Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
1.72 MB
2018-08-02 12:34:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
173
920
Rövid leírás | Teljes leírás (51.24 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1923-1924. iskolai évről
XXXII. évfolyam.
Szerkesztette:
Szakonyi Géza
igazgató

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


rr** I
¿8£V 20tO Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában
• Amen.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
értesítője
AZ 1923—24. ISKOLAI ÉVRŐL
XXXII. ÉVFOLYAM.
SZERKESZTETTE:
HF SZAKONYI GÉZA •
IGAZGATÓ.
I. Igazgatói jelentés.
Az 1923—24. iskolaévvel intézetünk fennállásának 32-ik évét töltötte be.
Az iskolaév kezdete. A tantestület alakuló értekezlete aug. 24-én volt A javító vizsgálatokat aug. 25-én tartottuk. Javitó vizsgálatot tett 63 tanuló, kik közül 26 osztályismétlésre utasittatott. Beiratások 73728— 1923. VI. sz. vkminiszteri rendelet alapján jún. 30., július 2., 3. és 4. napján d. e, 8—12-ig, d. u. 3—6-ig eszközöltettek. A pótbeiratások aug. 28-án voltak. Beiratkozott a tanév elején 476, a tanév folyamán 4, összesen 480 tanuló. Az iskolaév ünnepélyes megnyitása szept. 1-én történt. A tanítás a karácsonyi szünetet leszámítva, mely 156.635/1923. sz. vkminiszteri rendelet alapján dec. ■ 22-től január 6-ig tartott, az előirt szünnapok kivételével megszakítás nélkül folyt a tanév végéig.
Az iskola elhelyezése. Iskolánk ezen tanévben is érezte a legszükségesebb helyiségek hiányát. A tanév elején csak 8 tantermünk volt. Ennek dacára megnyitottuk a II. C. osztályt ama reményben, hogy két osztály egyideig -délután jár iskolába és rövid idő múlva megkapjuk a város által már a mult iskolaévben igért két tantermet. De már szeptember 28-án a tantestület tagjai körében előfordult betegségek, szabadságolások, áthelyezés miatt kénytelenek voltunk a II. C. osztályt megszüntetni s ezen osztály tanulóit a II. A. B. osztályokba osztani.
. F. évi március 3-án megkaptuk a kilátásba helyezett két tantermet, ez időtől rendesen d. e. folyhatott a tanítás. De tantestületi szoba, igazgatói iroda, szertárak, tornaterem továbbra is hiányzanak, ezek a fiúiskolával közösek. A tornaterem a fiúiskola által annyira igénybe van
véve, hogy a leányiskola 16 tornaórája közül csak 12 tartható a tornateremben, ezek közül is 4 csak reggel 8—9-ig. A többi tornaórát kedvező idő esetén a szabadban, kedvezőtlen időben a tanteremben töltötték.
Tanszerfelszerelésünk is hiányos, a meglevők a fiúiskola szertárában vannak elhelyezve. így legnagyobbrészt "a fiúiskola tanszereit kell használnunk.
A városi beszerzéseket feltüntető alapleltár szerint vétel utján beszereztetett 1387 drb., ajándék 28 drb.; az elsők közül K)52 drb. rajztani-tási tanszer, illetve rajzmintalap; bútor 158 drb., természetrajzi tanszer, illetve falikép 137 drb., természettani tanszer 18 drb., földrajzi és történelmi tanszer 13 drb., mértani tanszer 9 drb., tanári könyvtári mű 28 drb., vételár annak idején 4690 K 76 f volt Az állami beszerzéseket feltüntető alapleltár szerint vétel utján beszereztetett 690 drb., ajándék 84 drb., vételár vagy becsérték a beszerzés idején 51039 K 34 f volt. így jelenleg van vétel utján beszerzett 2077 drb., ajándék 112 drb., vételár vagy becsérték 55730 K 6 f. Az ifjúsági könyvtárban 1923. évi dec. 12-én történt lezárás alkalmával volt 568 drb. könyv, melyek beszerzési ára 9404 K 13 f volt.
Tantestület. A nm. vkminiszter úr 1923. évi aug. 21-én kelt 72759/1923. VI. ü. o. számú rendelettel dr. Horváthné Kenedy Erzsébet rajztanárt saját kérésére a dunaharaszti áll. polg. iskolához áthelyezte. Aki f. tanévi működését már a dunaharaszti polg. iskolánál kezdte meg. Majd az 1924. évi febr. 23-án 8526/1924. VI. ü. o. számú vkminisz-teri rendelettel saját kérésére visszahelyeztetett, itteni állását 1924. évi április\' 23-án elfoglalta.
■ Bod...