Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.63 MB
2018-03-27 13:25:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
186
898
Rövid leírás | Teljes leírás (84.51 KB)

A nagykanizsai izr. hitközségtől
fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola
értesítője
az 1917-18. tanévről
az intézet fennállásának 61. évében
Közli: Dr. Villányi Henrik
igazgató.
Nagykanizsa, 1918.
Zala Nyomda és Ujságkiadóvállalat

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

F 9ob ■
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1917-18. TANÉVRŐL
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 61. ÉVÉBEN.
KÖZLI :
Dr VILLÁNYI HENRIK
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1918.
ZALA NYOMDA ÉS UJSÁGKIADÓVÁLLALAT.
\\\\ t
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ
NAGYKANIZSA, 1918.
ZALA NYOMDA ÉS UJSÁGKIADÓVÁLLALAT.
AZ 1917-18. TANÉVRŐL
INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 61 ÉVÉBEN.
/fft
--VgV
KÖZLI : Ü O
Dr. VILLÁNYI HENRIK
ISAZGATÚ
XVI l
Felügyelet.
Szerv, Szab. 7. §. Az intézet feletti felügyeletet a nm. Vkm. valamint a nm. kereskedelemügyi miniszter az evégből kirendelt közegei által gyakorolja.
A szűkebb felügyelet gyakorlása az intézetfenntartó nagykanizsai izr. hitközség kebeléből választott iskolai szakosztályra (felügyelő bizottságra) van bizva.
Felügyelő bizottság.
Elnök : Dr. Rothschild Jakab. Alelnök: Heltai József, ker. tanácsos. Igazgató: Dr. Villányi Henrik. Jegyző: Barta Lajos.
5 Dr. Neumann Ede, főrabbi. Bún Samu, kir. tanácsos, nyug. igazgató. Dr. Bród Tivadar.
Domány Ármin, a tantestület képviselője. Halphen Mór. 10 Hirschler Sándor.
Kertész József, elemi iskolai igazgató. Lőwe Adolf Ötvös Emil Pongor Henrik. 15 Rosenfeld József. Dr. Rothschild Samu. Scherz Richárd
csapii Sommer Ignác, hitk. elnök. Strém Tivadar. 20 Sommer Nátán. Zerkowitz Lajos.
A HAZÁÉRT!
Negyedik névsora azoknak a volt tanulóinknak, akik boldogulásunkért és békénkért messze a hazától és családtól a népek háborújában meghaltak.
25. HAVAS JÓZSEF,
szül. Nagykanizsán, 1882. december 26-án; érettségi vizsgálatot tett 1900. június hóban. Elhunyt Trientben 1917. szeptember 7-én, az olasz harctéren szerzett betegsége következtében.
26. NÁDOR LIPÓT,
szül. Nagykanizsán, 1880. május 11-én; érettségi vizsgálatot tett 1897. június hóban. A Magyar Gázizzófény R. T. főtisztviselője volt. Magy. kir. népfölkelő főhadnagy. Elhúnyt a harctéren szerzett sebesüléséből eredő betegsége következtében 1918. jan. 30-án.
27. ROSENBERG SÁNDOR,
szül. Nagykanizsán 1895. december 30-án, a cs. és kir. 48. gyalogezred önkéntes őrvezetője. Érettségi vizsgálatot tett 1914. június hóban. Elesett az 1916. év november 24-én Jidoscita (Romániában) mellett vivott ütközetben. A „Gutenberg" nagykanizsai nyomdai vállalat tisztviselője volt.
28. GOLDSCHMID KÁROLY,
szül. Nagykanizsán, 1888. április 20-án, érettségi vizsgálatot tett 1905. június hóban. A 19. cs. és kir. gy. ezr. tart. zászlósa. A harctéri szolgálatban szerzett betegsége következtében elhúnyt 1918. március 20-án. Földi maradványai Nagykanizsán a hősök temetőjében nyugosznak.
XVI l
Iskolánk és a háború.
A háború negyedik esztendeje is küzdelmes év volt. A legtöbb nehézséget bevonult tanáraink helyettesítése és egy betöltetlen tanszék ellátása okozta. A városban ugyanis az összes tanintézetekben a délelőtti tanítás lépett életbe. Ennek következménye az volt, hogy bizonyos tárgyak helyettesítésére, minthogy mi is délelőtt tanítottunk, egyáltalán nem lehetett tanerőt szerződtetni, vagy pedig a tanítási időnek csak előre kikötött órájában kaptunk óraadó tanárt. Ennek a körülménynek zavaró befolyása az órarendben és a tanítási tervben mutatkozott, amennyiben az órarend nem felelhetett meg mindenben a pedagógiai követelményeknek. A fennforg...