Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.17 MB
2018-04-05 14:03:35
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
153
800
Rövid leírás | Teljes leírás (108.56 KB)

A nagykanizsai izraelita hitközségtől
fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola
és
női kereskedelmi szaktanfolyam
értesítője
az 1926-27. iskolai évről.
az intézet alapíttatott 1857-ben.
Közli:
Dr. Villányi Henrik igazgató.
Nagykanizsa, 1927.
Gutenberg-Könyvnyomda
40670

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

f. 90/%
a nagykanizsai izraelita hitközségtől
FENNTARTOTT
négyéVfolyamu FELSŐ KERESKEPELMI ISKOLA
ÉS
NŐI KERESKEPELMI SZAKTANFOLYAM
ÉRTESÍTŐJE
a£ 1926-27. iskolai évről.
AZ INTÉZET ALAPÍTTATOTT 1857-BEN.
KÖZLI:
p*- Villányi henrik
IGAZGATÓ.

NAGYKANIZSA, 1927.
GUTENBERG-KÖNYVNYOMDA
40070
9oy~ -
a nagykanizsai izraelita hitközségtől
FENNTARTOTT
négy évfolyamú
FELSŐ KERESKEPELMI ISKOLA
ÉS
NŐI KERESKEPELMI SZAKTANFOLYAM
ÉRTESÍTŐJE
az 1926-27. iskolai évről.
AZ INTÉZET ALAPÍTTATOTT 1857-BEN.
T ^J
KÖZLI:
p* Villányi henrik
IGAZGATÓ.
/A

NAGYKANIZSA, 1927.
GUTENBERG-KÖNYVNYOMDA
40670
Felügyelet.
A felső kereskedelmi iskolák tanulmányi és szervezési ügyeit a nm. vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr VI. ü. o. intézi és a felügyeletet közvetlenül a felső kereskedelmi iskolák kir. főigazgatójával gyakoroltatja.
Kir. főigazgató KRITZA ISTVÁN.
Intézetünk fenntartója: A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG, amely a fenntartási és személyi ügyek elintézésével az iskolai szakosztályt bizza meg és az intézet állapotát vele ellenőrizteti.
Az iskolai szakosztály tagjai:
Elnök: ÖTVÖS EMIL, ny. állampénztári főigazgató.
Helyettes elnök: Dr. GODA LIPÓT, városi tiszti orvos.
Jegyző: FÁBIÁN MIKSA, hitközségi titkár.
Előadók: Dr. VILLÁNYI HENRIK, felső keresk. isk. igazgató. HALÁSZ JENŐ, elemi isk. igazgató.
A tantestület képviselője:
NEUFELD SIMON, felső keresk. isk. tanár.
Tagok:
ÁDÁM RÓBERT, nagykereskedő.
BREUER IZIDOR, földbirtokos.
BÚN SAMU, kir. tanácsos, ny. igazgató.
Dr. BRÓD TIVADAR, ügyvéd, az izr. hitközség elnöke.
Dr. FRIED ÖDÖN, ügyvéd.
GRÜNFELD MIKSA, nagykereskedő.
Dr. HALPHEN JENŐ, ügyvéd
KASZTER MIKSA, nagykereskedő.
Dr. KAHÁN IMRE, ny. orvos-ezr.edes.
Dr. KERTÉSZ LIPÓT, városi állatorvos.
KLEINFELD IGNÁC, takarékpénztári igazgató.
Dr. OLLOP MÓR, ügyvéd.
Dr. RAPOCH ALADÁR, ügyvéd.
ROSENFELD JÓZSEF, az izr. hitközség alelnöke.
Dr. ROTHSCHILD JAKAB, ügyvéd, v. hitközségi elnök.
ROSENBERG OSZKÁR, bankigazgató.
SZÉKELY NÁNDOR, ny. városi-mérnök, gyárigazgató.
Dr. WEISZ LAJOS, ügyvéd.
Dr. WINKLER ERNŐ, főrabbi.
Hetven éves iskolánk.
Az események és intézmények felett rohanó idő hamar elfeledteti az utókorral azokat a törekvéseket, amelyeket előttünk dolgozó és küzdő nemzedékek kifejtettek. Elődeink alkotásai is megérdemlik hálánkat és megbecsülésünket. A nagykanizsai izraelita hitközség régi kereskedelmi iskolája is ilyen alkotás. A kereskedelmi szakműveltségnek már ezelőtt 70 évvel egyetlen vidéki otthona volt, de szerény keretben.
Az intézet haladt a korral és ma számottevő iskolája az országnak. Dúló harcokon és háborús éveken mentettük át. Az állam és városunk közönsége is támogat bennünket és iskolánk tekintélye csorbítatlan.
Néhány oldalon elmondjuk fejlődésének történetét. Személyeket nem állítunk előtérbe. Csak akkor emiitjük őket, mikor nevükhöz valamely alapvető változás fűződik.
Az intézet a kereskedelmi szakoktatást szolgálja és szolgálta mindig. 1894-től a mai napig 1109 tanulót bocsátott el kötelékéből érettségi vizsgálattal. Ezek köHül számosan kereskedelmi és közgazdasági...