Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.49 MB
2011-02-16 14:59:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
621
2632
Rövid leírás | Teljes leírás (343.01 KB)

Zala 1893 november

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

45. szám-
lurkuitiúf ----
| |.l ti • • Ollop-Wi.
Nagy-Kanizsa, 1893. november 5-én.
XXII, évfolyam
ZA LA
KU4«kl vatal:
VlrMhií-épdlet Pietksl PUSf kImf inmktUm
ELflprzKTJtei ARAK
Kgiw tm 10 ktitmt (I fci) ntlHt* . bkorat* (MU NiflWíTni I kimiMIMr(IJt)
Hirdetek JaUayMM nijvltutaik
I,), jatéiandt a I»p sssllsjl ttart" r : .aulkM* mted^
. „. La Politikai és vegyes tartahmr hetilap
MrB,nutl.n levelak cnk waert kutk- jL-9j _
M1 fcpdtatnk el. A Ntogy-Kanizsai- és dél-zalai takarékpénztárak, a Bankegyesület, az Ipar- és kegtske- gjuttér pstttsor* 10 kr. ,
"Z-m.^--------------dílmi bank, a Nagy-kanizsai segélyegylet-szövetkezet és a letenyeí takarékpénztár ——
•. '•■ '•' \ : " ' Mvataloe közlönye. ÜtÜmtek, v«l»ratnt & ktMtUaln (iurttok jtütmk-rim — -.,- ____Towtkwtk Fiscb«t Fttlüp ftff
' - ' 1 , tanaflnattá* iaUuid.lk
Xf(;|eleiih Nagj-Kani/Háii hrtrnkint e^yucr: vanárnap.
Az egyházpolitika és az ellenzék.
— Wekerle kormánya Magya:rorgság kormányzását avval a korszakalkotásra képes programmal vette kezébe, hogy a felekesetek egymásközti súrlódását meg-ssOntesse, évvel a magyar állam balalmát, tekintélyét kitol jcasze s -evvel - a szent- István koronája alatt élő népek társadalmának • magyar nemzet érdekei Szerint való Bilárditásál egyaégff'rtését- előkészítse. £ nagy cél érdelében megvalósítására kitűzte
Tudtuk mi már az urak e Hzine-változásának bekövetkezését jó előre, egész el
kötelezővé teszi, a házassági peres kérdésekben a biráakodáat a maga kezeibe veszi
jártaüfc eddig annak alflkéwilőie volt Mák. [ egysége* hásasaági jog alapjáig megszQn<
Láttuk az egyes javaslatok előterjesztésénél tetve a.különféle egyházakban divott kd|
az anyakönyvek államolháaát, ~fT Vállát* alapját azámtítok worgaluiassir terjesztett
-gyakorlat szabadságát, a zsidó-vallás egyen lósitéaét, a a kötelező polgári házasságot.
Az Apponyi vezérlete alatti nemzeti párta kormány mindezen tervezéseinek hívéül jelenté ki magát, a a hogyan elején a dolgok állottak, csak arról lehetett azó, hogy melyik li-BerSfiiaBB: I kormány-e vagy a* Apponyi párt ?_Amint aztán a kormány • javaalato-
folyton növekedő izgatottságukat, szánakoztunk azon önvigasstalásukon, hogy a legfontosabbat: a kötelező polgári bázasság-ról asólöt, nem fogja előterieeöeni, a mikor ez mégis megtörtént; gúnymosolyVR indított azon híresztelésük, hogy az ajavas-latot természetéből "kiforgató, kom'promiss-szum korlátai közt késsttll Hireaztelésük
tton állítás képeite, hogy a polgári házas, aág előkészítésének főtényezője Szilágyi ignj-'ágiigyminiszter kegyvesztett a királynál.
Most aztán, hogy e kegyvesztettségi hir ^ilSjjyTnak fc király áitul történt fogad-tatáaa utján mesének bizonyult, a a polgári házasaági törvény javasl- i rövid illő aUtti előterjesztése bizonyos, as ultramouíanís-musukat eddig szábndelytiségi mázzal kendőzött Apponyi-párti urak dühösen fOrnek Ittir-s-a-bwdgat vitára az obstrukciój. Jtor-
kat elkéssiitvé egymásután a képviselőház elé (erjeszté, aa Apponyi-párti lapok csa varga -—tástibol kisfllt, hogy « párt a maga liberalis-
HitaÉwl rak ilirrtnakgágiUJLflicWit. hogy*
korona előtt fekvő polgári-házassági javaslat is valósítják szándékukat, — ha lehet, beterjesztése már caak rövid idő kérdését ké- De neST Tehet ám I . püii álmálla » rafttfi s nyíltan »Wffln4lyffl [ I kormány a maga kittlzgtt programm-obstrukcionálisharcot hirdet a kormány ellen, J ját becsületesen befogja váltani a javaala-hogy azt megsemmisítse — ha lehet. tok előterjesztésével,' a polgári házasságot
lönféle házasságjogokat, visszaéléseket a a magyar álUmi tekintélyt által...