Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.94 MB
2018-09-11 15:20:38
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
270
1096
Rövid leírás | Teljes leírás (126.95 KB)

A Nagykanizsai Izr. Hitközség
által fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola
értesítője
az 1906-1907. tanévről.
Szerkeszti:
Bún Samu
igazgató.
Nagykanizsa, 1907
nyomtatott Krausz és Farkas Könyvnyomdájában.
19239

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

e áfm^fii^ - -w
ÁLTAL FENTARTOTT
FELSÓ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1906—1907. TANÉVRŐL.
SZERKESZTI: BÚN SAMU
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1907.
NYOMATOTT KRAUSZ ÉS FARKAS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
18238
REV 98
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
ÁLTAL FENTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1906—1907. TANÉVRŐL.
SZERKESZTI: BÚN SAMU
IGAZGATÓ.

V
NAGYKANIZSA, 1907.
NYOMATOTT KRAUSZ ÉS FARKAS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
REV 98
ftEV 2010
I.
Iskolaszék.
Elnök : Dr. Rothschild Jakab Alelnök: Rosenberg Richárd Jegyző: Barta Lajos
Dr. Neurnan Ede, iskolai felügyelő 5 Dr. Blau Simon Bún Samu, igazgató líj. Deutsch Lajos Ujnépi Elek Lipót Grünhut Henrik 10 Halphen Mór Heltai József Kertész József Löwy Adolf Markovits Dávid 15 Dr. Ollop Mór Ötvös Emil Rapoch Gyula Rothschild Zsigmond Dr. Rothschild Samu 20 Scherz Richárd Dr. Schwarz Adolf Schwarz Gusztáv Szommer Náthán Stern Sándor
3
II.
Jelentés a lefolyt 1906—7-iki tanévről.
A javító vizsgálatokat augusztus 31-én tartottuk meg, a beírásokat szeptember 2., 3. és 4-én eszközöltük, a rendes tanítás 6-án vette kezdetét.
Felvétetett az alsó osztályba 44 a középső „ 19 a felső „ 28
összesen 91 tanuló.
Az iskolát a tanév végéig látogatta az alsó osztályban 40 a középső „ 19 a felső „ 28
összesen 87 tanuló.
A felvett tanulók közül volt teljesen tandíjmentes 20, részben 39, az elengedett tandíj összege K 7600.
Az intézet tanulmányi és fegyelmi állapota, úgyszintén az iskolalátogatás kielégítő volt. Nagyobb fegyelmi vétség vagy igazolatlan mulasztás nem fordult elő.
Az egészségi állapot, ugy a tanári kart, mint a tanuló ifjúságot illetőleg az egész éven át kedvező volt. Ragályos betegség nem fordult elő. Általában örömmel konstatáljuk, hogy az egészségi állapot hosszú idő óta nagyon kedvező, sőt még az 1904/5-iki tanévben is, midőn a kanyaró és vörheny városunkban járvány-szerűen léptek fel, iskolánk ettől teljesen ment maradt, haláleset pedig az iskola 16 évi fennállása óta egyetlen egy fordult elő.
Mély megilletődéssel kell azonban megémlékeznünk iskolaszékünk egy szeretetreméltó tagjának, iskolánk gondnokának: Loewy Ödön urnák elhunytáról, ki 1906. december 7-én hosszas szenvedés után nagyszámú tisztelői és barátai őszinte fájdalmára elköltözött.
Nagyságos Dr. Schack Béla kir. főigazgató ur május 22-én és 23-án iskolánkat meglátogatta, az előadáson valamennyi osztályban többször jelen volt és távozásakor a talált rend fölötti örömének adott kifejezést.
A tanári karban változás nem történt. Balog D. tanár egyéves katonai szolgálatát bevégezvén, állását szeptember 23-án újból
1*
4
elfoglalta, mely napig őt az iskola tanárai helyettesítették, miután Baumgarten Zsigmond tanár, ki őt az 1905/6-iki évben helyettesítette, erre a folyó tanévben nem vállalkozhatott.
Jóleső megelégedéssel emiitjük itt, hogy tanári karunk régi kívánsága, fizetésének államsegéllyel kiegészítése, végre valóra vált.
Az 1906. julius 5-én tartott iskolaszéki ülésen az igazgató ez ügyben a következő indítványt tette:
„Kérje a hitközség sürgősen a kormánytól a felső keresk. iskolai igazgató és tanárok fizetésének kiegészítését és az intézetnek az országos nyugdíjintézetbe való felvételét. Kérje egyúttal abban az esetben, ha a kormány a segély megadására nem hajlandó, az iskolának állami kezelésbe vételét. A kérvényt küldöttség a...