Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.07 MB
2018-04-09 15:43:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
141
705
Rövid leírás | Teljes leírás (152.85 KB)

1928-29 A nagykanizsai izr. hitközségtől fenntartott négyévfolyamú fiú Felső Ker. Iskola és női ker. szaktanf. értesítője

A nagykanizsai izr. hitközségtől
fenntartott
fiú Felső Kereskedelmi Iskola
és
női kereskedelmi szaktanfolyam
értesítője
az 1928-29. iskolai évről.
Közli:
Balog Dávid igazgató.
Nagykanizsa, 1929.
Gutenberg-Könyvnyomda
46598

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1029.
GUTENBERG-KÖNYVNYOMDA
agykanlzsai izr. hitközségtől
FENNTARTOTT
NÉGYÉVFOLYAMŰ
FIÚ FELSŐ KERESKEPELMI ISKOLA
ÉS
NŐI KERESKEPELMI SZAKTANFOLYAM
ÉRTESÍTŐJE
az 1928/29. iskolai
AZ INTÉZETET ALAPÍTOTTÁK
KÖZLI:
BALOG PÁVlP
. IGAZGATÓ.
46598
igg» - ,
jöaiissSSfsq
9o$
a nagykanizsai izr. hitközségtől
FENNTARTOTT
négyévfolyamú
FIÚ FELSŐ KERESKEPELMI ISKOLA
ÉS
NŐI KERESKEPELMI SZAKTANFOLYAM
ÉRTESÍTŐJE
az 1928/29. iskolai évről.
AZ INTÉZETET ALAPÍTOTTÁK 1857-BEN.
KÖZLI:
balog pávl
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1929.
GUTENBERG-KÖNYVNYOMDA
46598
I.
Dr. Rothschild Jakab.
1929. április 4.-én egy munkában eltöltött és eredményekben gazdag élet ért véget. E napon távozott el végleg körünkből az a férfiú, akinek neve elválaszthatatlanul összeforrt iskolánknak a történetével. Azért érintett bennünket oly fájdalmasan a gyászhír, hogy dr. Rothschild Jakab ügyvéd, az intézetünket fenntartó nagykanizsai izr. hitközség iskolai szakosztályának 2 évtizeden át volt elnöke, nincs többé közöttünk.
1902-ben, élte delén, alkotóerejének teljes birtokában került a szakosztály élére és 20 éven keresztül igaz meggyőződésből fakadó szeretettel, időt és fáradtságot nem kiméivé dolgozott a vezetésére bízott iskoláknak a felvirágoztatásán. A nemzeti kultúrának, a haladásnak őszinte barátja volt, rajongással szerette tehát hitközsége kulturális intézményeit is, amelyek mindenkor e szent eszmék zászlóvivői és hirdetői voltak. A tradíciók iránt való tisztelete és szeretete volt egyéniségének egy másik értékes jellemvonása és ebből fakadt az az akadályt nem ismerő törekvése, hogy az elődöktől kapott örökséget, a tanintézeteket sértetlenül megőrizze és továbbfejlessze. Széleskörű tudását és műveltségét, éles judiciummal párosult ügyszeretetét és munkabírását, kiváló tulajdonságaival szerzett társadalmi pozícióját is e cél szolgálatába állította, még pedig eredménnyel. Bizonyítja ezt az a körülmény, hogy intézetünk a fenntartás nehézségeinek ellenére is 1914-ig minden tekintetben fejlődött és izmosodott. Az iskola iránt való szeretete magyarázza, hogy a tanári karnak is megértő, jó barátja és érdekeinek igazságos képviselője volt. Szintén a fejlődést szolgáló kedvenc tervének a megvalósítását, hogy iskolánknak megfelelő, modern otthont teremtsen, a világháború kitörése megakadályozta. Reméljük azonban, hogy ez a terv, — amelyet a megboldogúlt nagy lelkese-sedéssel propagált és amelyért oly sokat dolgozott —, előbb-utóbb megvalósul, amely esetben márvány-táblába vésett arany betűk hirdetik majd az iskola körül szerzett hervadhatatlan érdemeit.
Dr. Rothschild Jakab nevét azonban elfelejteni addig sem tudjuk, mert termékeny és munkás életének emlékét szivünkbe zárjuk és kegyelettel megőrizzük.
Rosenfeld József.
Csendes, küzdelemmel teljes és becsületes munkás élet után 1929. február 18.-án kisértük utolsó útjára Rosenfeld józsefet, az iskolánkat fenntartó izr. hitközség közbecsülésnek örvendett alelnökét, iskolai szakosztályunknak általánosan szeretett tagját. Régi, patinás nagykanizsai kereskedő-családból származott, amelyben hagyományképen élt a múltnak a megbecsülése, a hivatásszeretet,
1*
4
az izraelita hitközséghez és...