könyvtár fiatal, innovatív szellemiségű munkatársa, Benke Dániel csatlakozott szerzőtársként. Így jött létre egy nem mindennapi módon egyszerre szakmai és személyes tartalmú, papíralapú és elektronikus formában is megjelenő kiadvány, amely a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár szakmai filozófiáját, szolgáltatásait, újításait hivatott bemutatni.
A kötet nem egy hagyományos formában elkészített szakmai beszámoló, rendhagyó, vegyes (mondhatni eklektikus) stílusú, műfajában is igen vegyes képet mutat. Sok szempontból inkább úgy olvasható, mint egy, a saját szakmai és kulturális hagyományaira, illetve a korszerű innovációra egyaránt figyelemmel lévő, de más könyvtárak és kollégák számára is követhető filozófiát, könyv-könyvtár- és olvasóbarát szellemiséget
KÖNYV
47
képvisel(het)ő gyűjtemény, iránytű, amely személyes visszaemlékezések, rövid történetek, beszélgetések, vallomások (és a hozzájuk társuló helytörténeti és könyvtártörténeti jelentőségű képanyag, valamint gazdag jegyzetapparátus), illetve egy-egy másutt (3K, TMT) korábban már megjelent írás erejéig tanulmányok, rövid eszmefuttatások formájában tárja elénk a szerzők és mások benyomásait, élményeit a könyv és a könyvtár(ak) jelentősége, valamint az ember és a könyv, az olvasás öröme kapcsán.
A 134 oldalas kiadvány első fejezete az Olvasás és könyvtárba járás címet viseli, amely statisztikák helyett szakmai kiadványoknál szokatlanul személyes hangú, mégis informatív és magukkal ragadó ír...