Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
14.96 MB
2011-02-16 15:09:07
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
385
2581
Rövid leírás | Teljes leírás (386.52 KB)

Zala 1893 augusztus

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

32\' Hrtrn
Nngy-Kanizsa, 1893. augusztus 6-&n.
■ iZALA
PJ-tttai OUop-káa.
Id« inUwaát » l»p —II—> ilrt\'i imikisi M»li>«y
MrstaWlUa l«V«l«k enk iaMrt k«uk
Politikai <?u vüfljfe tartalmú fcatfltp-
■7 > OJ i i * . \' .
XXll. évfolyam.
8i*á*M?Mel: tlraUrtiiM rímtui fatp timf-
tllMÉliill.
ELŐFIZBTÉ« itll Egéa iVn 10 Unu (S írt.) liikm S toron* (M01> »«r>iÜm I, korou 50 fillér (Ml)
bM fcpdtetuk
(UinM wm klW»t»«k tLmu.
Ht^daEEüS JattaTOMa _ «s»«imt|ist
A Nauv-Kammai- éa del-zaJai íákqrékpéiSiárak, a Hankegyesillet, ax Ipar- ét karakt- jfynttír pétitaora 10 fer. delmi-bank, a Nagykanizsai segél yigpe* szövetkezet és a letenyei takarékpénztár
= .•\'•. \' \' T^r . hivatelóHrözlöiiyei " "i. i.. BMntéMk. .Ikmntelill*\'
__■__) _._TDWIkH^k PiKhri: FM»« ktayv-
l »fyf—»t wiinnt.

Kollár "^inos
jtutu, mely tokazan akadályul -taolyált aliyfltÉ. ■ mtfflg-
—— _____ -j. . . A naargal\'"") munkán | iktatta. — Innen kezdve a panaalármoz-
& pánszlávizmus firiÜfltfl. Ip.oigári elem megvetéséül sokszor kifejő- J galom nyilt, amely akkor a bécsi hatal-
■zr—- p — , ■ ^-^^-liétt adoH nem jgaavl nemes ártalmának- [maa-<któl támogatva, Magyarország fisMt
fr *m g 7" , . Bt megfui dilottképtraz-eurépai értelembenP-aláaknázta, a inagyíirökattzTáv polgár-
link. Turöo-Sf»SfArtonban és, Mósócon, -— - • -T —— - : \' - r. °. i
mely- utóbbi helyen Kollár János 1792
iáink. Turóc-áS^Mártonban éa Móeóoon, | vett demokratiának, mely TBtPnapig sem | társainak ellensége gyanánt tüntették fe1,
>1 a váddal, hogy/ a magyarok egyi ajtott nemzetiéégi aspirációk — ■ ajdflli célja a szlávok ^Inyomatáaa. Hogy
" LT l \' iutnatott mindenütt; uralomra, mert az azzal W váddal, hogy/ a magyarok egye-
július 29-én^ született, tztttetéeének JO^-jk <|én) j-Kg „emzetüégi aspirációk - ■ a dali oélja a szlávok Elnyomatása. Hogy a
évfordaMjátakarták mtgOnneptfa, Ím "tértfagMá^cio az euröpfti tzabádel-■ttnntpéggel nagy tflntetérw ]árt volna, »| vtla6 feJödégét ^ wftf A MWybiui 4iaafllt ^ utU^:^ á •atn^dték meg. Dacáraennck, nem tr-L^ . íéreD hátramaradt orstág
drty «ty P\'11*"^ nsl —ttiAu„
űoelyuen a pansglavizmua, mint eleintén - ~ • " —=
irodalmi moagaiom, keletkeaett, párhuzam—| Iwu I ffirgynr atmwtf~9íitudat falébredé-
jj"*1 4s tdrskvf**\'1"1!\'
oly mozgalom, mely több mint egy fíT-század óta a nemzet Erejét emészti, —\' az Allameazme- megwilárf iiláaálIgát\'ülji^ r HZ
A »eÍMiH>e«smák, —- melyeaért. a 30-as árak második felébea »a áO-es évek elején hí ifjúság annyira fellelkesüjt, — élénk aatmecaere tárgyát képették a Saéeheayi István állal életre kellett kaasinókban, — kllltinOam a ftemzeti kaszinóban Peaten ét más egyetületekben, — melyekre -a. nagy reformátor nem áztat meg impnliuMt adni. A megyék ezen en miniatűré országgyűlések a politikai Ügyekéi; kivtil más közügyekre ii forditák figyehnöket, habár a megyegyflléaeken való rémétel ezen auto-nom és nagy jogokkal felruházott testQlet-
üek nem eg i hibáját it feliárta. ___
a megyei élnt mnTf a TtTíalf "fflrnttiT nemzeti lét ezen korában nagy éa hatalma* erényeket it fejleMtett, másréazt azon alantabb Btmfl natriotitmúst la eíőinozdi-
— nrs»% nHtfba: nümaotioB fejlSdágáthátrállatja.
Ex. a mozgalom a ^pánszláv mozgalom^ mely eleintén tisztán irodalmi volt — és
Kdtié \'J&Má tíiv^W^mm BMW
(Si|4va leánya) cimü epikai költeményére; Magyarországon. (Prága, 1843.)* Egy má
béesi kormány e mozgalommal szemben tllentégeaeo nem viseltetett^, mutat...