Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.98 MB
2018-04-03 14:06:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
137
725
Rövid leírás | Teljes leírás (141.54 KB)

A nagykanizsai izraelita hitközségtől
fenntartott
fiú felső kereskedelmi iskola
és
női kereskedelmi szaktanfolyam
értesítője
az 1930-31. iskolai évről.
az intézetet alapították 1857-ben.
Közli:
Balog Dávid igazgató.
1931
Gyarmati Gy. könyvnyomdája
Nagykanizsa

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

f. Q//,
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
NEGYEVFOLYAMU
FIU FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉS
NŐI KERESKEDELMI SZAKTANFOLYAM
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1930—31. ISKOLAI EVROL.
cA
AZ INTÉZETET ALAPÍTOTTÁK 1857-BEN.
KÖZLI:
BALOG DÁVID
IGAZGATÓ.
1931
GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA
NAGYKANIZSA
fc> f
o
vV

7/7
V/
9//-
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
NÉGYÉVFOLYAMÚ
FIÚ FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉS
NŐI KERESKEDELMI SZAKTANFOLYAM
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1930—31. ISKOLAI ÉVRŐL.
AZ INTÉZETET ALAPÍTOTTÁK 1857-BEN.
KÖZLI:
BALOG DÁVID
IGAZGATÓ.
1931
GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA
NAGYKANIZSA
I.
Zrínyi Miklós, a költő.
Egy nemzet, mely a történelem nagy váltógazdaságában annyiszor állott az elmúlás szélén s melyet a szenvedések közepette kitermelt nagyjai újból és újból felemeltek, nem veszhet el, ha lelkével odatapad e múlthoz és hozzánő e múltból leszűrt nagy igazságaihoz. Az ötfelé tépett magyarságnak sohasem volt nagyobb szüksége arra, hogy emlékezzék, mint e szomorú időkben, hogy a mult nagy példáin elmerengve megerősödjék hite a nagy lehetőségekben, hogy megtanulja, miszerint lépésről-lépésre haladva apró kis kövecskékből kell felépíteni a jövő templomát s mig távol tartja magát a kalandoktól, a jövőért, az életért, ha kell, habozás nélkül válassza a halál kockázatát.
Ha szomorú napjainkból visszaszállunk a múltba, hogy a mai viszonyokkal megegyező idők vizsgálatából lássuk a feltámadáshoz vezető utat, alig találhatnánk megfelelőbb időt, mint a XVII. századot. Az ország akkor is darabokra tépetten a magyar egység lázas káprázata érdekében vérzik s kelet és nyugat határában senkitől meg nem értve vérrel keresztelt eredmények tégláit vitte uj századévek alapjául. A magyar autonomia, a magyar öncélúság gondolata hömpölygette véres áradatát, hogy magába temesse a magyar élet fájának minden virágát. Ezen az örvényen akar hidat verni a XVII. század egyik legnagyobb magyarja: Zrinyi Miklós. Előkelő származás, vagyon, személyes bátorság, fáradhatatlan munka és áldozatos hazaszeretet támasztják alá minden lépését s emelik ki a kor fajgyülölség és vallásos elfogultságtól dicstelen küzdelméből s teszik a sok százéves magyar végzet tanítómesterévé. Az élni vágyó magyar géniusz tipikus megszemélyesítője, kit tragikus kudarca csak megnemesített az utókor Ítéletében, mely minél közelebb megy hozzá, annál nagyobbnak látja.
Zrinyi Miklós 1620. május 1-én született. Ősrégi családnak, a Subicsok-nak sarja, kik a brebiri grófság megnyerése után Brebirieknek nevezték magukat. II. Endre a csetinai tartomány urának: Donaldnak a birtokát a a Kerka vizétől egész Záráig adja a Subicsoknak; ez foglalta magában Brebir várát is s ezzel kezdődik a család történelmi szerepe. A család hatalmának megszilárdító ja Brebiri Pál, ki ura lesz a tengeri bánságnak. Rokon az Árpádokkal és Anjoukkal s Róbert Károly a neki nyújtott segítségért 1308-ban a boszniai bánsággal jutalmazza meg. Nagy Lajos pedig II. Pál fiainak: Györgynek és Gergelynek a pallosjoggal felruházott „Zrin" várat adja, honnan a családnak későbbi neve származik. Zrinyi Miklós (e néven második) feleségül vette Korbavia Ilonát s e házasság révén Korbavia Jánosnak 1531-ben bekövetkezett halálával a két szomszédos birtok egyesült. Még tovább bővítette a birtokot a...