Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.07 MB
2018-03-27 12:37:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
182
992
Rövid leírás | Teljes leírás (155.78 KB)

A nagykanizsai izr. hitközségtől
fenntartott
felső kereskedelmi iskola
és a vele kapcsolatos
női kereskedelmi szaktanfolyam
értesítője
az 1913-14. tanévről
az intézet fennállásának 57. évében
Szerkesztette: Bún Samu
A Ferencz József-rend lovagja, igazgató.
Nagykanizsa, 1914.
Az "Elite" Könyvnyomda nyomása.
37682

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

F. soa \'
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉS A VELE KAPCSOLATOS
NŐI KERESKEDELMI SZAKTANFOLYAM
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1913—14. TANÉVRŐL
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 57. ÉVÉBEN. \\ >
SZERKESZTETTE:
BÚN SAMU
A FERENOZ JÓZSEF-REND LOVAGJA, IGAZGATÓ.
ED
¿ét
if
NAGYKANIZSA, 1914.
AZ „ELITE" KÖNYVNYOMDA NYOMÁSA.
N
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉS A VELE KAPCSOLATOS
NŐI KERESKEDELMI SZAKTANFOLYAM
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1913-14. TANÉVRŐL *
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 57. ÉVÉBEN^!! ^ff j\'í :;f- C
\\:Vr -V
SZERKESZTETTE:
BÚN SAMU
A FERENCZ JÓZSEF-REND LOVAGJA,
IGAZGATÓ.

NAGYKANIZSA, 1914.
AZ „ELITE" KÖNYVNYOMDA NYOMÁSA.
I.
Iskolaszék.
Elnök: Dr. Rothschild Jakab Alelnök: Heltai József Jegyző: Barta Lajos
Dr. Neumann Ede, iskolai felügyelő ő Bettlheim Győző Bún Samu, igazgató ujnépi Elek Ernő Grünhut Henrik Halphen Mór 10 Havas Rezső Kertész József Löwe Adolf Dr. Miklós Dezső Dr. Ollop Mór 15 Ötvös Emil Pongor Henrik Rapoch Gyula Rothschild Zsigmond Dr. Rothschild Samu 20 Scherz Richárd Dr. Schwarz Adolf Schwarz Ignác csapi Sommer Ignác Szommer Náthán 25 Stern Sándor
Dr. Villányi Henrik Dr. Weisz Lajos Weisz Jakab Zerkowitz Lajos
II.
Jelentés a lefolyt 1913—14. tanévről.
Iskolánk ez évi történetének legkiemelkedőbb mozzanata a felső kereskedelmi iskolák felügyeletében beállott változás.
A Budapesti Közlöny április 3-iki számában ugyanis a nagym. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur következő 1339/914. eln. sz. rendelete jelent meg:
„Valamennyi felső kereskedelmi iskola és női kereskedelmi szaktanfolyam fenntartó hatóságának és igazgatóságának:
A kereskedelmi szakoktatásnak az utóbbi években történt általános fellendülése s intézményei közt különösen a felső kereskedelmi iskolák és női kereskedelmi szaktanfolyamok számának nagy emelkedése maga után vonta, hogy a felügyelet munkaköre aránytalan és mindinkább növekedő mértékben túlhaladta azon kereteket, amelyek még az 1895. évben állapíttattak meg.
Ehhez járult a női kereskedelmi szaktanfolyamoknak 1911. évben történt újjászervezése, ami ezeknek szakirányú felügyeletét tette szükségessé.
Ezekre való figyelemmel elhatároztam a felügyelet ujabb rendezését oly módon, hogy az egységes központi hivatal keretében két felső kereskedelmi iskolai főigazgató közt egyenletesen megosztassék s ezzel külső szolgálati és felügyeleti eljárásuk közvetlenebbé tétessék az intézetek intenzív fejlesztése érdekében. E célból a felső kereskedelmi iskolákat és a női kereskedelmi szaktanfolyamokat a felügyelet szempontjából a következőkép osztottam meg:
Schack Béla dr. kir. főigazgató hatásköre ezentúl a községi és társulati felső kereskedelmi iskolákra s az ezekkel kapcsolatos női kereskedelmi szaktanfolyamokra, a bpesti II. ker., Batthány-utca 8. sz. a., az V. ker., Vadász-utca 31. sz. a. és IX. ker., Mester-utca 23. sz. a. községi női kereskedelmi szaktanfolyamokra, továbbá az egri, esztergomi, győri, nagybányai, nagyváradi és zombori női kereskedelmi szaktanfolyamokra, valamint a budapesti, kolozsvári társulati kereskedelmi akadémiákra és a fiumei kiviteli akadémiára fog kiterjedni. Az állami, fel...