Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.61 MB
2018-04-03 13:28:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
149
788
Rövid leírás | Teljes leírás (77.56 KB)

A nagykanizsai izraelita hitközségtől
fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola
és
női kereskedelmi szaktanfolyam
értesítője
az 1925-26. iskolai évről.
az intézet alapíttatott 1857-ben.
Közli:
Dr. Villányi Henrik igazgató.
Nagykanizsa, 1926.
Zrínyi Nyomda R.-T.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI IZRAELITA HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
/ NÉGYÉVFOLYAMU
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉS
NŐI KERESKEDELMI SZAKTANFOLYAM
H506
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1925—26. ISKOLAI ÉVRŐL.
AZ INTÉZET ALAPÍTTATOTT 1857-BEN.
KÖZLI:
Dr. VILLÁNYI HENRIK
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA 1926. ZRÍNYI NYOMDA R-T.
Felügyelet.
A felső kereskedelmi iskolák tanulmányi és szervezési ügyeit a nm. vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr VI. ü. o. intézi és a felügyeletet közvetlenül a felső kereskedelmi iskolák kir. főigazgatójával gyakoroltatja.
Kir. főigazgató: KRITZA ISTVÁN.
Intézetünk fenntartója: A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG, amely a fenntartási és személyi ügyek elintézésével az iskolai szakosztályt bizza meg és az intézet állapotát vele ellenőrizteti.
Az iskolai szakosztály tagjai:
Elnök: ÖTVÖS EMIL, ny. állampénztári főigazgató.
Helyettes elnök: Dr. GODA LIPÓT, városi tiszti orvos.
Jegyző: FÁBIÁN MIKSA, hitközségi titkár.
Előadók: Dr. VILLÁNYI HENRIK, felső keresk. isk. igazgató. KERTÉSZ JÓZSEF, elemi isk. igazgató.
A tantestület képviselője:
NEUFELD SIMON, felső ker. isk. tanár.
Tagok:
ÁDÁM RÓBERT, nagykereskedő.
BREUER IZIDOR, földbirtokos.
BÚN SAMU, kir. tanácsos, ny. igazgató.
Dr. BRÓD TIVADAR, ügyvéd, az izr. hitközség elnöke.\'
Dr. FRIED ÖDÖN, ügyvéd.
GRÜNFELD MIKSA, nagykereskedő.
Dr. HALPHEN JENŐ, ügyvéd.
HIRSCHLER SÁNDOR, vezérigazgató, m. kir. kincstári tanácsos.
KASZTER MIKSA, nagykereskedő.
Dr. KAHÁN IMRE, ny. orvos-ezredes.
Dr. KERTÉSZ LIPÓT, városi állatorvos.
KLEINFELD IGNÁC, takarékpénztári igazgató.
LÖWE ADOLF, magánzó.
Dr. OLLOP MÓR, ügyvéd.
Dr. RAPOCH ALADÁR, ügyvéd.
ROSENFELD JÓZSEF, az izr. hitközség alelnöke.
Dr. ROTHSCHILD JAKAB, ügyvéd, v. hitközségi elnök.
ROSENBERG OSZKÁR, bankigazgató.
csapii SOMMER IGNÁC, magánzó, v. hitközségi elnök.
SZÉKELY NÁNDOR, ny. városi mérnök, gyárigazgató.
Dr. WEISZ LAJOS, ügyvéd.
Dr. WINKLER ERNŐ, főrabbi.
Az 1925—26. iskolai év adatai.
1. Az alakuló értekezletek augusztus 27-én, a javitó vizsgálatokat augusztus 28. és 31-én, a beiratásokat június 30. és július 1-én, folytatólagosan szeptember 1. és 2-án tartottuk meg, a felső kereskedelmi iskola mind a négy évfolyamában. Szeptember 3-án az iskolai évet istentisztelettel nyitottuk meg, rendeztük az egyes évfolyamokat és szeptember 4-én megkezdtük a tanitást.
A felvétel eredménye. 1925. 1924.
Az I. évfolyamba felvettünk 47. 46.
„ II. „ „ 39. 44.
„ III- „ „ 42. 34.
„ IV. „ „ 29. 31.
tanulót. Összesen 157. 155.
A szaporodás a folyó iskolai évben tehát 2 tanuló. A gazdasági pangás, valamint a köz--és magántiszviselők általános munkanélkülisége sem riasztotta el a szülőket attól, hogy gyermekeiket kereskedelmi és hivatalnoki pályára készíttessék elő, pedig a kereskedelmi pályán határozottan túltermelés van. Ifjuságunk ma már nem a kereskedelmi pályán helyezkedik el, hanem vám- és pénzügyőri szolgálatot keres, elmegy jegyzőgyakornoknak, beáll katonának és akik valamely iparágban jártasak, Francia és Olaszországba vándorolnak ki. Módosabb szülők gyermekei pedig kereskedelmi főiskolát látogatnak, hogy a kényszer-munkanélküliség idejében legalább nyelveket tanuljanak. Ilyen volt a helyzet az iskolai év elején. A középosztály biz...