Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.62 MB
2018-03-29 15:00:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
178
896
Rövid leírás | Teljes leírás (98.86 KB)

A nagykanizsai izr. hitközségtől
fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola
értesítője
az 1916-17. tanévről
az intézet fennállásának 60. évében
Közli: Dr. Villányi Henrik
igazgató.
Nagykanizsa, 1917
Fischel Fülöp Fia Könyvnyomdája.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

M* i
^ cJo4 ]j
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1916-17. TANÉVRŐL
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 60. ÉVÉBEN. KÖZLI i
Dr. VILLÁNYI HENRIK
IGAZGATÓ.

NAGYKANIZSA, 1917 FISCHEL FOLDP FIA KÖNYVNYOMDÁJA.
A NAGYKANIZSAI I2R. HITKÖZSÉGTŐL FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1916-17. TANÉVRŐL
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 60. ÉVÉBEN
NAGYKANIZSA, 1917 FISCHEL FÜLÖP FIA KÖNYVNYOMDÁJA
ESI
KÖZLI :
Dr. VILLÁNYI HENRIK
IGAZGATÓ.
I.
Iskolaszék:
Elnök: Dr. Rothschild Jakab Alelnök; Heltai József Jegyző: Barta Lajos
Dr. Neumann Ede, főrabbi 5 Bettlheim Győző Dr. Bród Tivadar Bún Samu, ny. igazgató Domány Ármin Havas Rezső 10 Halphen Mór Hirschler Sándor Kertész József Löwe Adolf Dr. Miklós Dezső 15 Dr. Ollop Mór Ötvös Emil Pongor Henrik Rapoch Gyula; Rothschild Zsigmond 20 Dr. Rothschild Samu Scherz Richárd Schwarz Ignác csapii Sommer Ignác Szommer Náthán 25 Stern Sándor
Dr. Villányi Henrik, igazgató Dr. Weisz Lajos Weisz Jakab Zerkowitz Lajos.
BUN SAMU, kir. tanácsos
nyűg. igazgató.
I.
Bún Samu.
Fájó érzéssel veszünk búcsút igazgatónktól nyugdíjaztatása alkalmából. Közel félszázados munka kapcsolta őt a nagykanizsai kereskedelmi iskolához. Korábban, Eichberg Adolfnak visszavonulása után, mint az alsófokú kereskedelmi iskola, 1891 óta pedig, mint a felső kereskedelmi iskola igazgatója működött, dolgozott, adminisztrált és szervezett, ifjú erővel és töprengő gondozással. Szerette hivatását. Ennek betöltése boldogította őt. Az iskola és az igazgatói iroda volt az ő világa; de ezt a birodalmat teljesen uralta. Az iskolának és az ifjúságnak megbízható vezetője és a kereskedelmi szakirodalomnak számottevő müvelője volt. És ha a tanév elején, többször sürgetett nyugdíjaztatásának az iskolaszék és a miniszter végre helyt adott, ő azzal a tudattal vonulhat nyugalomba, hogy hosszú pályáján kifejtett munkássága, a felső kereskedelmi iskola történetének lapjain maradandó nyomokat fog hagyni.
Az 1914—15. tanév kezdetén kitört a világháború. A tanév megnyitásának sok nehézsége volt. összes lantermeinket a katonai hatóság lefoglalta és kórtermeknek rendezte be. Az iskolai berendezést, taneszközöket, könyv- és szertárakat össze kellett halmoznunk és oly nagy volt a zavar, hogy már-már kétségessé vált, hogy megnyitható lesz-e a tanév. E tanév második havában érte el igazgatónk születésének 70. évfordulóját. E sorok irója megragadta akkor az alkalmat, mint a tanári testület legidősebb tagja, hogy a havi értekezlet szük keretében megemlékezzék ez évfordulóról és az igazgatót a következő szavakkal üdvözölte:
„Tisztelt Igazgató Úr! Közel félszázadot töltött el olyan pályán, mely teljes összhangzásban volt mindvégig törekvéseivel és becsvágyával. Önelégülten tekinthet vissza hosszú pályája sikereire. Szerénysége nem engedi, hogy ezekben a nehéz időkben a nagy nyilvánosság előtt erről megemlékezzünk; de
4
itt szűkebb körben, körülvéve munkatársaitól és munkásságának szemtanúitól okadatolva van, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy Igazgató Úr, október 20-án tölti be 70. életévét. A munka, amelyet hosszú pályáján elvégzett, nem olyan, amelyet az idő foga megrág, mert az szellemi munka, amelyet generációk élveztek, fenntartanak és átörökítenek. Ősz a haj, de fiatal még, az akarat, amely alkotni akar. Mindnyájan kívánjuk, hogy az Úristen tartsa meg erőben, hogy még tovább is ...