Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.54 MB
2018-09-11 15:37:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
287
957
Rövid leírás | Teljes leírás (106.09 KB)

A Nagykanizsai Izr. Hitközségtől
fenntartott
Felső Kereskedelmi Iskola
értesítője
az 1909-1910. tanévről
az intézet fennállásának 53. évében.
Szerkeszté:
Bún Samu
a Ferencz József-rend lovagja,
igazgató.
1910.
Krausz és Farkas Könyvnyomdája Nagykanizsa
27849

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1909-10. TANÉVRŐL AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 53. ÉVÉBEN.
SZERKESZTÉ:
BÚN SAMU
A FERENCZ JÓZSEF-REND LOVAGJA,
IGAZGATÓ.
1910
krausz és farkas könyvnyomdája nagykanizsa
8781»
REV 98
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL
FENNTARTOTT
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ERTESITŐJE
AZ 1909-10. TANÉVRŐL
AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 53. ÉVÉBEN.
SZERKESZTÉ:
BÚN SAMU
A FERENCZ JÓZSEF-REND LOVAGJA,
IGAZGATÓ.

1910
krausz és farkas könyvnyomdája nagykanizsa
97349
I.
Iskolaszék.
REV 98
REV 2010
Elnök: Dr. Rothschild Jakab Alelnök: Rosenberg Richárd Jegyző: Barta Lajos
Dr. Neumann Ede, iskolai felügyelő 5 Bettlheim Győző Bún Samu, igazgató Dénes Lajos Ujnépi Elek Lipót Grünhut Henrik 10 Halphen Mór Hirschfeld Rezső Heltai József Löwy Adolf Dr. Ollop Mór 15 Ötvös Emil Rapoch Gyula Rothschild Zsigmond Dr. Rothschild Samu Scherz Richárd \'20 Dr. Schwarz Adolf Schwarz Gusztáv Szommer Náthán Stern Sándor Dr. Villányi Henrik 25 Dr. Weisz Lajos Zerkowitz Lajos
II.
Jelentés a lefolyt 1909—10. tanévről.
A javitó vizsgálatokat augusztus 31-én tartottuk meg, a beírásokat szeptember I., 2. és 3. napjain eszközöltük, a rendes tanítás szeptember 6-án vette kezdetét.
Felvétetett az alsó osztályba 41 a középső „ 39 a felső „ 32
összesen 112 tanuló
Az iskolát a tanév végéig látogatta az alsó osztályban 39 a középső „ 37 a felső „ 31
összesen 107 tanuló.
A felvett tanulók közül volt teljesen tandíjmentes 20, részben 58, az elengedett tandíj összege 8960 korona.
Az egészségi állapot ugy a tanári kart, mint az ifjúságot illetőleg kedvező volt. Mindazonáltal egy komoly törekvésű tanulónkat, Hamburg Róbert felső oszt. tanulót, hosszabb betegeskedés után, melyet csak rövid időre szakított meg a csalfa remény, ragadta ki a kegyetlen halál körünkből. A tanári kar és tanulótársai szeretete kisérte utolsó útjára.
A fegyelmi állapot és a. tanulmányi eredmény kielégítők voltak.
Fájdalommal jelentjük, hogy Dr. Blati Simon ur, ki iskolaszékünknek 1887 óta tagja volt, május 12-én jobblétre szenderült. Benne iskolánk lelkes barátját, az orvosi kar egyik kiváló tudós tagját vesztette.
A tanári karban, nevezetesen a mennyiségtani tanszéken, a lefolyt tanévben többször is állt be változás. Markovits Dávid, a kereskedelmi és politikai számtan tanára, a pécsi felső kereskedelmi iskolához megválasztatván, iskolánknál elfoglalt állásától kilenc évi buzgó és sikeres működés után sze\'pt. 30-án megvált. Tárgyai előadásával az iskolaszék ideiglenesén Vermes Aladár szakvizsgázott tanárjelöltet, majd Steiner •Álbeiá\'j\'a budapesti Röser-féle intézet tanárát bizta meg, míg a megüresedett állást február 22-én Elek Mór tanárral töltötte be. A többszöri
1*
4
változás dacára a szakszerű tanítás e tárgyban is megszakítás nélkül folyt.
Nagyságos Dr. Schack Béla, kir. főigazgató úr április 18-án intézetünket meglátogatta, az előadáson minden osztályban többször jelen volt és távozásakor a tapasztaltak feletti teljes megelégedését fejezte ki.
Pünkösd első napján a régi kétosztályú kereskedelmi iskola utolsó 1890-iki évfolyamának 37 végzett növendéke közül 20-an, ugyané napon a felső ker. iskola 1900 iki évfolyamának 32 tanulója közül 24-en vis...