Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.83 MB
2018-02-19 13:45:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
130
593
Rövid leírás | Teljes leírás (52.78 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola értesítője
az 1938-39. tanévről
XIII. évfolyam
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Kiadta az iskola igazgatósága, Nagykanizsa, Király Pál-ucca 2. sz.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI 1 VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
I AZ 1938—1939. TANÉVRŐL
XIII. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA, NAGYKANIZSA, KIRÁLYI PÁL-UCCA 2. SZ.
HELYISMERET
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1938—1939. TANÉVRŐL
XIII. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA, NAGYKANIZSA, KIRÁLYI PÁL-UCCA 2/b. SZ.
HALIG ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
3 3 7 089„
NAGYKANIZSA
Feleifis kiadó: Vannay János igazgató.
Közgazdasági rt. Nagykanizsa nyomdája. A nyomdáért felel: Zalai Károly.
Dr. SABJÁN GYULA
ny. polgármester, m. kir. kormányfőtanácsos
Értesítőnk első szava az őszinte és mélyen átérzett gyász szava. Még pedig azé a gyászé, amely akkor érte iskolánkat, amikor a Mindenható kifürkészhetetlen akarata 1939 május 29.-én az örökkévalóságba szólította dr. Sabján Gyula ny. polgármester, m. kir. kormány főtanácsost.
Váratlanul és tragikusan hirtelen távozott az öröklétbe, élő történelemmé változtatva alkotásokban gazdag hivatali működésének gyümölcseit, melyek közé iskolánk is tartozik.
Dr. Sabján Gyula földi útja véget ért. Benne nemcsak nemesen gondolkozó és jóságosan érző férfiú, távolba néző és messze látó hivatali előljáró és az iskolaalapító-polgármester szállt sírba, hanem iskolánk hathatós pártfogója és szeretve tisztelt melegszívű barátja is új világba költözött. Elvesztését nemcsak őszinte kegyelettel gyászoljuk, hanem bensőséges érzésekkel mélyen fájlaljuk is.
Dr. Sabján Gyula nem foglalkozott muzsikával. Mégis azon fáradozott, hogy a zenekultúra intézményes biztosítására városi zeneiskolát hívjon életre. Ezzel nemcsak a trianoni végeken fekvő város intézményeinek számát akarta gyarapítani és Nagykanizsa gócait kívánta számban emelni, hanem arra is törekedett, hogy a magyar zenekultúra szakszempontokat is kielégítő újabb intézményhez jusson városában. Ezzel nemcsak helyi, hanem országos kulturális érdekeket is kívánt szolgálni. Zeneszeretettől áthatott és az új iskola jelentőségének ismeretétől vezetett munkatársai hathatós közreműködésével szándéka megvalósult: 1926. évben a ma-
ii
gyar zenekultúra új és helyzeti adottságában is jelentős intézményhez jutott. Az ügy iránti érdeklődése ezzel nem ért véget és nem, hagyta sorsára az új intézmény háborgó tengeren küzködő, törékeny hajóját. A kezdő évek akadályait segítő keze mindig áthidalta és az iskola kifejlődését hatékonyan előmozdította. 1929. évben elkövetkezett nyugalomba vonulása sem szüntette meg iskolánk iránti és nagyra értékelt érdeklődését: halála órájáig figyelemmel kísérte a városi zeneiskola működését, küzdelmeit, fejlődését és ahol lehetett, segítette, támogatta.
Dr. Sabján Gyula új világba költözött. Emlékét és el nem múló kegyeletünk nemcsak iskolánk annalesének fényes oldalai fogják megőrizni, hanem azok a mély érzések is, amelyek minden hálát ismerő és lelki életet is élő ember szívében égnek.
ii
I. A tanév történetéből.
Az elmúlt tanévvel iskolánk működésének 13. évét fejezte be. Az iskolafenntartó város jóindulatát és támogatását e tanévben sem nélkülöztük és ezért Dr. Krátky István polgármester, m. kir. kormányfőtanácsos, Dr. Hegyi Lajos polgármester-helyettes főjegyző, valamint Hemmert Károly m. kir. számvevőségi főtanácsos uraknak e helyen is meleg köszönetet mondunk.
Köszönetünket nyilvánítjuk a helybeli sajtónak is: a Zalai Közlönynek és felelős szerkesztőjének: Barbarits Lajos urnák, művészi céljaink megértő felkarolásáért és munk...