Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.05 MB
2018-08-02 15:01:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
230
957
Rövid leírás | Teljes leírás (81.57 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1931-1932. iskolai évről.
XXXL. évfolyam.
Közli:
Polónyi György
igazgató
Nagykanizsa, 1932.
Gutenberg és Délzalai Nyomda Nagykanizsa
53931

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
//
RTESITOJE
AZ 1931—32. ISKOLAI EVROL
XL. ÉVFOLYAM,
SZERKESZTETTE :
POLÓNYI GYÖRGY
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1932.
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA NAGYKANIZSA 53931

Csonka Magyarország — nem ország. Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1931—32. ISKOLAI ÉVRŐL.
XL. ÉVFOLYAM,
SZERKESZTETTE :
POLÓNYI GYÖRGY
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1932.
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA NAGYKANIZSA 53831
REV 98
REV 2010
Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.
Amen.
I.
Iskolánk negyvenéves múltja és a nőnevelés feladatai.
A nagykanizsai polgári leányiskola a lezárt 1931—32. iskolai évvel negyven esztendős múltra tekint vissza. Küzdelmes, de eredményekben gazdag, áldásos évek. Az 1891—92. tanév elején, mindjárt négy osztály-íyal, mint államileg segélyezett községi iskola nyitja meg kapuit, majd 1901. évi szeptember 1-től mint állami intézet várja a város és vidékének leánynövendékeit, hogy szeretettel nevelőotthont adjon közülök mindazoknak, akik az elemi ismeretek megszerzésén túl, a középfokú iskolák művelődési anyagának megszerzésére is törekszenek s akik az iskola vallásos, hazafias, szinig-vérig nemzeti és gyakorlati irányú nevelési rendszere által olyan lelki tartalomra és készségekre óhajtanak szert tenni, amelyek őket a női társadalom széles rétegeiben mint a jobb, a szebb, a nemesebb példa hirdetőit, terjesztőit, igaz magyar honleányokká avatják.
Iskolánk tehát negyven éve jiyújtja, éleszti és lobogtatja a nemzeti kultúra szövétnekét a magyar noi nem életútjai felé és szakadatlanul lengeti az igaz hit, az áldozatos honszereleni, az emberszeretet és a munkás kötelességtudás zászlaját. — És nem hiába! — Az iskola büszkén tartja nyilván, hogy Nagykanizsa város mai nagyrabecsült nagyasszonyai-, hölgyei-, leányainak túlnyomó része a mi intézetünk kapuin át lépett át az élet iskolájába, ahol ugyancsak méltónak bizonyúlt az Alma Materhez. Bizonyítja ezt az az életrevalóság, ellentálló erő, türelem, áldozatos lemondás és lelkes önzetlenség, mellyel a világválság pusztító dúlásai és szenvedései idején, — talán a legszegényebb végváros szerencsétlen állapotai közepette is, — női társadalmunk helyt tud állni s a város hősiesen küzdő vezetőségét a tengernyi nyomor és szenvedés enyhítése terén csodás lelkülettel, csaknem lehetetlennek látszó feladatok megoldásához segítette.
Szomorú és fájdalmas alkalom adja e bizonyítékot kezeinkbe, de e tények elkönyvelése időszerű és hasznos, mert iskolánk további hivatásának küzdelmes útjain ezek szintén erőforrást jelentenek. Nőnevelő intézetünkre a jövőben még kiáltóbb szükség van. Az emberiség s vele a mi nemzetünk sötét jövőjét jobbra fordítani úgysem a rideg diplomaták fogják. Itt az Istentől elszakadt, gőgös tudományában elbizakodott emberiség rideg, erőszakos önzése kerekedett felül a krisztusi szereteten s ez zúdította ránk a szörnyű világégést a maga borzalmas következményeivel együtt. Most újra a megváltó szeretetre van szükség, melynek melege megolvasztja a durva önzés vastag jégpáncélját az emberiség lelkületén. A nő, a földi élet angyala, fogja azt meghozni. A női lélek húrjain fog megszületni és felzendülni az a szelídítő, melegen simo...