Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.41 MB
2018-06-26 14:58:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
163
794
Rövid leírás | Teljes leírás (61.92 KB)

A Nagykanizsai Izr. Hitközségtől
fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola és
Női Kereskedelmi Szaktanfolyam
értesítője
az 1923-24. iskolai évről.
az intézet alapíttatott 1857-ben.
Közli:
Dr. Villányi Henrik
igazgató.
Nagykanizsa, 1924.
Zalai Károly Könyvnyomdája

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉS
NŐI KERESKEDELMI SZAKTANFOLYAM
ÉRTESÍTŐJE
MZ 1923—24. TANÉVRŐL.
HZ INTÉZET ALAPÍTTATOTT 1857-BEN.
KÖZLI:
Dr. VILLANYI HENRIK
IGAZGATÓ.
El NflQYKflNIZSH, 1924. B
ZALAI KÁROLY KÖNYVNYOMDÁJA
S93*
REV 98
REV2010
Az iskolai szakosztály (Felügyelő bizottság) tagjai
Szerv. Szab. 7. §. Az intézet felett a felügyeletet a nm. VKM., valamint a nm. Kereskedelemügyi miniszter az evégből kirendelt közegeivel gyakorolja.
A szűkebb felügyelet gyakorlására az intézetfenntartó nagykanizsai izr. hitközség kebeléből választott iskolai szakosztályra (felügyelő bizottságra) van bizva.
Elnök:
ÖTVÖS EMIL, ny. állampénztári főigazgató. Helyeties elnök:
Dr. QODA LIPÓT, városi tiszti orvos. Jegyző:
FÁBIÁN MIKSA, hitközségi titkár. Előadók:
Dr. VILLANYI HENRIK, felső ker. isk. igazgató. KERTÉSZ JÓZSEF, elemi isk. igazgató. A tantestület képviselője: NEUFELD SIMON, felső ker. isk. tanár. Tagok:
ADÁM RÓBERT, nagykereskedő.
BÚN SAMÜ, kir. tanácsos, ny. igazgató.
Dr. BRÓD TIVADAR, ügyvéd, az izr. hitk. elnöke.
Dr. FRIED ÖDÖN, ügyvéd.
GRÜNFELD MIKSA, kereskedő.
HIRSCHLER SÁNDOR, vezérigazgató, m. kir. kincstári tanácsos.
HALPHEN MÓR, magánzó.
KASTER MIKSA, kereskedő.
Dr. KAHAN IMRE, nyug. orvos-ezredes.
KLEINFELD IGNÁC, takp. igazgató.
LÖWE ADOLF, magánzó.
Dr. OLLOP MÓR, ügyvéd.
Dr. RAPOCH ALADÁR, ügyvéd.
ROSENFELD JÓZSEF, az izr. hitk. alelnöke.
Dr. ROTHSCHILD JAKAB, ügyvéd.
ROSENBERG OSZKÁR, bankigazgató.
SZÉKELY NÁNDOR, mérnök, gyárigazgató.
az 1923—24. iskolai évben
Az 1923/24. iskolai év adatai.
Az iskolai év megnyitása A tanitás üzemét minden akadálytól menten az előirt időben megindíthattuk. A felvétel két első napján már megállapítható volt, hogy a szülők érdeklődése a kereskedelmi pályákra előkészítő iskolák iránt fokozódott és lassankint eloszlik az az előítélet, hogy az életben való boldogulást csak a tudományos pályára előkészítő gimnázium biztosítja. Intézetünk látogatottsága figyelemre méltó szaporodást mutat. 140 tanuló iratkozott be, olyan szám, amelyet intézetünk fennállása óta a folyó iskolai évben értünk el először. Az alakuló értekezletet augusztus 27-én, a felvételi vizsgálatokat augusztus 28-án, a javító vizsgálatokat augusztus 29-én, a beiratásokat 30. és 31-én tartottuk meg. Szeptember 3-án rendeztük az évfolyamokat és 4-én megkezdtük a tanítást.
A felvétel eredménye. A felvételi vizsgálatra jelentkezett 52 tanuló. Megfelelt 46 tanuló, nem felelt meg 6 tanuló. 46 tanulóból 6-ot főigazgatói engedély-lyel, mint Számfelettit vettünk fel. Az első évfolyamba felvett tanulók közt 24 polgári iskolából és 22 gimnáziumból jött. A felvett tanulók közül 21 róm, kath., 1 ev. ref. és 24 izr. A szülők foglalkozása szerint bérlő 3, iparos 11, tanár 1, kiskereskedő 13, köztisztviselő 12, magántisztviselő 3, magánzó 3. A második évfolyamba beiratkozott 36, a harmadik évfolyamba 35 és a negyedik évfolyamba 23. Összesen 140. Szaporodás az előző iskolai évhez képest 18.
Változások a tanári karban. Őszinte sajnálattal vettük tudomásul, hogy Dr. Szabó Lajos beosztott állami főgimnáziumi r. tanár intézetünkből eltávozott. A salgótarjáni kőszénbánya-részvénytársaság őt főgimnáziuma igazgatójává választotta meg. Dr. Szabó Lajos műkö...