Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.21 MB
2018-08-02 14:29:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
206
1008
Rövid leírás | Teljes leírás (79.5 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1929-1930. iskolai évről
XXXVIII. évfolyam.
Közli:
Polónyi György
igazgató
Nagykanizsa, 1930.
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
13026

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
értesítője
AZ 1929—30. ISKOLAI ÉVRŐL. XXXVIII. ÉVFOLYAM.
Közli:
POLÓNYI GYÖRGY
igazgató.
l
NAGYKANIZSA, 1930. Délzalai nyomda és lapkiadó vállalat

Csonka Magyarország — ném ország. Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI
GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
értesítője
AZ 1929—30. ISKOLAI ÉVRŐL. XXXVIII. ÉVFOLYAM.
-——■►m^—■
Közli:
POLÓNYI GYÖRGY
igazgató.
MAGYKAKIIZSA, 193Ó.
bÉLZALAI NYOMDA ÉS LAPKIADÓ VÁLLALA*t 13026.
REV 98
ftSV 2010
I.
Szakonyi Géza f
A nagykanizsai Zrínyi Ilona áll. polg. leányiskola nyug. igazgatója 1930. március 7-én meghalt.
A temető gazdagabb lett egy sirral s mi szegényebbek egy jó emberrel.
Lehet-e ennél szebb, nemesebb cime valakinek: — jó ember! — Ebben a kapzsi, önző, pénzért, hatalomért tülekedő világban. Van-e rokonszenvesetb, emberibb tulajdonság, mint a jóság? Közmondássá vált jósága már bölcsességgé magasztosult, ennek rózsaszínű szemüvegén át nézte a gondjaira bizott emberpalántákat és a benne lakozó mély, igaz apai szeretet teszi emlékét szentté, feledhetetlenné az apró magyarok seregében.
Nekünk kartársainak pedig kötelességtudása, becsületessége, munkaszeretete az utmutatónk.
Mintaképe volt az igazi magyar úrnak, aki kiveszi a részét zúgolódás nélkül a nehéz munkából és leszámol azzal, hogy a munka gyümölcse csak a tiszta öntudat. De hazatérve a családi szentélybe nem a zsarnok, a kényúr palástját ölti fel, hanem a szeretet köntösébe burkolódzik és szerető gyöngéd apa, gondos férj, hűséges hitves lesz.
Egy kedves leganda szerint a túlvilágon a lélek, a földön hagyott barátok érte ömlő könnyeiből él. Azokéból, akik igazán szeretettel emlékeznek meg róla. Az ő fáradt, kimerült lelke most szomjasan issza be könnyeinket és sokszor fogja hallani, amint egyikünk-másikunk emlékezve róla felsóhajt: „Az az áldott jó ember!" Az emberek szivében hagyott eme szép emlék legyen az Őt sirató család vigasza, majdan büszkesége és soha el nem vehető öröksége.
Bár sok ilyen szerető szivet adna ez az áldott magyar rög ennek a koldus szegény országnak!
Isten veled te jó ember! Sugározd ki a sirból a szivedben élő sok sok szeretetet, hogy a gondjainkra bizott ifjúságot a Te szellemedben nevelhessük! i^Dr. Horváthné Kenedy Erzsébet.
4
n.
Tanulmányi kirándulásunk.
Junius 6-án reggel 6 órakor, a hajnali órákban szokatlan forgalom vonta iskolánkra a járó-kelők figyelmét. Kipirult arcú, elemózsiával, kabáttal felszerelt egyenruhás kis lányok gyülekeztek az iskola udvarán. Itt már várta őket az igazgató ur vezetése alatt, három tanárnő. Hamarosan sorakoztak és megtörtént az első „népszámlálás." Mikor teljes volt a létszám (52 tanuló), elénekeltük a Himnuszt s elindultunk csonka országunk egyik határ városából — Kanizsáról a másikba — Sopronba. A hangulat meghitt, vidám volt és hála Isten, ilyen is maradt az utolsó percig.
Az állomáson kedves figyelemmel fogadtak s egy egész és fél kocsit bocsájtottak rendelkezésünkre, ahol a kis lányok elhelyezkedve nekiláttak a — hazainak. Va 11-kor Szombathelyre ért a vonat. Ott a kedves Soltész házaspár és Lomoschitz kartársak fogadtak és fáradságot nem ismerő türelemmel vezettek minket keresztül — folyton magyarázva — ezen a szép és érdekes városon.
Első állomásunk a Muzeum volt. A kis leánysereg le...