Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.21 MB
2019-11-08 11:00:05
 Zalai Hírlap 2019 11 06 257sz 07old - Plakátritkaságok 56-ból.jpg
 

image/jpeg
Nyilvános Nyilvános
340
1047
Zalai Hírlap 2019. november 6. 257. szám 7. oldal - Plakátritkaságok 56-ból

Plakátritkaságok \'56-ból
A távlatosság és a szigorú hatalmi szó is kiolvasható a sorokból
HORVÁTH-BALOGH ATTILA
attila.horvathbalogh@ zalaihirlap.hu

NAGYKANIZSA Czupi Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója az 1956-os forradalom dél-zalai városban zajlott eseményeihez kapcsolódó újabb dokumentumokra bukkant az Országos Széchényi Könyvtárban. Munkatársai közreműködésével ezeket rögvest megosztották az olvasókkal: felkerültek a bibliotéka megújult honlapjára és kamarakiállításon is bemutatják őket.
A november 15-ig látogatható kiállítás anyagáról a bibliotéka igazgatója mesélt.
- A dokumentumok tartalmát a korabeli sajtó ismertette, de nyilván, a plakátok többsége ez idáig nem jelent meg semmilyen kiadványban
- bocsátotta előre Czupi Gyula. - Kivételt ez alól csak a Nagykanizsai Városi Nemzeti Bizottság 1956. október 29-én kelt határozata, valamint a DÉLZALA című lap felhívása jelentett, ezeket a Czupi Kiadó által 2010-ben kiadott Nagykanizsa 1956 című kötetben publikáltam. A többi plakátról azonban nem volt információm, ezeket az Országos Széchényi Könyvtár nyomtatványtára őrizte meg az utókornak, nemcsak eredeti, hanem mára már digitalizált formában is. Én akkor leltem rájuk, amikor elkezdtem szisztematikusan feltárni, milyen kanizsai vonatkozású anyagok találhatók az OSZK-ban. így találtam meg azokat is, amelyeket most a kollégáim által készített tablók segítségével megmutatunk a kanizsai közösségnek. 1956-tal kapcsolatban minden évben igyekszünk valami újat mutatni - azt gondolom, amit
most tettünk közszemlére, az valóban újdonság.
De mik is ezek? A rendfenntartó közegek parancsnoksága, tehát az államhatalom október 27-én íródott felhívása, a városi katonai parancsnok november 10-én kelt parancsa, az elnöki tanács törvényerejű rendelete szintén november 10-ről, valamint Nagykanizsa szovjet katonai komendánsának 1. és 2. parancsa.
- Az összes közül számomra a legmegrázóbb a kanizsai nemzeti bizottság határozata, melyben az áll: Nagykanizsa összes iskolájában meg kell kezdeni a tanítást 1956. november 5-én
- jelentette ki Czupi Gyula.
- Ez azt jelentette: senki nem gondolt arra, hogy a forradalmat vérbe fojtják, mindenki távlatosan gondolkodott. A katonai parancsnok parancsa a fegyverek, robbanóanyagok beszolgáltatására kötelezte az
állampolgárokat és éjszakai kijárási tilalmat vezetett be. Az elnöki tanács törvényerejű rendeletét ismertető plakát arról tájékoztat: gyilkosság, szándékos emberölés, rablás, fosztogatás, tiltott fegyverrel való bűncselekmény elkövetője vádirat nélkül, azonnal bíróság elé állítható. A városban maradt szovjet katonai vezetés, Sapovalov őrnagy, komendáns november 11-ei első parancsában szintén a fegyverek beszolgáltatási kötelezettségét, a nyitvatartási korlátozásokat taglalta és mindenkit arra kötelezett, vegye fel a munkát, ellenkező esetben „szabotőröknek lesznek tekintve és felelősségre lesznek vonva, mint akik akadályozzák népgazdaságunk újrafelépítését, és az ország vérkeringésének megindulását". A 2. parancsban november 14-én pedig betiltotta a tüntetéseket, gyűléseket s a tömeget arra biztatta: „akadályozza meg a népellenes ellenforradalmi elemek további aknamunkáját". Ezek után már senki sem csodálkozhatott azon, hogy a forradalmi hevülettel „Nagykanizsa és környékének önálló, független sajtóorgánumának" szánt helyi újság, a DÉLZALA végül nem a Nemzeti Bizottság, hanem az MSZMP Ideiglenes Városi Intézőbizottsága és a Városi Tanács lapjaként jelent meg.
Czupi Gyula hozzátette: valamennyi dokumentum és még sok más érdekes tartalom kikerült a könyvtár októberben megújult honlapjára is.
Sapovalov őrnagy, komendáns 2-es számú parancsa
A DÉLZALA beharangozója
• Fotók: Szakony Attila