Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.07 MB
2018-09-11 15:31:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
164
761
Rövid leírás | Teljes leírás (109 KB)

A Nagykanizsai Izr. Hitközségtől
fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola
értesítője
az 1908-1909. tanévről
az intézet fennállásának 52. évében.
Szerkeszté:
Bún Samu
a Ferencz József-rend lovagja,
igazgató.
1909.
Gutenberg Könyvnyomda, Nagykanizsa
250

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1908-1909. TANÉVRŐL
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 52. ÉVÉBEN.
SZERKESZTÉ:
BÚN SAMU
A FERENCZ JÓZSEF-REND LOVAGJA,
IGAZGATÓ.
1909.
gutenberg könyvnyomda, nagykanizsa 250
REV 98
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1908-1909. TANÉVRŐL
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 52. ÉVÉBEN.
SZERKESZTÉ:
BÚN SAMU
A FERENCZ JÓZSEF-REND LOVAGJA,
IGAZGATÓ.

I909.
gutenberg könyvnyomda, nagykanizsa *
250
REV 98
REV2010
I.
Iskolaszék.
Elnök: Dr. Rothschild Jakab Alelnök: Rosenberg Richárd Jegyző: Barta Lajos
Dr. Neumann Ede, iskolai felügyelő 5 Balog Dávid Bettlheim Győző Dr. Blau Simon Bún Samu, igazgató Dénes Lajos 10 Ujnépi Elek Lipót Grünhut Henrik Halász Jenő Halphen Mór Heltai József 15 Lőwy Adolf Dr. Ollop Mór Ötvös Emil Rapoch Gyula Rothschild Zsigmond 20 Dr. Rothschild Samu Scherz Richárd Dr. Schwarz Adolf Schwarz Gusztáv Szommer Náthán 25 Stern Sándor Dr. Weisz Lajos
II.
Jelentés a lefolyt 1908—9-iki tanévről.
A javító vizsgálatokat augusztus 31-én tartottuk meg, a beírásokat szeptember 1., 2. és 3. napjain eszközöltük, a rendes tanítás 6-án vette kezdetét.
Felvétetett az alsó osztályba 46 a középső ,, 34 a felső 37
összesen 111 tanuló.
szaporodás 16 16%-
Az iskolát a tanév végéig látogatta az alsó osztályban 43 a középső ,, 31 a felső ,, _37
összesen 111 tanuló.
A felvett tanulók közül volt teljesen tandíjmentes 18, részben 57, az elengedett tandíj összege 8720 korona.
Az egészségi állapot úgy a tanári kart, mint a tanulókat illetőleg kedvező volt. Mindazonáltal egy kedves tanulónkat ragadta ki a kegyetlen halál körünkből. Zúvody János, középső oszt. tanuló, rövid, de kínos szenvedés után tanárai és tanulótársai nagy bánatára április 6-án jobb létre szenderült. 14 év óta az 1., az intézet fennállása óta a 2. haláleset.
A fegyelmi állapot és tanulmányi előmenetel megfelelők voltak.
Nagyságos Dr. Schack Béla, kir. főigazgató úr március 29-én és 30-án meglátogatta iskolánkat, az előadáson valamennyi osztályban többször jelen volt és távozásakor a tapasztalt rend és tanulmányi eredmény fölötti megelégedésének adott kifejezést.
A tanári karban csak annyiban történt változás, hogy Krámer Lajos izr. hitoktató helyét Domány Ármin, Farkas Szerafin róni> kath. hitoktató helyét Bécsi Vazul foglalta el.
Kir. főigazgató úr 3500/1907. sz. a. felhívására intézetünk a londoni magyar kiállításon egy gyapjú- és egy faminta-gyüjte-mény kiállításával vett részt. A kiállítás bezárása után" gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 6022. eln. sz. a. az igazgatósághoz intézett rendeletével az iskola részvéte-
4
leért köszönetét nyilvánította, f. évi április 7-én pedig vettük a kiállítás igazgatósága által küldött gyönyörűen kiállított diplomát, mely szerint a jury iskolánkat az aranyéremmel tüntette ki.
Ezzel kapcsolatban jelentjük, hogy áruminta-gyűjteményünk a lefolyt tanévben is jelentékenyen gyarapodott, amennyiben 15 hazai ipartelep az igazgató ez iránti megkeresésére, nagy részben igen szép és tanulságos, a „Jótevők" rovatában részletezett, gyűjteményt adományozni kegyeskedett.
Tanulmányútat a lefolyt tanévben a tanulókkal...