Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.53 MB
2018-04-12 14:21:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
128
509
Rövid leírás | Teljes leírás (117.39 KB)

A Nagykanizsai Városi Kereskedelmi Középiskola és az iskolával kapcsolatos női kereskedelmi szaktanfolyam
értesítője
az 1943-44. iskolai évről.
az intézet fennállásának 87. évében
Közzétette:
Dr. Borsa Béla
igazgatóh.
Nagykanizsa, 1944.
Kiadta az iskola igazgatósága: Csengery-út 10. szám
Telefon: 3-75.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

R NAGYKANIZSAI VlROSI
KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA
ÉS IZ ISKOLÓV1L K1PCSOLBTOS
NŰI KERESKEDELMI SZAKTANFOLYAM
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1943-44. ISKOLAI ÉVRŐL.
flz intézet fennállásának 87. évében
KÖZZÉTETTE:
Dr. BORSA BÉLA
igazgatúh.
NAGYKANIZSA - 1944.
KIADTA AZ ISKOLA IGAZG3TÚSÍGA: CSEHGERY-ÚT ÍO. SZtiM - TELEFON 3-75.
II NAGYKANIZSAI VÁROSI
KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA
ÍS ÍZ ISKOLÁVAL K1PCSOL1TOS
NŰI KERESKEDELMI SZAKTANFOLYAM
ÉRTESÍTŐJE
UZ 1943-44. ISKOLAI ÉVRŰL.
Az intézet fennállásának 87. évében
KÖZZÉTETTE:
Dr. BORSA BÉLA
igazgatóit.
NAGYKANIZSA - 1944.
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA: CSENGERY-ÚT 10. SZÁM • TELEFON 3-75.
96810 Közgazdasági R.-T. Nagykanizsa nyomdája Felelős kiadó: Dr. Borsa Béla igazgató.
A nyomdáért felel: Zalai Károly.
Surányi Gyula
iskolánk igazgatója 1940-től 1943-ig.
Nyugalomba vonult egy nevelő, aki a második világháború nehéz éveiben vette át az intézet vezetését és irányította 3 éven keresztül a legnehezebb körülmények között. A katedrán eltöltött 43 munkás év bőséges tapasztalata, páratlan akaraterő, szakismeretekben gazdag látókör vezette munkájában.
Szent küldetésnek érezte a tanári hivatást, a hálátlan, áldozatos, de az új Magyarország megalapozását előkészítő munkavállalást. Hirdette, hogy minden nevelő szerzetesi lélek legyen: önfeláldozó, önmagához szigorú, mások iránt megértő, de keményen határozott is, ha a legfőbb cél: a keresztény eszméktől áthatott, hazañas érzülettel eltelt embereszmény kialakítása ezt kívánja. — Képzett ember volt széleskörű szaktudással, átfogó műveltséggel. Tudása nem volt száraz és elvont, hanem termékenyítő hatású, buzdító, követésre csábító. Ismerte a tanári ráhatás lehetőségeit, tudta, hogy a nevelő erősítheti az ifjúság faj-, föld- és multszere-tetét, saját egyéniségével hathat a jövő katonáinak érzelemvilágára; fölkorbácsolhatja a harag és fájdalom hullámait, ha a magyar sors történelmi fejezetekké vált kegyetlen pillanatait kitörölhetetlenül vési emlékezetükbe és tudatossá teszi végtelen sok áldozatunkat, amelyet Európa népeiért, kultúrájáért, Krisztus tanításáért ezer éven át hoztunk. Egész életén keresztül hirdette: csak annak a népnek fájhat történelmi veszteség sorozata, amely ismeri saját képességeit és elhivatottságának szentségét. De áldozatokat is csak az a nemzedék hozhat, amelyik népe küldetéstudatát hordozza magában s egy magasabbrendű világ tiszta erkölcsi felfogásának érvényesülését követeli.
Aki ilyen eszméket hirdetett, nyugodtan tekinthet vissza eredményekben gazdag életére. Megtette, amit tennie kellett: hatott, alkotott. Hatása ott él ezer és ezer jó magyar ember lelkében, akik szerte az országban hiszik, hirdetik és élik az ő tanítását. Ezek a tanítványok sarjasztják ki a jobb magyar jövendőt, amiben mesterük a magyar elesettség fájdalmai között is hitt, amit a legvésze-sebb időkben is remélt és híveinek lelkesültség ében szeretett.
Nem is kívánhatunk neki szebbet ezekben a sorsdöntő órákban, mint ezt: váljék valóra hite, teljesedjék reménye és szálljon nemzedékről nemzedékre a magyarság iránt érzett, tanítványaiba átültetett szeretete. Lássa népét nagynak, boldognak!
4
Iskolánk múltja.
Iskolánk 1857 szeptemberében indult meg 54 tanulóval. Első otthonunk a Zrínyi Miklós-utca 44. számű házban volt. Mai épületébe 1899-ben költözött az iskola.
Tan...