Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.47 MB
2018-08-03 10:06:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
205
967
Rövid leírás | Teljes leírás (114.71 KB)

1933-34 A nagykanizsai M. Kir. Állami Gróf Zrínyi Ilona Polgári Leányiskola értesítője

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona
Polgári Leányiskola
1933-1934. tanévi
értesítője
az iskola XLII. évéről.
Szerkesztette:
Polónyi György
igazgató.
Nagykanizsa, 1934.
Gutenberg és Délzalai Nyomda Nagykanizsa
60834

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Csonka Magyarország — nem ország.
Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
1933—1934. TANÉVI
AZ ISKOLA XLII. ÉVÉRŐL.
SZERKESZTETTE :
POLÓNYI GYÖRGY
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1934.
gutenberg és délzalai nyomda nagykanizsa 60834
Csonka Magyarország — nem ország.
Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
1933—1934. TANÉVI
AZ ISKOLA XLII. ÉVÉRŐL.
SZERKESZTETTE :
POLÓNYI GYÖRGY
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1934. Gutenberg és délzalai nyomda nagykanizsa
60834
1 REV 98 |
REV 2010
Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában. Hiszek egy isteni
örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában.
Amen!
\'111
Kaposvár—pécsi kirándulásunk.
Junius 8-iikának szellős, harmatos reggelén 122 kipirult arcú, csillogói szemű, egyenruhás, fehérsapkás leányka ugrott fel fürgén igazgatójának és tanárnőinek kíséretében a kanizsai gőzösre, hogy elinduljon régen várt kétnapos tanulmányutjára. .
Már maga az utazás is feledhetetlen színes élmény volt. Jó\' darabon a trianoni határon, a Mura partján száguldott velünk a vasparipa, sóhajunk szomorúan szállt a túlsó partra az elrabolt, de örökre szivünkhöz nőtt Muraköz felé s a murakeneszturi búzatáblák közt, félárbócon lengő országzászló előtt esdő fohászt küldtünk a magyarok Istenéhez az elszakított, megcsúfolt, ezeréves magyar földért.
Bizakodó magyar nótával ajkunkon érkeztünk meg Kaposvárra, ahol esy rohamosan fejlődő, életrevaló város színes képe tárult elénk. Széles, rendezeti: utcái, stílusos középületei, ízléses családi házai, gyönyörű sétatejei valóban bámulatba ejtettek bennünket. Muzeumában szűkebb hazánknak, a Dunántulnak két évezredes múltja tárult elénk. Az illír, kelta, római, hun, gót és afvar kor emlékei után érdeklődéssel szemléltük a somogyi halászélet jellegzetes szerszámait és a dunántuli népművészet örökbecsű kincseit: a buzsákí, sárközi stb. hímzéseket, somogyi szőtteseket, cifra szűröket, subákat, kivarrott kis ködmönöket, melyek egyike-másika mindmáig őrzi a keletről hozott ősi mintákat és színezést. A faragott ostornyelek, sulykok, bölcsők, székek, «tulipántos» ládák mind-mind magyar népünk istenadta tehetségének, találékonyságának és művészi érzékének fényes tanúbizonyságai.
Népünk életrevalóságába vetett hitünkben megerősödve folytattuk utunkat Pécs felé. A hős Zrinyi vérével megszentelt Szigatvárnál, az Almás patak pürtjái; szivünkbe markolt a legendás mult emléke. Közeledtünk Pécshez s mindinkább jobban elbűvölt bennünket a táj festői szépsége, a Mecsek szőlő- és erdőkoszoruzta lejtőinek elragadó képe. Utazásunk céljához ériünk ! Elfogódva lépkedtek leánykáink az ősi Sopianae helyén elterülő csodát város utcáin, fogékony lelkük itta, szivta az uj benyomásokat, hogy ai-ok az egész életre szóló értékes, színpompás emlékekkel gazdagítsák mt\'gyar szivüket, lelküket. Miután szálláshelyeinken, a Nádor és Excelsior sza] ódákban leraktuk podgyászainkat, még aznap este megtekintettük a belvárosi plébánia templomot és környékét. A hires templom a XVI. század második felében török mecsetnek épült s a hazánkban fennmaradt legnagyobb és legkiválóbb iszlám alkotás. Érdekes, hogy a templom nem aíl a tér tengelyében, mert bejáratát Mekka felé fordították a...