Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.98 MB
2018-06-26 14:37:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
121
620
Rövid leírás | Teljes leírás (134.85 KB)

A Nagykanizsai Városi Kereskedelmi Középiskola
(II-IV. évfolyama: Felső Kereskedelmi Iskola)
értesítője
az 1940-1941. iskolai évről.
az intézet fennállásának 84. évében
Közzétette:
Surányi Gyula
igazgató.
Nagykanizsa, 1941.
Kiadta az iskola igazgatósága: Csengery-út 10. szám - telefon 3-75

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSÁI VÁROSI
KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA
(II—IV. ÉVFOLYAMA: FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA)
AZ 1940—41. ISKOLAI ÉVRŐL
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 84. ÉVÉBEN
KÖZZÉTETTE:
SURÁNYI GYULA
IGAZGATÓ
NA/GYKANIZSA ■ 1941
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA: CSENGERY-ÚT 10. SZÁM - TELEFON 3-75.
02020100535348482302020000005348005353482300024823000101000000020102010100020253534848010100020201000253232348534848234823534823532353020153534823235353239048232348
REY 98
A NAGYKANIZSAI VÁROSI
KERESKEDELMI KÖZEPISKOtA\' <
(II—IV. ÉVFOLYAMA: FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA)
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1940—41. ISKOLAI ÉVRŐL.
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 84. ÉVÉBEN
KÖZZÉTETTE:
SURÁNYI GYULA
IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA - 1940.
(jfflfe
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA: CSENGERY-ÚT 10. SZÁM TELEFOK 3-75.
REV 98
REV 2010
3ií
Felelős kiadó: Surányi Gyula Igazgató.
Közgazdasági R.-T. Nagykanizsa nyomdája. A nyomdáért» felel: Zalai Károly.
DR. LIBER BÉLA
NY. TANKERÜLETI KIR. FŐIGAZGATÓ
3
II.
Dr. Liber Béla.
Dr. Liber Béla tankerületi kir. főigazgató szolgálati éveinek teljes kitöltése után 1940. január 31-én nyugalomba vonult.
Öt évvel ezelőtt, mint első főigazgatója állott élére annak a tankerületnek, mely a magyar közoktatás igazgatását újjászervező 1935. évi VI. t.-c. keretében kezdte meg működését Szombathelyen. Nehéz időkben, kétszeresen nehéz körülmények között indította el munkáját az uj főigazgató; hiszen meg kellett szerveznie az uj főigazgatóságot, majd a megszervezett tankerületben valóra kellett váltania azokat az elveket, azokat a célkitűzéseket, melyek e törvénycikkben nyertek lefektetést. Történelmi mult és hagyomány nélkül kellett bevágnia az új ösvényt s egybe kellett fognia a legkülönbözőbb erőket, hogy azok egy vezető gondolat szolgálatában szivesen hozzanak meg minden áldozatot annak a nagy célnak az érdekében, amelynek a megvalósításáért a maga részéről minden fáradságot, időt és munkát kevésnek tartott. S hogy e kettős feladatot teljes sikerrel és úgy oldotta meg, hogy az semmi kivánni valót sem hagyott maga után, azt bizonyítja kerületének minden pedagógusa, akik szerencsések voltak irányításra hivatott parancsának engedelmeskedni. Természetes következménye volt mindez az Ő páratlanul álló szervező képességének, az éjjelt is nappalba olvasztó munkabírásának s a minden cselekedetében kiütköző elméleti és gyakorlati tudásának. Megnyerő egyénisége könnyű szerrel állította e tankerület minden tanítóját az egyetemes magyar nevelés és oktatásügy szolgálatába, mert példájával parancsolt s még felelősségtől áthatott szigorúsága is átbocsátva az igazság prizmáján, bántó színeket sohasem hagyott maga után. Értékelni tudta a becsületes munkát, bátorítani, alátámasztani a jószándékot s ezzel a mások megbecsülésével vívta ki a maga részére is azt az általános tiszteletet és ragaszkodó szeretetet, mellyel e tankerület minden tagja körülvette. Ez a megbecsülés csendült ki szavaiból január 18-án is, mikor a tankerület igazgatói és tanárai tömegesen jelentek meg Szombathelyen hivatalos helyiségében, hogy ünnepélyes keretek között vegyenek búcsút és mondjanak köszönetet a vezetésért, az útmutatásért s Ő ezekkel a szavakkal mutatta be őket utódjának, hogy büszke volt e gárdájára. Ha ekkor a lelkekbe látott, mint ahogy mindenkor belelátott, éreznie kellett, hogy ez a gárda is százszorosan ...