Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.87 MB
2018-09-11 15:26:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
178
772
Rövid leírás | Teljes leírás (155.13 KB)

A Nagykanizsai Izr. Hitközségtől
fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola
értesítője
az 1907-1908. tanévről
az intézet fennállásának 51. évében.
Szerkeszté:
Bún Samu
a Ferencz József-rend lovagja,
igazgató.
Nagykanizsa, 1908
nyomtatott Krausz és Farkas Könyvnyomdájában.
21884

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
FELSÓ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1907-1908. TANÉVRŐL
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 51. ÉVÉBEN.
SZERKESZTÉ: BÚN SAMU
A FERENCZ JÓZSEF-REND LOVAGJA,
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1908. NYOMATOTT KRAUSZ ÉS FARKAS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
21884
REV "98 ]
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
FELSÓ KERESKEDELMI ISKOLA
rr
ERTESITOJE
p
AZ 1907-1908. TANÉVRŐL
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 51. ÉVÉBEN.
SZERKESZTE: BÚN SAMU
A FEKhNCZ JÓZSEF-REND LOVAGJA,
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1908.
NYOMATOTT KRAUSZ ÉS FARKAS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
1

REV 98
REV 2010
I.
Iskolaszék.
Elnök: Dr. Rothschild Jakab Alelnök: Rosenberg Richárd Jegyző: Barta Lajos
Dr. Neumann Ede, iskolai felügyelő 5 Bettlheim Győző Dr. Blau Simon Bún Samu, igazgató Dénes Lajos Domány Ármin 10 Ujnépi Elek Lipót Grünhut Henrik Halphen Mór Heltai József Krámer Lajos 15 Lőwy Adolf Dr. Ollop Mór Ötvös Emil Rapocli Gyula Rothschild Zsigmond 20 Dr. Rothschild Samu Scherz Richárd Dr. Schwarz Adolf Schwarz Gusztáv Szommer Náthán 25 Stem Sándor Dr. Weisz Lajos
3
XVI.
Jelentés a lefolyt 1907—8-iki tanévről.
A javító vizsgálatokat augusztus 30-án tartottuk meg, a beírásokat szeptember 1., 2. és 3. napján eszközöltük, a rendes tanítás 6-án vette kezdetét.
Felvétetett az alsó osztályba 43 a középső „ 40 a felső „ 18
összesen 101 tanuló.
Az iskolát a tanév végéig látogatta az alsó osztályban 41 a középső „ 39 a-felső „ 18
összesen 98 tanuló.
A felvett tanulók közül volt teljesen tandíjmentes 16, részben 41, az elengedett tandij összege 6720 korona.
Az egészségi állapot úgy a tanári kart, mint a tanulókat illetőleg a lefolyt tanévben is kedvező volt.
Nagyságos Dr. Schack Béla kir. főigazgató úr március 25-én meglátogatta intézetünket, az előadáson valamennyi osztályban jelen volt és az osztálylátogatások bevégzése után elnöklete alatt megtartott tanári tanácskozáson a következőkre hivta fel tanárkarunk figyelmét: 1. A vasút-, posta- és távirdával való érintkezés. 2. A takarékosságra nevelés. 3. A társadalmi tudományok mívelése. A tanári kar elhatározta, hogy ezeket tanácskozás tárgyává teszi, aminek a következő értekezleteken meg is felelt.
A tanári karban csak annyiban volt változás, hogy Cónár Celestin róm. kath. hitoktató helyét Farkas Szerafin foglalta el.
Gyakorlati ismereteik gyarapítása végett a tanuló ifjúság a lefolyt tanévben is tanáraik vezetése mellett tanulmányútat tettek, még pedig október 2-án a pécsi orsz. kiállítást, április 13—15-én a főváros nevezetességeit és több kiváló ipartelepét tekintették meg. Mindkettőről külön fejezetben részletesen számolunk be.
A helybeli ipartelepek közül a felső osztály taítulói a következőket tekintették meg: a sör- és malátagyárat, a Franz-féle villamos telepet és gőzmalmot, a „Patria" pótkávé gyárat, a „Mer-cur" vasgyárat és a Kardos-féle kefegyárat.
l*
4
Fogadják a nevezett gyárak tulajdonosai és tisztviselői a szives fogadtatásért köszönetünket.
Megelégedéssel konstatáljuk, hogy az iskola látogatottsága az utóbbi években állandó emelkedést mutat, ami a jövő tanévre is várható. Úgy az alsó, mint a középső osztály létszáma betelt, sőt az alsóban több jelentkező tanuló már csak főigazgatói en...