Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.45 MB
2018-08-09 18:16:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
159
773
Rövid leírás | Teljes leírás (111.86 KB)

Hiányzik: 51-52. oldal

A Nagykanizsai Izr. Hitközség
által fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola
értesítője
az 1904-905. tanévről.
Szerkeszti:
Bún Samu
igazgató.
Nagykanizsa, 1905
nyomtatott Fischel Fülöp Könyvnyomdájában

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

C /i L~n
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
ÁLTAL FENTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1904-905. TANÉVRŐL.
SZERKESZTI:
BÚN SAMU
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1005. nyomatott fischeL fűlöp könyvnyomdájában.

■ * *■
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
ÁLTAL FENTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1904-905. TANÉVRŐL.
SZERKESZTI :
BÚN SAMU
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1905.
nyomatott fischel fülöp könyvnyomdájában.

i.
Iskolaszék.
áCV 2010
Elnök: Dr. Rothschild Jakab Alelnök : Rosenberg Richárd Gondnok : Loewy Ödön Jegyző : Barta Lajos
5 Dr. Neumann Ede, iskolai felügyelő Bettlheim Győző Dr. Blau Simon Bún Samu, igazgató Buxbaum D. 10 Ifj. Deutsch Lajos Ujnépi Elek Lipót Griinhut Henrik Halphen Mór Halász Jenő 15 Heltai József Löwy Adolf Dr. Ollop Mór Ötvös Emil Rapoch Gyula 20 Rothschild Zsigmond Dr. Rothschild Samu Scherz Richárd Dr. Schwarz Adolf Szommer Náthán

/
II.
Jelentés az 1904--5-iki tanévről.
A javító- és pótlóvizsgálatokat aug. 31-én tartottuk meg, a beiratkozásokat szept. 1., 2. és 4. napjain eszközöltük. Felvétetett az alsó osztályba 27 a középső ,, 26 a felső ,, 32
összesen 85 tanuló Az iskolát a tanév végéig látogatta az alsó osztályban 27 a középső „ 25
a felső „ 31
összesen 83 tanuló Tandíj mentesség. A felvett tanulók közül volt teljesen tandíjmentes 20, részben 44, összesen 64 tanuló. Az elengedett tandíj összege K. 8020.
Tanári tanácskozások. A tanári kar augusztus 29-én tartotta meg alakuló tanácskozását, melyen a tanév megnyitására és a tanitás megkezdésére vonatkozó intézkedéseket megtette és a szeptember—október havi tanulmányi rendet megállapította. Ezenkívül havonkínt az előre megállapított időben rendes ellenőrző, illetőleg tanulmányi tanácskozást tartottunk, előbbieken minden egyes növendék magaviseletét és előmenetelét tettük tanácskozás tárgyává s a szükséghez képest intézkedtünk. A tanulmányi tanácskozásokon az egyes, különösen a rokon tárgyak módszeres tanítási menete képezte megvitatás tárgyát.
Valláserkölcsös nevelés. A tanulók valláserkölcsös nevelése a tanárkar kiváló gondoskodásának tárgyát képezte, melynél fogva az összes tanulók felekezetük istentiszteletén és vallásos gyakorlatain rendesen résztvettek.
4
Tanulmányi és fegyelmi állapot, iskolalátogatás. Az intézet tanulmányi és fegyelmi állapota, valamint az iskolalátogatás kielégítő volt.
Egészségi állapot. A tanuló ifjúság egészségi állapota az egész éven át kedvezőnek volt mondható. Daczára a városban járványszertien fellépett kanyaró- és vörheny-megbetegedéseknek, a járvány egész ideje alatt egyetlen egy tanuló sem betegedett meg, ugy hogy az előadások a tanév végéig minden megszakítás nélkül folyhattak.
A tanári karban csak annyiban történt változás, hogy az elöljáróság az iskolaszék előterjesztésére Buxbaum D. és Marko-vits D. tanárokat rendes tanárokká alkalmazta.
Tanulmányi kirándulás, ipartelepek látogatása. Ápril 16-án az iskola 24 tanulója az igazgató, Buxbaum és Markovits tanárok vezetése mellett Beliscére tanulmányi kirándulást tettek az ottani Guttmann S. H. czég nagyhírű ipartelepeinek megtekintése végett. Ugy a tanulók, mint az azokat kisérő tanárok ott tartózkodásuk egész ideje alatt a czég vendégei voltak. E tanulmányútról külön fejezetben részletesen számolunk be, miért is e helyen csak arra szorítkozunk, hogy az ipartelepek...