Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.72 MB
2018-06-20 13:56:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
195
621
Rövid leírás | Teljes leírás (45.66 KB)

A Nagykanizsai Állami Kereskedelmi Középiskola, a vele kapcsolatos Dolgozók Kereskedelmi Középiskolája és a Női Kereskedelmi Szakiskola
évkönyve
az 1948-1949. iskolai évről.
az intézet fennállásának 92. évében
Közzétette:
Dr. Borsa Béla
igazgató.
Nagykanizsa, 1949.
Kiadta az iskola igazgatósága.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI ÁLLAMI KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA,
Á VELE KAPCSOLATOS
DOLGOZÓK KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLÁJA
ÉS A
NŐI KERESKEDELMI SZAKISKOLA
ÉVKÖNYVE
AZ 1948—1949. ISKOLAI ÉYRŐL.
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 92. ÉVÉBEN
KÖZZÉTETTE: DR. BORSA BÉLA I G A ZG ATÓ.
NAGYKANIZSA, 1949.
KIADTA AZ INTÉZET IGAZGATÓSÁGA.

REV 98
IBV2D10
/
I. Hz iskola múltja.
Az iskola 1857-ben a nyolcosztályos izr. elemi iskolával kapcsolatban mint magánjellegű kétosztályos „reáliskola" kezdte meg működését. 1889-ben háromosztályos középkereskedelmi iskolává, 1920-ban négyévfolyamu fiu felsőkereskedelmi iskolává, 1940-ben kereskedelmi középiskolává és 1949-ben közgazdasági gimnáziummá alakult. Fenntartója az 1933—34. tanévig az izr. hitközség, 1948—49. tanévig Nagykanizsa m. város volt, az 1948. VII. 1-től 1948. 33. t. c. alapján pedig a magyar állam. (Bővebb adatok az 1946—47. és az 1947—48. évkönyvben.)
II. Hz iskolai év története.
Beírások, évnyítás, évzárás. A kereskedelmi középiskola, a dolgozók tagozata és a kereskedelmi szakiskola alakuló értekezlete, javító, pótló és különbözeti vizsgálata VIII. 30—31.; beiratkozások IX. 1—2.; tanévnyítás IX. 3.; a keresk. középisk. és a szakisk. I. félévi ellenőrző és a D/I. első félévi osztályozó értek. XI. 21.; a keresk. középisk. és a szakisk. I. félévi osztályozó értek. I. 23.; D/I. első félévi oszt., évzáró és a szakisk. I. félévi osztályozó értek. I. 23.; D/I. második félévi oszt., évzáró és alakuló értek. II. 8.; D/II. beiratások február 14.; tanévnyitás II. 15.; a keresk. középisk. és a D/IV. oszt. utolsó tanítási napja V. 7.; éretts. irásb. vizsg. V. 17—20.; I. éretts. értek. é6 a D/II. első félévi oszt. értek. V. 24.; utolsó tanítási nap a keresk. középisk.-ban és befejező vizsgadolgozat a szakiskolában VI. 15.; tannévvégi oszt. értek. VI. 15.; bizonyítványkiosztás VI. 18.; szóbeli éretts. vizsg. a keresk. középisk.-ban és a D/tag.-on VI. 20—26-ig; a szakisk. záróvizsgálata VI. 26.; a D/II. utolsó tanítási napja VII. 17.; tanévvégi oszt. és záró értek. VII. 17.; bizonyítványkiosztás VII. 27.
Változások a tanári testületben. A keresk. szakokt. főigazgató ur 3.718/1947-48. sz. rendeletével 1948. IX. l.-i hatállyal dr. Horváth József r. tanárt a hódmezővásárhelyi; 629/1948-49. sz. rendeletével
1948. XI. l.-i hatállyal Farkas Judit r. tanárt a kaposvári áll. keresk. középisk.-hoz és Horváth Gizella óa. tanárt 629/1948 49. sz. rendeletével 1949. XI. 1-i hatállyal a kaposvári áll. keresk. középiskolától a nagykanizsai áll. keresk. középiskolához helyezte át. Hittantanárok
1949. február 15-ig: Csaba István, dr. Juhász Miklós, Szikrai Ferenc és Szita Imre, II. 15-től: Csaba István, Puska Ferenc, dr. Weisz György; a szakiskolában P. Horváth Sergius. 1949. II. 15-től az anyaszabadságra ment Meződy Jánosné Brónyai Anna helyettese Somlai Magda Á/szak. tanárj. (15.616/1949. VIII/1. K. Sz. M. r. a.)
r xy
Kinevezések, besorolások, előléptetések, jutalmak. A K. Sz. M. ur a volt városi kereskedelmi középiskolai alkalmazottakat áll. keresk. középisk. alkalmazottakká minősítette át. (Zárójelben szolg. id., fiz. fok., legközelebbi előlépés időpontja). — A 31.049/1948. VII/1. K. M. Sz. r. a.: 1. Dr. Borsa Béla igazgató (1925.1.1. — 11. — 1952.1.1.); 2. Beke Ferenc (1930.1. 1. — 9. — 1950.1. 1.); 3. Kósa Lajos (1939.1.1. — 7. — 1951.1.1.); 4. Küronya István (1937. I. 1. — 8. — 1953. I. 1.); 5. 21.737/1948. VII....