Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.75 MB
2018-08-09 17:35:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
140
786
Rövid leírás | Teljes leírás (162.85 KB)

A Nagykanizsai Izr. Hitközség
által fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola
értesítője
az 1903-904. tanévről.
Szerkeszti:
Bún Samu
igazgató.
Nagykanizsa, 1904
nyomtatott Fischel Fülöp Könyvnyomdájában

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

íi /i irt
*
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
ÁLTAL FENTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
AZ 1903-904. TANÉVRŐL.
SZERKESZTI: BÚN SAMU
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1904.
NYOMATOTT FISCHEL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
ÁLTAL FENTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
AZ 1903—904. TANÉVRŐL.
SZERKESZTI: BÚN SAMU
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1904.
NYOMATOTT FISCHEL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
REV 98
itev 2010
i.
Iskolaszék*
Elnök: Dr. Rothschild Jakab Alelnök: Rosenberg Richárd Gondnok: Loewy Ödön Jegyző: Barta Lajos
5 Dr. Neumann Ede, iskolai felügyelő Bettlheim Győző Dr. Blau Simon Bún Samu, igazgató Domány Ármin 10 Elek Lipót Grünhut Henrik Halphen Mór Harkányi Ede Heltai József 15 Krámer Lajos Löwy Adolf Dr. Ollop Mór Ötvös Emil Rapoch Gyula 20 Dr. Rothschild Samu Scherz Richárd Dr. Schwarz Adolf Szommer Náthán
II.
Fi fa kémiai feldolgozásánál keletkezett termékek és azok sajátságai.
A föld jelentékeny része szárazföld. Ez az a terrénum, amelyen emberek laknak, akik mindennapi tevékenységüket kifejtik. Az emberek tevékenysége a természetadta kincsek kiaknázásában nyilvánul. A civilizáció szaporítja az eszközöket, amelyekkel ez történik. Szaporítja egyrészt azáltal, hogy terjedésével az emberek szükségletei növekednek és ezért nagyobb és nagyobb területeket művelnek, másrészt a különböző találmányok felhasználásával a természet kincseit céljaiknak megfelelőbben dolgozzák fel- Az njkor jelszava »tanulni és a tanultakat értékesíteni.« Haladás mutatkozik minden téren, a tudományok minden ágában. Csakhogy mig egyeseknél fokozatos a fejlődés, addig a gyakorlati tudományok terén csak ujabb időben mutatkozik haladás. Ilyen haladás konstatálható a kémiai ipar egyes ágaiban, így abban az ágában, melyről jelen értekezésemben írni akarok.
A szárazföld jelentékeny részét erdőségek borítják. Nagy mennyiségben találhatók ezekben a különböző fanemek. Azonban évezredeken keresztül nem aknázta ki
/
az emberiség a természet által adott e kincset kellően- Évszázadoknak kellett elmúlniok, amíg az emberiség felismerte azoknak az iparilag felhasználható anyagoknak fontosságát, melyek a fa célszerű feldolgozása által keletkeznek. Évszázadokon át megelégedtek az emberek a fa legprimitívebb értékesítésével- Csak tüzelő és építőanyagnak használták. Később a fémkohászat fejlődésével ennek képezte anyagát. A kultura fejlődése azonban változtatott a dolgok rendjén. A kőszén jobb tüzelőanyagnak bizonyúlt, az építő ipar
1*
4
egyes ágaiból pedig a vas szorította ki- A fát csak oly anyagok előállítására lehetett felhasználni, melyek másból nem készíthetők. Deszkákat, épületfákat belőle állították elő. Az ipari államok a fa ily szükkörű alkalmazásával is erdőségeik legnagyobb részét kihasználták és igy itt a fa intenzivebb kihasználásának szüksége nem forgott fenn. Annál szükségesebbé vált ez azonban Európa északi és keleti államaiban s Amerikában, ahol a területek jelentékeny részét erdőségek borítják, amellett a kis ipar és a közlekedési eszközök hiánya, vagy tökéletlensége miatt azok kihasználása lehetetlen volt. Az erdőségek művelésére forditott munka ezeken a helyeken csekély haszonnal járt, sőt némely helyen egyáltalában nem fizetődött ki. A tulajdonosok, illetve az egyes országok sürgős érdeke volt tehát eszközök után kutatni, melyek alkalmazásával az erdők művelése mégis haszonnal járjon. így Észak-Amerika őserdeiben, Oroszországban a fát ugy akarták értékesíteni, ho...