Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.14 MB
2019-11-04 14:44:06
 Zalai Hírlap 2019 10 31 253sz 06old - Több dogmával is szakítanak.jpg
 

image/jpeg
Nyilvános Nyilvános
383
1158
Zalai Hírlap 2019. október 31. 253. szám 6. oldal - Több dogmával is szakítanak

Több dogmával is szakítanak
Az önálló ismeretszerzésre és a csapatmunkára ösztönöz a könyvtár
HORVÁTH-BALOGH ATTILA
attila.horvathbalogh® zalaihirlap.hu
NAGYKANIZSA A Halis István Városi Könyvtár munkatársai olyan készségeket próbálnak a gyerekekben kialakítani, amelyekre az iskolai tanórákon nemigen van lehetőség.
Ebben a tanévben első körben a kiskanizsai és a palini általános iskola tanulói ismerkedtek a könyvtárral és az Azolo (az olvasás órája) nevű olva-sás-népszerüsítő program világával a közelmúltban. Egy egész héten át napi két-két órát töltöttek a bibliotékában a diákok, ez idő alatt azt is megtanulták, hogy milyen csatornákon keresztül lehet önállóan ismeretekhez jutni, tudásukat bővíteni.
- Olyan pályázatban veszünk részt, amelynek célja, hogy a gyerekek úgynevezett nem formális oktatásban kapjanak ismereteket - bocsátotta előre Czupi Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója. - Mi ezen belül ahhoz igyekszünk hozzásegíteni a tanulókat, hogy megismerjék az önálló ismeretszerzés lehetőségeit, és a foglalkozások során alakítsanak ki minél több kooperációt, együttműködést, tudjanak csapatban tevékenykedni. Úgy látjuk ugyanis, hogy e tekintetben az iskolai oktatás gondokkal küzd, nem ösztönzi a diákokat eléggé sem az önálló tanulásra, sem az együttműködésre. Nagyon fontos lenne, ha az oktatás arra is megtanítaná a nebulókat, hogyan tudják ellenőrzött ismeretekkel bővíteni a tudásu-
kat. A csapatmunkáról nem is beszélve - az oktatás inkább a versenyszituációk kialakítására helyez hangsúlyt, így aztán eleve fel sem vetődik a gyerekekben, hogy egymásnak segítsenek. Ezen szeretnénk kicsit változtatni, ráadásul úgy, hogy szakítunk azokkal a dogmákkal is, melyek szerint az órákon tilos a mobiltelefon használata. Épp ellenkezőleg, kifejezetten kérjük a gyerekeket, hogy hozzák magukkal a telefonjukat, használják azokat a foglalkozások alkalmával, de más technikai eszközt, táblagépeket, számítógépeket is bevonunk. Ezek ugyanis manapság az önálló ismeretszerzés legfontosabb eszközei, s a kollégáim a modern kor eme vívmányaihoz igazodva találták ki azokat a feladatokat, melyek a Halissuli foglalkozásainak gerincét adják.
Czupi Gyula példaként említette: egyik kollégája egy rejtélyes bűntény megoldására hívta a gyerekeket, amihez a könyvtár eszközeinek használatára volt szükség. Ő maga pedig a kiskanizsai hatodikos lányokkal a városrész jellegzetes zöldségnövényétől, a lila hagymától jutott el a QR-kódhoz. A könyvtár munkatársainak jó része az „órák" alkalmával az Azolóra is épít, az internetes felületen számos
feladat áll a halissulisok - és a többi, olvasni szerető gyermek - rendelkezésére.
- A gyerekek számára a könyvtárunkban eltöltött 5x2 órát követően lesz még egy visszatérési lehetőség 2x2 órában, hiszen a pályázat szerint egy csoporttal hét alkalommal foglalkozhatunk - folytatta az igazgató, aki végül azt is hozzátette: ez volt az első olyan pályázati kiírás, amely a gyerekek iskolájuk és a könyvtár közötti, busszal való utaztatásához is biztosított anyagi eszközöket.
Czupi Gyula Somogyi Győző festőművész Nagykanizsát ábrázoló madártávlati képét is megmutatta a gyerekeknek
Fotó: ZH
Kifejezetten azt kérik, hozzák el telefonjukat és használják a foglalkozásokon